background preloader

Reading Strategies

Reading Strategies

http://www.youtube.com/watch?v=JSsAhYNxyKk

Related:  Lässtrategier - språkutvecklingengelskaBfl och annat om lärande1Reading Comprehension & Strategies

Att tydliggöra språkliga mål Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna. Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Vad pratar hon om nu?

APPS For more apps connected to English, please visit Skolappar and Kunskapsplattan! Here is a compilation of 25 iPad Apps for Learning Spelling Scroll down for more iPad apps! Apps for iPhone (iTunes Store) Google Translate - translate words and phrases between more than 50 languages using Google Translate for iOS. For most languages, you can speak your phrases and hear the corresponding translations. När normen är varje man för sig själv - Förstelärare i Svedala Kaos!Jag ska byta skola! Kul! Jag behöver nya utmaningar och få uppleva hur det gungar när man lär sig något nytt, inte fastna i gamla hjulspår. Men innan det är dags har jag fem veckor kvar att försöka göra skillnad i en grupp som inte blivit en grupp.

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta.

Choral Reading Selections - Favorite Poems for Choral Reading Send me email - robert15115@gmail.com.Robert Jackson (If the sections for "all" are too long, you can break them up with solo parts. To make changes in a poem: ctrl-a to highlight the Web page, ctrl-c to copy it to clipboard, open Microsoft Word, ctrl-v to paste onto Microsoft Word) Suggestion: teach one poem a month and give a performance in the spring. Example of a costume: long-sleeved shirt + (tie or silk scarf) + hat from home

Goda, självständiga läsare respektive svaga, osjälvständiga läsare!? Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Ja, det är till och med färskvara. Läser vi mindre under en period så blir vi alla lite ringrostiga som läsare. Läser vi mer så flyter läsningen lättare, bättre och med mindre ansträngning. Lässtrategier från fyra modeller 15 lässtrategier varav två, ställa frågor och sammanfatta, finns med i alla. Föregripa finns med i tre. Kontrollera samt visualisera och organisera finns med i två. Vad säger då detta mig? Jo, att det finns många sätt att presentera och/eller kategorisera strategierna både som överordnade och underordnade kategorier. En strategi är inte en egen, fristående färdighet utan motsvarar oftast en rad aktiviteter som tillsammans och samtidigt möjliggör, stöder och underlättar läsförståelsen.

Lärandets idéhistoria: Vad är betyg? Ett utbildningssystem utan betyg är svårt att föreställa sig, ändå är ämnet ständigt uppe till debatt. Hur ska vi tänka när det gäller det komplicerade sambandet mellan betyg och bedömning? Där bedömningen är en förutsättning för lärandet är betygen ett sätt att sortera eleverna för vidare utbildningar. Genom att använda olika betyg har man gjort bedömningen vilka som ska ges möjlighet att klättra vidare inom systemet. Men bedömningen är samtidigt en nödvändighet för att lärande och utveckling alls ska komma till stånd.

Free English Reading comprehension tests and exercises online Reading comprehension is also an important part when you take an English test. Reading comprehension test can help you to improve vocabulary, grammar, and logical thought ability. There are some tips for you to improve reading skills:

Related:  reading