background preloader

Matte

Facebook Twitter

MittPlugg.se. Nödvändiga cookies hjälper dig att göra en hemsida användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering åtkomst till säkra områden på hemsidan.

MittPlugg.se

Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies. Tjänst: Stripe Syfte: Stödjer webbplatsens tekniska funktioner. Utgångstid: 2 år Namn: m Leverantör: m.stripe.com Tjänst: Cookie Information Utgångstid: ett år Namn: CookieInformationConsent Leverantör: mittplugg.se Namn: __stripe_mid Leverantör: .mittplugg.se Utgångstid: 28 minuter. Mattepaket Archives - Djurhjältarna. Undervisa matematik åk 4-6. Free Online Courses, Lessons & Practice.

Matte för den skärpta

Introduktion av bråk – diskussion – om-matematik. Uppgiften är att jag ska presentera bråk för elever på lågstadiet.

Introduktion av bråk – diskussion – om-matematik

Jag vill veta vad de kan, vad de tror och vilka erfarenheter och kunskaper de redan har. Jag använder mig av en spetsig fråga (se bloggen) men ger dem nu som gruppuppgift att arbeta med. Som vanligt, för att få alla elever ”med på tåget” berättar jag en story. Börjar prata om pepparkakor överlag så att alla kan får känna igen sig.

Jag berättar jag om Lisa och pepparkakorna på bilden, i klassrummet har jag en docka som har pepparkakor i händerna som på bilden. :I går hade Lisa munnen full av pepparkakor när hon fick syn på en hel pepparkaka, men hon hade redan pepparkaka i båda händerna. Jag vill veta ser de nån skillnad i att lägga bort den minsta biten eller den större? När vi i helklass diskuterat deras värdefulla svar , värdefulla för att jag ska kunna lägga min undervisning på rätt nivå. kan vi leka 1-kompis! Det är en mycket bra lek! Jag är 3/4- Vad är du? Jag är 7/9. Mattetrion – Kikora. Den kostnadsfria verktygslådan för bättre matematiklärande Digitala diamantdiagnoser Diamant är Skolverkets officiella diagnosmaterial för att bedöma elevers kunskaper i matematik.

Mattetrion – Kikora

Diagnoserna ska användas för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin matematikutveckling. I sex delområden finns över 100st diagnoser för alla årskurser i grundskolan. Syftet är i huvudsak formativt och diagnoserna ska ge ett underlag för planering av en strukturerad, individanpassad undervisning som skapar goda förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven.

Med en digital version av Diamant slipper du pappershantering och rättning. Geogebra-Start GeoGebra är en dynamisk grafritande miniräknare där man kan skapa och illustrera geometriska figurer, algebra, grafer och tabeller. Lär dig grunderna i ditt eget tempo eller utöka din befintliga kunskap med mer avancerad funktionalitet. Hem.

Mattespel

Mattegrodans Hemliga Tal - Teaching Funtastic. Apoorva Panidapu - Apoorva's finale round - Extreme number cruncher! Matematik – Google Drive. Arbetsblad. Algebra/ekvationer. Positiva och negativa tal. Om gratismatte.se. Gratismatte.se blir ett allt mer använt verktyg!

Om gratismatte.se

Under senaste året har vi passerat 12 000 användare! Härligt att vi gör skillnad! Vi som skapar gratismatte har tjugo års erfarenhet av spännande matte i många olika skolor. Nu ger vi alla samma härliga chans att utveckla sin matte; du som är elev, du som är förälder och du som är lärare. För dig som är ELEV finns mängder av olika kunskapsområden att välja bland. För alla FÖRÄLDRAR är vårt mål att ni tillsammans med era barn ska utveckla matten och lyckas med studierna hemma. Du som är LÄRARE kommer också att inspireras av gratismatte.se.

Känn er alla välkomna till gratismatte.se.

Aktiviteter

Kreativ matte. Sökresultat. AS = Addition och subtraktion AS 1 Lilla Plus och Lilla Minus i talområdet 0-5 (+0, -0, +1, -1, +2, -2) word AS 1 Lilla Plus och Lilla Minus i talområdet 0-5 (+0, -0, +1, -1, +2, -2) PDF AS … Läs mer Här kommer några övningsuppgifter till Lilla Plus.

Sökresultat

WorksheetWorks.com. Taluppfattning. Läxa. Mattepapper. Digitala självrättande matematikprov och uppgifter. Free Printable Geometry and Measurement Worksheets - K-12. Investigate lines, angles, circles, triangles, polygons, perimeter, volume, and the coordinate plane, among other topics with these geometry worksheets.

Free Printable Geometry and Measurement Worksheets - K-12

Print net activities (3D models) for hands-on student learning. Learn about measurement using these sheets featuring pictures of coins, clocks, and thermometers. Math tests include converting customary and metric units within a measurement system. Worksheets labeled with are Common Core Standards aligned and accessible to Pro subscribers only. Become a Subscriber to access hundreds of standards aligned worksheets. Don't see a printable you need?

Rebeckas stjärnor! : Math Bug och Math Tub. Idag provar vi två nya appar där stjärnorna tränar samma förmågor som vi övat i matteboken och olika arbetshäften under veckan.

Rebeckas stjärnor! : Math Bug och Math Tub

Förmågorna vi övar är positionssystemet samt att multiplicera med stora tal. Math Bug I denna appen övar man positionssystemet. I och med att man kan öva positioner ända ner till tiondelar och hundra delar fungerar appen ända upp i år 6. The Easiest Way To Learn Fractions With LEGOs. Free Printable Math Worksheets. Randomly Generated Worksheets "Math Salamanders Free Math Sheets" Welcome to the Math Salamanders Free Printable Math worksheets.

Free Printable Math Worksheets

Here you will find a wide range of free printable randomly generated math worksheets which will help your child improve their mental calculation skills and learn their Math facts. This page contains links to other Math webpages where you will find a range of activities and resources. Each webpage has a short description of what the page is about and the math learning it covers. If you cannot find what you are looking for, try searching the site using the Google search box on the right hand side on this page. Random Sheet Generator The random worksheet generator below will help you to generate a range of random worksheets and answers. The worksheets generated have the calculations written horizontally rather than vertically to encourage children to use their heads rather than use a written method. Matte 4 6. Montessoriinspirerad matematik.

Koda

Pedagogens matte. Kreativ och spel. Geometri. Problem. Statestik. Enheter. Bråk. De fyra räknesätten.