background preloader

Lärportalen

Lärportalen

https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/digitalisering/alla/alla

Related:  Språk-, läs- och skrivutveckling, R2L, Lässtrategier m.m.critical literacyKällkritik och Creative commons

”Skillnad mellan läsförmåga och läsförståelse” Läsförmåga och läsförståelse. Lars Melin skriver att Pisa mäter elevernas läsförmåga att läsa informativ text. Det är inte helt korrekt. Pisa mäter elevers läsförståelse, vilket har framgått vid tidigare Pisa undersökningar och även vid Skolverkets presentation den 6 december. Inom modern läsforskning görs stor skillnad mellan begreppen ”läsförmåga” och ”läsförståelse”. ”Läsförmåga” innebär att behärska den tekniska sidan, som att kunna avkoda text, och läsflyt. Så här lär du dina elever att söka information och vara källkritiska Linda Spolen, skolbibliotekskonsulent på Medioteket inledde vår Pedagogiska cafékväll, Sant, falskt eller mittimellan med att slå fast att utvecklingen aldrig gått så fort och aldrig mer kommer att var så långsam. För 100 år sedan behövdes många trådar för att kommunicera och nu är vi själva telefonister och har mer prestanda i vår mobiltelefon än de datorer som Nasa hade i rymdprogrammet under 50-talet. Internet är en självklar del i vårt liv, vi bokar resor, beställer mat och kollar på presumtiva partners på Tinder.

Mikael Halápi, Skolverket, Helena Lindberg, MSB, och Ewa Thorslund, Statens medieråd: ”Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik” Aldrig tidigare har det varit så angeläget att eleverna får goda kunskaper i källkritik som nu. Skolan kan fungera som en motkraft i en tid då allt fler får information filtrerad genom sociala medier och möter en flod av propaganda och falska nyheter. Den svenska skolans demokratiuppdrag slås fast i både skollagen och läroplanerna. Elever ska ges möjligheter att utveckla de förmågor som behövs för att aktivt kunna verka i ett demokratiskt samhälle. En mycket viktig del i det arbetet är att utveckla medie- och informationskunnighet (MIK): att kunna finna, kritiskt värdera, analysera och själv skapa information. Där är källkritik en central del.

Svenska elever bättre i PISA Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. I den förra PISA-undersökningen presterade svenska elever under genomsnittet för OECD-länder inom alla tre kunskapsområden. Nu placerar sig Sverige på eller över genomsnittet. – Det är ett glädjande trendbrott som vi hoppas kan ge elever, lärare och rektorer råg i ryggen. Förra veckan presenterade vi förbättrade resultat i en annan internationell undersökning, TIMSS.

”Gör eleverna till nyhetsgranskare” Blåsenhus campus ligger precis vid utkanten av Linnés botaniska trädgård i Uppsala. Från den hypermoderna skapelsen i glas, stål och betong ser man ut mot de gamla 1700-talshusen. Byggnaden har fått pris för att den vitaliserat den historiska miljön på ett respektfullt sätt. Här jobbar Thomas Nygren, forskare i historiedidaktik, som har specialiserat sig på källkritik i digitala medier. Högt upp under taket tar vi plats, som i en rund rymdfarkost, med fri utsikt över den stora glasade entréhallen. Nytt skolmaterial om falska nyheter och propaganda - Barn, unga och medier Med en mobil i varje barns ficka blir förmågan att skilja fakta från fiktion i strömmen av budskap allt viktigare. Bild är ett språk, språk är makt. Alla, i synnerhet unga, behöver lära sig hur bilder och filmer kan användas för att styra åsikter i en viss riktning. Bilder kan manipuleras och sättas in i fel sammanhang, och de påverkar känslor mer direkt än text. Att bildens betydelse har ökat i takt med den tekniska utvecklingen är otvetydigt. Vi ”småpratar” med bilder via mobilen, förstärker sms med emojis och konsumerar tv-serier på väg till skolan eller jobbet.

Nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 Från och med höstterminen 2016 ska lärare i årskurs 1 bedöma sina elevers kunskaper mot ett nytt kunskapskrav i läsförståelse. Som stöd i arbetet finns ett bedömningsstöd som nu blir obligatoriskt att använda. Det nya kunskapskravet gäller godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan. I grundsärskolan finns inget nytt kunskapskrav. Kunskapskravet skrivs in i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan, sameskolan och specialskolan samt i svenska för döva och hörselskadade i specialskolan. Bedömningsstöd blir obligatoriskt Trumps löfte till offrens anhöriga: ”Kommer fokusera på bakgrundskontroller” Träffen med Trump var tänkt som en träff för att ”lyssna in” protesterna och de anhörigas önskemål, men när mötet väl ägde rum i Vita huset på onsdagen så lovade presidenten att ändring ska ske vad gäller vapenkontroll i USA. – Vi kommer att fokusera på bakgrundskontroller, vi kommer att göra väldigt kraftfulla bakgrundskontroller, och vi kommer att fokusera på mental hälsa, sa presidenten, och tillade: – Vi kommer att göra mycket annat också.

skolbibliotek-for-larande-1 Konferensen är fullsatt - anmäl dig till väntelistan Du anger i anmälan vilken workshop du önskar att delta i. På konferensen får du en namnlapp där det står vilken lokal du ska vara i. Du som är skolbibliotekarie kan anmäla en lärare och annan skolpersonal som du samarbetar med. Anmäl dig till väntelistan Bibblix - Tips om bra böcker för barn, läs gratis direkt i appen Bibblix innehåller hundratals barnböcker, utvalda av bibliotekarier. Gränssnittet är skapat för barn och böckerna är kategoriserade och går att filtrera på ålder. Det går även att låna och läsa böcker direkt på enheten.

Related: