background preloader

OM läsning artiklar, media m.m.

Facebook Twitter

Brittisk expert: Barn lär sig sämre med digitala hjälpmedel. Att läsa och förstå. Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden.

Att läsa och förstå

Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter. Forskning visar att läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen. Så kan vi fixa Pisas läsresultat. Snart redovisar Skolverket sin senaste mätning av femtonåringars förmåga att läsa informativ text.

Så kan vi fixa Pisas läsresultat

Prognosen är mörk, men det finns nog vägar framåt. Om svenska elever – inte bara de sämsta utan alla – får allt svårare att tackla informativa texter, förstå sammanhang, se kopplingar mellan olika textavsnitt och värdera den information de får, ja, då beror det inte på vare sig pengar, personal eller politik. Inte ens mängden skönlitterär läsning betyder något. How to Build a Culture of Reading. Posted by Jessica Keigan on Tuesday, 09/01/2015.

How to Build a Culture of Reading

Children’s reading ‘improves faster with ebooks’ Researchers have come up with a solution to one of the thorniest problems in the education world - the poor reading standard of boys, A study for the National Literacy Trust shows a remarkable improvement in reading ability amongst boys who do their reading online through ebooks.

Children’s reading ‘improves faster with ebooks’

The researchers studied the boys’ reading performance for an average of 4.2 months - and found that their reading age improved by 8.4 months during that period. Långsamma pappersläsare minns mer. Tryckta böcker och tidningar, läsplattor, datorer, smarta mobiltelefoner och e-böcker – aldrig tidigare har det funnits så många olika sätt att läsa på.

Långsamma pappersläsare minns mer

Läsning mycket mer än bara nytta och nöje. Du läser nu en av de fria artiklar du har kvar denna månad Prova SvD digital helt gratis i 2 månader Debatten om värdet av att läsa pendlar ofta mellan ett ­instrumentellt nyttoperspektiv och synpunkten att läsning har ett värde i sig.

Läsning mycket mer än bara nytta och nöje

I’ve Got Research. Yes, I Do. I’ve Got Research. How About You? In 1847, Hungarian doctor, Ignaz Semmelweis made a remarkable discovery.

I’ve Got Research. Yes, I Do. I’ve Got Research. How About You?

Vad kännetecknar en skicklig läslärare? Tankar vid slutet av läsåret! Hej!

Vad kännetecknar en skicklig läslärare? Tankar vid slutet av läsåret!

Ni som följer den här bloggen vet att jag baserar min undervisning i stor utsträckning på Astrid Roes forskning och då framförallt hennes bok Läsdidaktik – Efter den första läsinlärningen. För er som inte känner till Astrid Roe så är hon en norsk forskare som vid institutet för lärarutbildning och skolforskning har arbetat med läsdelen i PISA. Hennes bok handlar bland annat om vad som påverkar lärandet och läsförståelsen och hur läsundervisning med äldre elever kan se ut i praktiken. Yennenga Progress. Yennenga Progress Yennenga Progress är en accelerator för samhällsutveckling.

Yennenga Progress

Dagens Medicin - Ökad hjärnaktivitet hos barn som fått mycket högläsning. Artikeln är uppdaterad den 12 augusti kl 11.22 med kommentar av Hugo Lagercrantz.

Dagens Medicin - Ökad hjärnaktivitet hos barn som fått mycket högläsning

Resultaten visar att ju mer högläsning som barnen exponerats för under tre- till femårsåldern desto mer aktiverades vissa delar av hjärnan när de fick lyssna på en uppläst berättelse. De aktuella delarna av hjärnan fanns i tinning-, hjäss- och nackloberna och är enligt forskarna inblandade i språkförståelse och visualisering. Studien gjordes på 19 barn och hjärnaktiviteten mättes med hjälp av magnetkamera. Resultaten var justerade för föräldrarnas inkomst. Hugo Lagercrantz, som är senior professor i pediatrik vid Karolinska institutet, tycker att fynden är spännande. Läsfrämjande - lästips för pedagogen - Folkbildningsnätet. Om vi överger barnen i läsningen blir de aldrig vuxna. Böcker har blivit något som väldigt få unga föredrar framför sociala medier och dataspel.Johanna Lindbäck och Johan Unenge När kurvorna viker brant neråt och Sverige gång på gång placerar sig under genomsnittet i internationella mätningar av läsförståelse krävs mer än vad skolan förmår.

Hälften av Sveriges unga läser aldrig för nöjes skull. Var fjärde kille förstår inte enklare tidningstext. Böcker har blivit något som väldigt få unga föredrar framför sociala medier och dataspel. Många aspekter att hålla reda på! Undervisning i läsförståelse gynnar våra svagaste läsare. Dock gör det ingen skillnad för de starkare läsarna. Christina Olin-Scheller, professor Karlstads universitet, skriver om detta i Gleerups gästblogg.

Smakprov. ”Kunskapsklyftan riskerar bli en av de stora klassfrågorna” Stärk det kritiska medvetandet. Medievanorna förändras och förstärker ofta ­socioekonomiska skiljelinjer. - teori & praktik i förskola & skola. Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund utgiven av Natur & Kultur. Se Barbro tala om ALK! Skapa, omskapa, återskapa – Critical Literacy med Karin Jönsson. I går måndag (15/12) föreläste Karin Jönsson, lektor från Malmö högskola, som en del i vår forskarstödda seminarieserie. Vad är då critical literacy? Jag börjar där Karin slutade, dvs. med ett citat om vad literacy är. Danmark Læser: Kulturstyrelsen. Reading 'can help reduce stress' Subjects only needed to read, silently, for six minutes to slow down the heart rate and ease tension in the muscles, he found.

In fact it got subjects to stress levels lower than before they started. Listening to music reduced the levels by 61 per cent, have a cup of tea of coffee lowered them by 54 per cent and taking a walk by 42 per cent. Playing video games brought them down by 21 per cent from their highest level but still left the volunteers with heart rates above their starting point. Dr Lewis, who conducted the test, said: "Losing yourself in a book is the ultimate relaxation. "This is particularly poignant in uncertain economic times when we are all craving a certain amount of escapism. "It really doesn't matter what book you read, by losing yourself in a thoroughly engrossing book you can escape from the worries and stresses of the everyday world and spend a while exploring the domain of the author's imagination. Mediedagen 2014: Bok, webb-tv och digital radio ökar.

[NORDICOM] Mediebarometern 2014: Användningen av medier en genomsnittlig dag 2014 uppvisar inte några dramatiska förändringar från 2013. Resultaten är, utifrån hur utvecklingen ser och har sett ut, högst rimliga. 2014 års resultat visar att användningen av dagstidning, tv och radio online fortsätter öka (samtliga med tre procentenheter), men att användningen av vanliga tv- och radioapparater och pappersprodukter fortfarande är betydligt högre. Läs för livet 11: Att bli en sån som läser, med Catharina Schmidt « LäsAmbassadören. 9 mars 2015. Bäst i text Läseboken/Skrivboken. Unga läser inte bättre på skärm – jämfört med äldre Nej, unga läser inte bättre på skärm eller display jämfört med vuxna. Och de förstår inte heller texten bättre. 4. Läsprocessen – hur går den till egentligen? Lyssna! Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå.

Catharina Tjernberg. Läsframjande - Kulturradet. Delrapport om läsfrämjande inlämnad till regeringen - Kulturradet. Nya metoder prövas för bättre läsning. Dela denna artikel Lättare, roligare och snabbare resultat. Synen på läsning alltför förenklad. Perspektiv på läsning - Barbro Westlund, Stockholms universitet, föreläser om läsförståelse. Catharina_Tjernberg_Smakprov.pdf. Lasning_ger_oss_vingar.pdf. ”Sämre läsförståelse naturlig följd av nya digitalsamhället” Förbisett faktum. "Utan läsning stannar skolan" Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid. Unga uppfinner egen språkvärld med mobilerna.

”Sakprosa lika viktig som sagor” Catharina Tjernberg. "Att sluka böcker leder inte till läsförståelse".

Tips

Lærer: Læsning er ikke en alene-ting. "Finlitteratur är bättre för läsförståelsen än kioskvältare" ”Så kan svenska elevers läsförståelse förbättrasÖmsesidig undervisning för ökad läsförståelse. ”Sakprosa lika viktig som sagor” Svenska Barnboksakademin. Läs- och språksatsningen. TeL4ELE. Att lära sig läsa & skriva i skolan.

Pincettläsning och pinsamma Pisa-resultat. ”Critical literacy” synliggör maktrelationer och motiverar.

Föreläsningar och filmer om läsning

Läsförståelse och litteratursamtal i senare skolår. Läsrörelsen. Brain function 'boosted for days after reading a novel' - Science - News.