background preloader

Daily 5 - The Daily Cafe - The Daily Cafe

Daily 5 - The Daily Cafe - The Daily Cafe
The Daily 5™ is a framework for structuring literacy time so students develop lifelong habits of reading, writing, and working independently. The second edition was released in spring 2014. How does it work? Students select from five authentic reading and writing choices, working independently toward personalized goals, while the teacher meets individual needs through whole-group and small-group instruction, as well as one-on-one conferring. These choices include Read to Self, Work on Writing, Read to Someone, Listen to Reading, and Word Work. Teachers tell us their Daily 5 classrooms produce productive, highly engaged students who are developing a true love of literacy. The benefits of The Daily 5 for teachers and schools include the following: The CAFE System is how The Sisters, and teachers all over the world, deliver instruction within The Daily 5 framework. Hover over the Daily 5 tab above to begin accessing resources to launch and sustain The Daily 5 in your classroom.

Läs- och skrivundervisning EN LÄSANDE KLASS 1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2 Tydliggöra Lgr 11 i engelska Kunskapsvägg Jag skall bygga upp en kunskapsvägg tillsammans med eleverna den här terminen för att tydliggöra vad vi ska göra och vad eleverna skall träna på för att nå kunskapskraven. Jag skall använda mig av Ulrika Elissons fina material som går att dra ut i Pdf-format på hennes blogg Ullis skolsida. Ulrika har skapat kunskapsväggar inom alla ämnen och årskurser som du kan hitta här: Tanken bakom är viktig För mig är det väldigt viktigt att det finns en tanke bakom arbetet och att eleverna får vara med i processen. Jag har gjort en Prezi som jag kommer att inleda höstens engelsklektioner med, där jag utifrån Ullis kunskapsvägg presenterar det centrala innehållet och de olika förmågorna. Min Prezi lägger jag in här och du är såklart varmt välkommen att använda den :)

Related: