background preloader

Värdegrund i förskola och skola

Värdegrund i förskola och skola

Kränkningar och mobbning Kränkande behandling innebär att ett barn eller elevs värdighet kränks. Har kränkningen samband med någon av diskrimineringsgrunderna kallas det trakasserier. Den vanligaste typen av kränkningar är att uppleva sig oskyldigt anklagad eller att andra elever visar sitt avståndstagande genom att retas, viska och skämta. Att bli slagen eller knuffad är också en kränkning. Inget barn eller elev ska bli kränkt och förskolan eller skolan har skyldighet att agera när det sker. Mobbning Förr talade man oftare om mobbning, med det begreppet används inte längre i skollagen. Kränkningar från lärare och annan personal Det förekommer att elever upplever sig kränkta av sina lärare. Utreda och åtgärda När en kränkning sker är förskolan och skolan skyldig att utreda och vidta åtgärder samt säkerställa att det inte sker igen. Läs mer under Utreda och åtgärda. Utreda och åtgärda

BRIS och SISU idrottsutbildarna Gör klart för dig själv vilka beteenden du tänker acceptera hos dem du leder och tala om det för din grupp. Om de inte tydligt har fått veta vara gränsen går kan det vara svårt att veta var den går och därmed stoppa innan det gått för långt. Se de regler och de moraliska värderingar du har som en ram. Inom den ramen är det okej att befinna sig och agera. De du är ledare för kommer att testa hur starka dessa ramar är, dvs går verkligen gränsen där du sagt att den går. Ett tips är att när du tar hand om en ny grupp eller ett nytt lag – kalla till ett möte i ett tidigt skede. Fundera på:  Hur agerar du idag om någon av dina aktiva går utanför ramen, dvs bryter mot något ni kommit överens om?  Hur gör du gruppindelningar idag – fördelar, nackdelar?  Vad kan du göra för att utveckla sammanhållningen i gruppen/laget?

Skolbiblistans Boktipswiki - home Kompissatelliten : Om hjältar och fegisar Amanda har hittat på en saga som utspelar sig i en djuraffär. Expediten behöver pengar och säljer sina mest kära djur, tre kaniner, till en hungrig tjuv som tar med dem till en grotta för att äta upp dem. Expediten sörjer och ångrar sig. Kaninerna lyckas fly tillbaka till affären. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

Hotell Kom som du är : Ett förord till dig som pedagog Syftet med "Hotell Kom som du är" är att skapa en diskussion om olikheter och fördomar. Producent, regissör och projektledare förklarar här hur de tänkte när de skapade serien. Som pedagog får du också tips på hur du kan använda programmen i klassrummet. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

En grund av värde | ett stöd i värdegrundsarbetet

Related: