background preloader

Lärarhandledning: Andra världskriget

Lärarhandledning: Andra världskriget
De flesta känner till Hitler, nazismen, kanske olika slag eller andra avgörande händelser men inte lika många känner till andra världskrigets förlopp från början till slut. Bengt Fredriksons bok ger just den överblicken, det är en lättläst bok om hela andra världskriget med fokus på vad som hände i Europa. Handledningen ger förslag på hur man kan arbeta med boken och föreslår olika arbetsuppgifter för ett tema om andra världskriget. Uppnåendemål - förslag - Eleven ska - känna till bakgrunden till andra världskriget, krigets förlopp och följder - vara förtrogen med grundläggande källkritik - känna till nazismen och förintelsen - kunna reflektera över krigets betydelse för dagens européer Övningar och lektionsförslag kan användas till ett tema om andra världskriget som inbegriper ämnena historia och svenska. En lista över övningar och lektionsförslag finns längs ned på den här sidan. Hela lärarhandledningen finns för nedladdning i den gråa rutan överst. av Bengt Fredrikson 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nazister uppfann våra dagars olympiska traditioner Hitler utnyttjade OS i Berlin för att måla upp en idealbild av Nazityskland. Egentligen tyckte Führern inte alls om OS eller idrottstävlingar, men han insåg vilka propagandafördelar spelen kunde få. Idrottsmän, åskådare och journalister från hela världen lät sig bedras och sände hem positiva rapporter. Fackelloppet Till skillnad från traditionen att låta elden brinna på OS-stadion under spelen har idén med att bära en fackla från Grekland till den plats där spelen äger rum inte sitt ursprung i antikens spel. Fackeltraditionen uppfanns av Carl Diem, generalsekreterare i den tyska olympiska kommittén. Sportsändningar OS i Berlin var det första live-sända idrottsevenemanget någonsin. Två särskilda kablar förband dessutom idrottsplatsen med radiotornet i Berlin. Bildkvalitén var något kornig och oskarp, men trots bristerna flockades TV-tittarna i de små teaterliknande stugor som postväsendet hade ställt upp i Berlin och förorten Potsdam. Olympisk bojkott

Related: