background preloader

OM läsning artiklar, media m.m.

Facebook Twitter

Forskare: Därför läser inte pojkarna. Tre forskare slår hål på myter om läsning. A Skill Strong Readers Share. Students in classrooms across the United States spend an estimated 85 percent of their school day on assignments that require reading texts.

A Skill Strong Readers Share

A key difference between students who can read well and those who cannot is the ability to use metacognition. Metacognition can be regarded as a conversation readers have with themselves about what they are reading. Metacognitive readers enjoy reading because they can find meaning in texts and think deeply to comprehend what they’re reading. Those who have not yet learned to be metacognitive often have trouble reading fluently and comprehending what they read.

Virtually all students can learn how to become metacognitive readers when they are explicitly taught. Before Reading We consider the prereading stage to be of critical importance. Allow students to select their reading material whenever possible. When students have made their selections, facilitate a class discussion around questions like these: Brittisk expert: Barn lär sig sämre med digitala hjälpmedel. – Vad är en ideologi?

Brittisk expert: Barn lär sig sämre med digitala hjälpmedel

Frågar läraren Daniel Clementsson. – Kanske ett sätt att tänka? Föreslår en av sjuorna på Viktor Rydbergs skola Vasastan i Stockholm som den här lektionen lär sig om franska revolutionen. Att läsa och förstå. Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden.

Att läsa och förstå

Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter. Forskning visar att läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen. Så kan vi fixa Pisas läsresultat. Snart redovisar Skolverket sin senaste mätning av femtonåringars förmåga att läsa informativ text.

Så kan vi fixa Pisas läsresultat

Prognosen är mörk, men det finns nog vägar framåt. Om svenska elever – inte bara de sämsta utan alla – får allt svårare att tackla informativa texter, förstå sammanhang, se kopplingar mellan olika textavsnitt och värdera den information de får, ja, då beror det inte på vare sig pengar, personal eller politik. How to Build a Culture of Reading. Posted by Jessica Keigan on Tuesday, 09/01/2015.

How to Build a Culture of Reading

Children’s reading ‘improves faster with ebooks’ Researchers have come up with a solution to one of the thorniest problems in the education world - the poor reading standard of boys,

Children’s reading ‘improves faster with ebooks’

Långsamma pappersläsare minns mer. Tryckta böcker och tidningar, läsplattor, datorer, smarta mobiltelefoner och e-böcker – aldrig tidigare har det funnits så många olika sätt att läsa på.

Långsamma pappersläsare minns mer

För att kunna ta del av all information och alla berättelser vill många människor ”speeda” upp sin läsning. Läsning mycket mer än bara nytta och nöje. Du läser nu en av de fria artiklar du har kvar denna månad Prova SvD digital helt gratis i 2 månader.

Läsning mycket mer än bara nytta och nöje

I’ve Got Research. Yes, I Do. I’ve Got Research. How About You? Vad kännetecknar en skicklig läslärare? Tankar vid slutet av läsåret! Hej!

Vad kännetecknar en skicklig läslärare? Tankar vid slutet av läsåret!

Ni som följer den här bloggen vet att jag baserar min undervisning i stor utsträckning på Astrid Roes forskning och då framförallt hennes bok Läsdidaktik – Efter den första läsinlärningen. Yennenga Progress. Yennenga Progress Yennenga Progress är en accelerator för samhällsutveckling.

Yennenga Progress

Detta sker genom nätverkande och kompetensmatchande för att skapa en god grogrund för positiv samhällsutveckling och bli referens för strukturförändring där det behövs. Dagens Medicin - Ökad hjärnaktivitet hos barn som fått mycket högläsning. Artikeln är uppdaterad den 12 augusti kl 11.22 med kommentar av Hugo Lagercrantz. Resultaten visar att ju mer högläsning som barnen exponerats för under tre- till femårsåldern desto mer aktiverades vissa delar av hjärnan när de fick lyssna på en uppläst berättelse. De aktuella delarna av hjärnan fanns i tinning-, hjäss- och nackloberna och är enligt forskarna inblandade i språkförståelse och visualisering. Studien gjordes på 19 barn och hjärnaktiviteten mättes med hjälp av magnetkamera. Resultaten var justerade för föräldrarnas inkomst.

Hugo Lagercrantz, som är senior professor i pediatrik vid Karolinska institutet, tycker att fynden är spännande. Läsfrämjande - lästips för pedagogen - Folkbildningsnätet. Om vi överger barnen i läsningen blir de aldrig vuxna. Böcker har blivit något som väldigt få unga föredrar framför sociala medier och dataspel.Johanna Lindbäck och Johan Unenge När kurvorna viker brant neråt och Sverige gång på gång placerar sig under genomsnittet i internationella mätningar av läsförståelse krävs mer än vad skolan förmår. Hälften av Sveriges unga läser aldrig för nöjes skull. Var fjärde kille förstår inte enklare tidningstext. Böcker har blivit något som väldigt få unga föredrar framför sociala medier och dataspel. Många aspekter att hålla reda på!

Undervisning i läsförståelse gynnar våra svagaste läsare. Dock gör det ingen skillnad för de starkare läsarna. Christina Olin-Scheller, professor Karlstads universitet, skriver om detta i Gleerups gästblogg. Washington Post har en artikel på samma tema. Båda inläggen publiceras 150428. Smakprov. ”Kunskapsklyftan riskerar bli en av de stora klassfrågorna” Stärk det kritiska medvetandet. Medievanorna förändras och förstärker ofta ­socioekonomiska skiljelinjer.

- teori & praktik i förskola & skola. Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund utgiven av Natur & Kultur. Se Barbro tala om ALK! Skapa, omskapa, återskapa – Critical Literacy med Karin Jönsson. I går måndag (15/12) föreläste Karin Jönsson, lektor från Malmö högskola, som en del i vår forskarstödda seminarieserie. Vad är då critical literacy? Jag börjar där Karin slutade, dvs. med ett citat om vad literacy är. Danmark Læser: Kulturstyrelsen. Reading 'can help reduce stress' Mediedagen 2014: Bok, webb-tv och digital radio ökar. [NORDICOM] Mediebarometern 2014: Användningen av medier en genomsnittlig dag 2014 uppvisar inte några dramatiska förändringar från 2013. Resultaten är, utifrån hur utvecklingen ser och har sett ut, högst rimliga. Läs för livet 11: Att bli en sån som läser, med Catharina Schmidt « LäsAmbassadören. 9 mars 2015 Nu finns det elfte avsnittet av Läs för livet även här på webben.

Jag kör en repris på texten från första inlägget om det här avsnittet. Månadens gäst är Catharina Schmidt från Jönköpings universitet. Bäst i text Läseboken/Skrivboken. Unga läser inte bättre på skärm – jämfört med äldre Nej, unga läser inte bättre på skärm eller display jämfört med vuxna. Och de förstår inte heller texten bättre. I veckan fick jag än en gång höra att ”vi” är en annan sorts människor än ni äldre. Och det tragiska är att många vuxna också tror att det är så. 4. Läsprocessen – hur går den till egentligen? Lyssna!

Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå. Åsa Elwér har i sin studie vid Linköpings universitet tittat på den kognitiva och språkliga profilen hos barn i tidig skolålder som läser bra, men inte förstår det de läser. Catharina Tjernberg. Läsframjande - Kulturradet. Delrapport om läsfrämjande inlämnad till regeringen - Kulturradet. – God läsförmåga för alla och tillgång till en mångfald av litteratur är en demokratifråga. Nya metoder prövas för bättre läsning. Synen på läsning alltför förenklad. Perspektiv på läsning - Barbro Westlund, Stockholms universitet, föreläser om läsförståelse. Catharina_Tjernberg_Smakprov.pdf. Lasning_ger_oss_vingar.pdf. ”Sämre läsförståelse naturlig följd av nya digitalsamhället” "Utan läsning stannar skolan" Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid.

Unga uppfinner egen språkvärld med mobilerna. ”Sakprosa lika viktig som sagor” Catharina Tjernberg. "Att sluka böcker leder inte till läsförståelse"

Tips

Lærer: Læsning er ikke en alene-ting. "Finlitteratur är bättre för läsförståelsen än kioskvältare" ”Så kan svenska elevers läsförståelse förbättrasÖmsesidig undervisning för ökad läsförståelse. ”Sakprosa lika viktig som sagor” Svenska Barnboksakademin. Läs- och språksatsningen. TeL4ELE. Att lära sig läsa & skriva i skolan. Pincettläsning och pinsamma Pisa-resultat.

”Critical literacy” synliggör maktrelationer och motiverar.

Föreläsningar och filmer om läsning

Läsförståelse och litteratursamtal i senare skolår. Läsrörelsen. Brain function 'boosted for days after reading a novel' - Science - News.