background preloader

Språk-, läs- och skrivutveckling

Facebook Twitter

Läsa som en läsare vs författare. 1623505 ewa bergh nestlogs presentation. Relationen mellan språkutveckling och kunskapsutveckling.

Tcrwp for grade 6-9

Med läsning som mål. 82559 greppa sprket pdf. Digital Text is Changing How Kids Read—Just Not in the Way That You Think. Cognitive scientist Daniel T. Willingham said that digital devices aren’t changing the way kids read in terms of actual cognitive processes—putting together letters to make words, and words to make sentences. In fact, Willingham is quick to point out that in terms of “raw words,” kids are reading more now than they were a decade ago (thanks mostly to text messaging).

But he does believe, as he writes in his book, The Reading Mind: A Cognitive Approach to Understanding How the Mind Reads, that kids’ reading habits are changing. And it’s reasonable to guess that digital technology, in all its three-second-video and Snapchat glory, is changing those habits. In the chapter “Reading After the Digital Revolution,” Willingham, who has four children of his own, takes a measured approach toward screen reading. “Digital reading is good in some ways, and bad in others,” he said: in other words, it’s complicated. “Probably not,” he said. Om tyst läsning eller hellre självständig läsning. Körling; Självständig läsning, 2002.

Om tyst läsning eller hellre självständig läsning

I min första bok Kiwimetoden (2006) ersatte jag ordet tyst läsning med begreppet självständig läsning. Det betydde också att jag måste ändra mitt förhållningssätt som pedagog. A conceptual study on effective independent reading practices to. Utveckla eleverna till självständiga läsare. Gravity GoldbergAtt utveckla självständiga läsareNatur och Kultur 2017.

Utveckla eleverna till självständiga läsare

Så skapas läsare för livet – steg för steg. Läs SvD:s intervju med Gravity Goldberg: "Betygen står i vägen för läslusten" Hennes studier i läsundervisning visar att lärare ofta intar de tre rollerna uppdragsgivare, övervakare och chef.

Så skapas läsare för livet – steg för steg

Genom att istället skifta över ansvaret till eleverna skapas både mer välmående och läsvilliga barn. – När eleven själv får lösa ett problem utan att bli serverad svaret, utlöses de viktiga belöningshormonerna dopamin, serotonin och endorfiner. Läsforskare: Betygen står i vägen för läslusten. Att läsa öppnar dörrar till andras erfarenheter och är en viktig del i att vara en utbildad medborgare, menar Gravity Goldberg, läs- och skrivforskare vid Teachers College i New York. – I dag är det viktigare än någonsin att kunna dra sina egna slutsatser, och då måste man läsa, säger hon under ett besök i Stockholm.

Läsforskare: Betygen står i vägen för läslusten

Gravity Goldberg talar om vikten av att skolan lär barn att bli “lifelong readers”, läsare för livet som fortsätter läsa av fri vilja även efter att de gått ut skolan. Betyg kommer i vägen för kärleken till läsning. R 6 Maintaining an Independent Reading Life. Tyst läsning – hellre självständig läsning – så här ser jag på utvecklingen! Jag skriver ofta att jag inte bejakar tyst läsning.

Tyst läsning – hellre självständig läsning – så här ser jag på utvecklingen!

Den tysta läsningen är ett mål. Final pdf of ms 10.1002 trtr.01024. PIRLS: internationell studie om läsförmåga hos elever i årskurs 4. Resultaten från PIRLS 2011 visade att läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 hade försämrats jämfört med resultaten från PIRLS 2006 och 2001.

PIRLS: internationell studie om läsförmåga hos elever i årskurs 4

Ändå var läsförmågan hos svenska elever fortfarande över EU/OECD-genomsnittet. I PIRLS 2001 presterade de svenska fjärdeklassarna bättre än samtliga deltagande länder. De svenska resultaten låg dessutom väl samlade med en låg variation i elevernas resultat. Pdf3725. The case for childrens rights to read. Om läshastigheten! Låt oss fundera över undervisningen! Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan? Idag är det internationell dag för att öka medvetenheten om språkstörning – DLD (Developmental Language Disorder) Awareness Day!

Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan?

Språkstörning är en av våra vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och kan ge stor påverkan på deltagande i skola och sociala sammanhang. Trots detta är det fortfarande en diagnos som är relativt okänd. Detta vill vi råda bot på genom DLD Awareness Day! Men vad innebär språkstörning egentligen? OECD: Stor skillnad mellan könen i skolresultat. Medan lågpresterande pojkar verkar hamnat i en ond cirkel av bristande ambitioner och oengagemang ser få högpresterande flickor matematik och naturvetenskap som möjliga karriärområden.

OECD: Stor skillnad mellan könen i skolresultat

I dagarna rullas den nya Pisastudien ut som ska mäta elevernas kunskap i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Samtidigt diskuteras fortfarande resultaten av den förra studien som vittnade om ett svenskt kunskapsras. – Könsskillnaderna ökar mer i Sverige än vad de gör i OECD generellt och de som har förlorat mest är pojkar och generellt lågpresterande pojkar, säger Eva Lundgren, projektledare på Skolverket. Adventures in Literacy Land: 10 Ways Teachers Kill a Love of Reading.

We used to do our reading block in the morning, every day, but our library time was scheduled on Thursday afternoons.

Adventures in Literacy Land: 10 Ways Teachers Kill a Love of Reading

International Literacy Association. For more than 20 years, ILA has published the What's Hot in Literacy survey findings to take the temperature of the literacy dialogue and to note the changing trends from year to year.

International Literacy Association

Svenska elever bättre i PISA. Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. I den förra PISA-undersökningen presterade svenska elever under genomsnittet för OECD-länder inom alla tre kunskapsområden.

Textkopplingar

Utveckla dynamiska läsare. Nya språket lyfter. ”Skillnad mellan läsförmåga och läsförståelse” Läsförmåga och läsförståelse. Lars Melin skriver att Pisa mäter elevernas läsförmåga att läsa informativ text. Det är inte helt korrekt. Pisa mäter elevers läsförståelse, vilket har framgått vid tidigare Pisa undersökningar och även vid Skolverkets presentation den 6 december. Inom modern läsforskning görs stor skillnad mellan begreppen ”läsförmåga” och ”läsförståelse”. ”Läsförmåga” innebär att behärska den tekniska sidan, som att kunna avkoda text, och läsflyt. Men begreppet ”läsförståelse” är betydligt mer komplext. Nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1. Från och med höstterminen 2016 ska lärare i årskurs 1 bedöma sina elevers kunskaper mot ett nytt kunskapskrav i läsförståelse.

Som stöd i arbetet finns ett bedömningsstöd som nu blir obligatoriskt att använda. Det nya kunskapskravet gäller godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan. I grundsärskolan finns inget nytt kunskapskrav. Bibblix - Tips om bra böcker för barn, läs gratis direkt i appen. Bibblix innehåller hundratals barnböcker, utvalda av bibliotekarier. Gränssnittet är skapat för barn och böckerna är kategoriserade och går att filtrera på ålder. Det går även att låna och läsa böcker direkt på enheten. Pedagogiska trädet med Ann S. Pihlgren. Svensklärarföreningen. Lärportalen. Låna och läs barnböcker på iPhone, iPad eller Android.

E-böcker är precis som vanliga böcker, med skillnaden att de läses digitalt. De flesta svenska barnböcker finns att låna helt gratis via bibliotekens hemsidor.

Venndiagram

Translanguaging. Annorlunda språkutveckling. Ord och begrepp. Läslyftet. TCRWP. Reading to Learn. Texttyper. Språkutveckling alla ämnen. OM läsning artiklar, media m.m. Lässtrategier. Tidig läs- och skrivinlärning. Läs- och skrivanpassningar. Multimodalt. Om skrivandet. Mina presentationer m.m. Prezi. Boktips. Samtal om text och böcker. Läslogg. Bedömning. Bloggar och inlägg. Högläsning och inlästa böcker. Literacy/reading strategies. Normkritiskt- & genusperspektiv. Normer och värdegrund.