background preloader

Lärportalen

Lärportalen

https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/digitalisering/alla/alla

Related:  Kollegialt lärandeSkolverketSpråk-, läs- och skrivutveckling, R2L, Lässtrategier m.m.iktDigital litteracitet

Lärportalen Inom forskningen finns allt mer stöd för att kompetensutveckling genom kollegialt lärande, som utförs systematiskt och över tid, har stor chans att bli bestående och göra varaktigt avtryck i verksamheten. Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term som används för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete lär av varandra. Det bygger på att en grupp kollegor har uppgifter att lösa, diskutera och reflektera över med stöd av en handledare. Det finns ett antal olika metoder som skulle kunna samlas under termen kollegialt lärande, till exempel learning study, lesson study, auskultation med återkoppling och kollegial handledning. Vilken modell man väljer måste bero på förutsättningar och vad som passar bäst i det sammanhang man befinner sig i. Kompetensutvecklingsmodellen som presenteras på den här lärportalen är en form av kollegialt lärande.

Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafikljus och kameror. Nya språket lyfter - diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk Som stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk finns Nya Språket lyfter! Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling. Går att beställa via separat blankett. Nya Språket lyfter! är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1-6 i grundskolan och sameskolan samt för motsvarande årskurser i specialskolan och kan användas i samarbetet med modersmålslärare.

Cognition Matters Swedish › Vektor Vektor - spel och träning i ett Vektor är baserat på forskning om tidig matematisk inlärning och framtaget av ledande forskare i samarbete med erfarana spelutvecklare. Det är en lekfull och engagerande app och passar både barn utan matematiska förkunskaper och barn med 1-2 års skolgång bakom sig. Äldre barn med svårigheter i matematik kan också ha nytta av Vektor. Vi har utformat Vektor som ett spel, komplett med hjältar, monster och skatter. Barnet är hjälten, och monstren är bara så läskiga att det ska vara roligt att se dem förvandlas till gulliga djur.

Digital läsförståelse på mellanstadiet – med jultema Ni som följer min blogg vet att jag brinner för att fördjupa elevernas kompetens när det gäller att ta sig ut på internet. Med Skolverkets bedömningsstöd i ryggen har jag nu plockat fram ett projekt för mina elever i år 5 och 6 för de sista lektionerna före jul. Eftersom eleverna inte är särskilt vana datoranvändare, i alla fall inte inom ramen för undervisningen, kommer de få arbeta i grupp.

Pojken sliter av 15-åriga flickans bh – då ser mamman rött och tar en klockren revansch Jag: ”Vadå? Har hon blivit sjuk? Eller är hon skadad? Kan det inte vänta tills jag slutar mitt pass, om två timmar?”. Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Du kan med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

”Skillnad mellan läsförmåga och läsförståelse” Läsförmåga och läsförståelse. Lars Melin skriver att Pisa mäter elevernas läsförmåga att läsa informativ text. Det är inte helt korrekt. Pisa mäter elevers läsförståelse, vilket har framgått vid tidigare Pisa undersökningar och även vid Skolverkets presentation den 6 december. Inom modern läsforskning görs stor skillnad mellan begreppen ”läsförmåga” och ”läsförståelse”. ”Läsförmåga” innebär att behärska den tekniska sidan, som att kunna avkoda text, och läsflyt. Introduktion till Bee-bot - Kodknäck Intro – datalogiskt tänkande Vi börjar med att prata om vad Datalogiskt tänkande (Computational thinking) är och kommer från. Att vi med hjälp av datalogiskt tänkande kan ta ett komplext problem, förstå vad problemet är och sedan ta fram en möjlig lösning för det.

Forskare om nätet: Som att lämna barn ensamma i bar Redan för 15 år sedan dubbades de till ”digitala infödingar” – den första generationen barn som fötts in i en digitaliserad värld. I stort uppslagna tidningsartiklar rapporterades att de redan innan de tagit sina första steg hade bekantat sig med föräldrarnas stationära hemmadatorer och att de ägnat sig dubbelt så mycket åt skärmspel som åt böcker när de så småningom nådde universitetet. Sedan dess har en hel del hänt.

Related:  Digitaliseringsgruppen