background preloader

Tema hösten

Facebook Twitter

Näringskedjor. Näringskedjan - vem äter vem? - biologi årkurs 1-3 - undervisningsstöd. En förberedelse till att eleverna ska förstå vad ekosystemtjänster innebär är bland annat att de kan beskriva näringskedjor och sambandet mellan organismerna i ett ekosystem.

Näringskedjan - vem äter vem? - biologi årkurs 1-3 - undervisningsstöd

I den här övningen får eleverna ta sin egen erfarenhet till hjälp och lyfta fram relationer de känner till mellan djur när de bygger näringskedjor och näringsvävar. De får också fundera över sin egen plats i väven. Steg 1 Börja med att slänga iväg ett garnnystan (eller ett snöre på rulle) till en av eleverna, samtidigt som du håller fast i ytteränden och säger: - Jag är en (fluga) vem äter mig? Eleven som fångar nystanet kanske svarar; - Jag är en (flugsnappare), slänger nystanet vidare till en kamrat och säger samtidigt ”vem äter mig?”. På så sätt fortsätter bollandet och byggandet av näringskedjan mellan eleverna. Steg 2 Dela in klassen i grupper med 4-5 elever i varje grupp. Mygga mo fjäril uggla mört gädda klöverblomma daggmask gråsugga skogsmus vete. Steg 3 Steg 4 Vilken nytta gör djur och växter för dig? Food Chain Collage. This was a collaborative project I did with one of the Science teachers at my school.

Food Chain Collage

He was teaching his kids about food chains and wanted an art project to go along with it. He found THIS image via Pinterest as initial inspiration for the project. UPDATE: The poster was designed by art director Dhanashri Ubhayakar. I turned the digital image into a collage project using construction paper. I used 12 x 18" construction paper. I folded my paper vertically so I only had to draw half the polar bear and it also made it symmetrical. Then make all the other animals slightly smaller... My messy workspace below.... Ok- once you have all the animals (our students were required to have 3 animals plus a plant) it's time to layer them and glue it all together.

This took some fiddling and such, but I found it easiest to lay it all out and then start from gluing the smallest middle part first (the plant- I lost my mini tree) and work your way up. I used dots of white glue. Året runt planering åk F/1 av Lotta Karlsson. Väderstation och Naturruta. I halvklart väder, 8 plus grader och med en ganska så hård vind från väst, så gav vi oss till skogs i två timmar med ettorna. i dag skulle här byggas en väderstation och undersöka naturrutan.

Väderstation och Naturruta

Efter ett tags byggande så stod den klar och här kommer vi alltid att samlas och skriva ner vilket väder vi har för dagen. På stationen kan vi läsa av, vindriktning, temperatur, regnmängd resten får vi läsa av med våra ögon. När väderstationen var fixad och klar, så tog vi oss an våran naturruta, gruppen blev uppdelad i en grupp med tjejer och en med killar. Först fick de adoptera ett träd, på trädet satte vi fast ett band så att de kan följa knopparnas utveckling under de närmaste veckorna. till sist fick de undersöka rutan med luppar och böcker, vi antecknade i våra naturböcker vad de hittade.

Vill också tillägga att luppandet skedde under försiktiga former då naturen inte vaknat riktigt ännu. Vi kommer under hela våren följa utvecklingen i naturrutan. Balanserad läsundervisning på Råby skola. Olika sorters läsning behöver representeras i undervisningen.

Balanserad läsundervisning på Råby skola

Egen läsning, läsning med textsamtal, läsning av skönlitteratur och läsning av faktatexter. Det är inte det ena eller andra utan att kunna skapa en balanserad läsundervisning som är utmaningen. Att dessutom möta varje elev på sin nivå i en klass med 27 elever från åk 1 till 3 är en ännu större utmaning. I detta blogginlägg skall vi försöka att berätta lite hur vi lägger upp vårt arbete inom svenskämnet.Vi har valt att hålla ihop klassen i långa arbetspass där vi utgår från målen i NO/SO och bakar in svenskan i form av lyssna, tala, läsa och skriva. Vårt första gemensamma arbetsområde har varit årstidsväxlingar och livscykler i naturen. Naturruta - Häggetorpsskolan Tibro.

Biologi åk 3 - Min naturruta. Du får utforska djur och växter i din närmiljö och fundera över hur djur anpassar sig efter årstiderna. 1.

Biologi åk 3 - Min naturruta

Inledning: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 2. Naturruta.

Pernillas Naturruta. Lpp No naturruta. Naturrutan- världens enklaste/roligaste biologilektion! - Skoljobb.se. Nu ska jag berätta om vad Naturrutan går ut på.

Naturrutan- världens enklaste/roligaste biologilektion! - Skoljobb.se

När och hur? Bestäm med klassen/barngruppen att ni ska gå ut på naturobservationer några gånger per termin. Antingen blir det på höstterminen eller vårterminen eller varför inte hela skolåret? Ta med böcker som hjälper er att identifiera växter, buskar, träd och djur. Luppar, kikare, kamera och vita plastdukar är också bra att ha med! Prata gärna om de olika upptäckterna i klassrummet sedan. Kanske en bildutställning kan vara roligt att ha som slutprodukt av projektet? Varför skall vi studera en plats i naturen över en längre tid? Download.php?lesson=19176&file=lektion-se_19176_VAR_NATURRUTA. Download.php?lesson=16793&file=lektion-se_16793_naturruta.

Skriva faktatext

Äpplen.