background preloader

Tema Astrid Lindgren

Facebook Twitter

11 vackra och kloka Astrid Lindgren-citat vi aldrig glömmer | Hänt.se. Ingen kunde skriva så självklara livsvisdomar på ett så klokt sätt som författaren Astrid Lindgren. Hänt har valt ut hennes bästa citat. 1. ”Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort.” Bröderna Lejonhjärta. Foto: SVT 2. ”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi.”

Astrid Lindgren. Foto: All Over 3. ”Jag har inget emot att dö, bara inte i morgon, jag har en del jag skall göra först.” Emil i Lönneberga. 4. ”Någon patriot har jag aldrig varit. Astrid Lindgren. 5. ”Man bör leva sitt liv så man blir vän med döden.” Via Giphy. 6. ”Jag ogillar allt indelande av människor efter nationer och raser.” Astrid Lindgren. 7. ”Man kan inte piska in något i barn, men man kan smeka fram mycket ur dem.” Ronja Rövardotter. 8. ”Låt därför livet bära med sig vad det vill, och låt mig vara stark nog att ta emot vad det bjuder.” Rasmus på luffen. 9. ”Man tar lite härifrån och lite därifrån och joxar ihop det så blir det lagom jox.”

Bonden i skolan | Bonden i skolan. Frågor "Bortom raderna" skapar intresse och engagemang på djupet. Det är alltid med sorg i hjärtat man avslutar en underbar högläsningsbok. Tillsammans med eleverna har vi ända sedan jullovet läst "Bröderna Lejonhjärta" och gråtit, skrattat, reflekterat och samtalat.

Sällan har väl en bok väckt så starka känslor hos både pedagoger och elever. Till högläsningsboken har vi knutit en alldeles egen läslogg där eleverna har fått skriva ner sina funderingar och tankar. Under olika kapitel har vi fokuserat på olika lässtrategier och eleverna har förutspått, rett ut ord och uttryck, illustrerat sina inre bilder, ställt frågor och sammanfattat i sina loggböcker. Hela tiden har vi också haft författarperspektivet och funderat på varför Astrid Lindgren har skrivit som hon har gjort. Vi har gjort textkopplingar till situationer och händelser både historiskt och i nutid.

Med uppmaningen att ställa frågor "Bortom raderna" blev eleverna indelade i smågrupper om ca 4 st. Vad skulle du ha gjort om du satt i Katlagrottan? Vad skulle du göra i Nangilima? Grej of the Day by Christina Gradin on Prezi. Grej of the day: Astrid Lindgren | Barnen och Björnen. Olika ord: Selma. Att göra textkopplingar med stöd i läroplanen. Ni som följer vår undervisning genom mitt bloggande vet att vi på vår skola arbetar med ett stort ämnesövergripande tema kring Astrid Lindgren och att vi bakar in kursplanens mål i svenska, no och so i detta. Vår pedagogiska planering just nu tar sin utgångspunkt i so-målen som handlar om att flytta. "Att flytta inom ett land och mellan länder.

Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. " "Eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. " Utgångspunkten till detta arbetsområde har tagit avstamp i vår fantastiska högläsningsbok om Bröderna Lejonhjärta. Som ni alla vet gestaltas i denna bok två dalar där det i den en dalen, Törnrosdalen finns en ond ledare vid namn Tengil som har ockuperat dalen och låtit människorna där leva under hot och förtryck. Det var helt fantastiskt att se eleverna gå in i denna uppgift och utföra den på det sätt de gjorde. Pippi Långstrump | Astrid Lindgrens Värld. Språkinriktad undervisning i alla ämnen - idrott och hälsa. Att lyfta språket i alla ämnen är viktigt och för mig som både är svensklärare och idrottslärare så blir det naturligt att knyta ihop de olika ämnena och i praktiken förstärka det vi gör i svenskämnet på idrottslektionerna.

Sedan vi började att arbeta mer systematisk med genrepedagogik utifrån Cirkelmodellen och fokusera och fördjupa oss i en texttyp i taget blev det ännu mer naturligt att koppla det till idrotten. När vi arbetade med berättande texter förde jag in berättandet även i idrotten. Tillsammans byggde vi upp ett landskap med olika utmaningar och eleverna fick välja vilken huvudperson de vill vara i sagan. Antingen en sköldpadda eller en hare eftersom sagan handlade om just dessa två djur som en dag kom på att de skulle tävla om vem som var snabbast. Narrativ text/Berättelse Åk: 1-3 År: 2015 2-3 veckor 1-2 pass i veckan Förankring i kursplanens syfte: Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

. · formulera sig och kommunicera i tal och skrift. The Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore. Astrid_lindgren_-121127.pdf. Astrid Lindgren-tema | Klass 4 på Nåntunaskolan. Förskoleklasserna | Skanskvarnsskolan. I sagans förtrollade värld Under början av vårterminen har vi i förskoleklasserna arbetat med temat I sagans förtrollade värld där vi mött både gamla klassiska folksagor såväl som moderna och lite mer okända sagor från andra länder. Vi har kunnat grotta in oss i vad det finns för olika sagoväsen – troll, häxor, tomtar och jättar. Diskuterat värdegrundsfrågor där sagan möter gott och ont, och mycket mer. Eleverna har fått använda sin fantasi och hittat på sagor tillsammans. De har spelat upp teatrar med egentillverkade sagofigurer. Många vackra teckningar och målningar har det blivit t.ex här då vi läst Sagan om Gruffalon utan att visa bilderna i boken.

Vi fick många exempel på hur en Gruffalo kan se ut. Vi har sjungit och ramsat mycket under vårt tema – självfallet med sagoinspirerat innehåll. Under vårt tema har vi även introducerat ”Läsfixarna”. Spågumman Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre. Cowboyen Mål: LPP om Astrid Lindgren klass 1-3. Kommun - Lpp år 1 - Astrid Lindgren (Tema SV, SO, BL och MU år 1)

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. Syfte Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där bl a film, konst och olika miljöer ingår. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Centralt innehåll Konkretisering av mål Arbetssätt Bedömning Dokumentation. PP Astrid L Växjö. Läsförståelsestrategier på SO-lektion. I fredags var jag i min "extra-klass" för att observera, handleda och stötta pedagog och elever i undervisningen kring lässtrategier. Klassen har under flera veckor arbetat med ett tema "förr- nu" i So.

De har läst läromedelstexter och texter av Astrid Lindgren samt pratat mycket om likheter och skillnader mellan hur vi levde förr och nu. Pedagogen inledde lektionen med att tala om syftet och berätta att de idag skall använda VENN- diagrammet ännu en gång. Syftet var att utifrån en text hämtad ur Natur och Kulturs So-bok se vilka likheter och skillnader de kunde hitta i texten om livet förr och nu. Pedagogen lät eleverna titta på bilder, bildtexter och fundera på vad texten skulle kunna berätta. Därefter fortsatte pedagogen att läsa och texten bearbetades bit för bit. Utifrån detta och med nyckelorden som stöd fick eleverna skriva ned i sin skrivbok om livet förr och nu. Ladda-ner-vykortet.pdf. Sagostunden - Avsnitt 1 av 10: Mio min mio.

Sagan om sagorna: Recension: Mio, min Mio - Astrid Lindgren. Jag tycker alltid att det känns lika konstigt att recensera klassiker. De är ju redan vedertagna, på något vis. Men jag ville ändå skriva lite om Mio, min Mio och Bröderna Lejonhjärta. Jag börjar med Mio. Ni har säkert redan koll på handlingen, men jag drar den ändå: Bosse bor i en familj där han inte är önskad. Efter att ha läst (snart) 60 poäng litteraturvetenskap börjar det bli svårt att inte ständigt tolka och vara medveten om berättartekniker. I övrigt måste jag säga att det är en sån himla fantastisk bok. Mio, min Mio. Detaljerat referat[redigera | redigera wikitext] Nioårige Bo Vilhelm Olsson, Bosse, bor på Upplandsgatan i Stockholm hos sina fosterföräldrar tant Edla och farbror Sixten. Av Bosses berättelse får vi veta att hans fosterföräldrar mest tycker att han är besvärlig och jobbig. Bosse önskar att han hade en likadan pappa som sin kompis Benke som bygger modellflygplan tillsammans med sin far.

Bosses riktiga mor dog när han var nyfödd och hans far, tror fostermodern, var nog bara en slusk. Bosse blir sent en eftermiddag i oktober ivägskickad av sin fostermor tant Edla att köpa skorpor. Bosse tycker det verkar konstigt men när han tittar på äpplet har det blivit ett guldäpple. Tillsammans färdas de förbi stjärnorna tills Bosse långt därnere kan se en grön ö, Landet i fjärran. Kungen har en rosengård och där träffar Mio jämnåriga Jum-Jum, son till kungens trädgårdsmästare. Från Gröna ängars ö går det en bro till Landet på andra sidan vattnet. Plötsligt hör de någon som jämrar sig. Emil gjorde en bravad så att hela Lönneberga jublade. Eleverna ställer frågor till karaktärerna i boken. Lektionstips – Högläsning och aktivitet MIO MIN MIO. Detta skriver jag på uppmaning och en fråga om kommer från mitt utvidgade lärarkollegium, dvs, nätet.

Jag tänker uppehålla mig vid inledningskapitlet i Astrid Lindgrens bok Mio min Mio. Då jag vänt upp och ned på mitt hem för att hitta boken och inte gjort det måste jag använda mitt rika minne för att berätta vad jag har gjort och kan tänkas göra ur det första kapitlet ur Mio min Mio: Minns att högläsningen är en gåva. Gåvan är att då du läser levandegör du texten i rummet. Du artikulerar skriven text. Skriven text skiljer sig från talad text. Det är en märkbar skillnad på att läsa text och att tala sitt talspråk. Äpplet och den starka symboliken i det: Äpplet är en symbol för många saker. Sen målade vi av det! INLEDNINGSKAPITLETS verklighet Inledningskapitlet i Mio min Mio är den karga verkligheten. Ta Astrid Lindgrens ord! Då jag läser denna text högt låter jag vissa av meningarna komma ut i rummet och bli unisont höglästa. Efterlys dig själv: Det är en efterlysning i Mio min Mio. Lektion-se_22015_Mio_min_Mio. November 2014. Äntligen har vi startat upp vårt fantastiska tema som skall sträcka sig långt in på vårterminen.

Eleverna fick för ett par veckor sedan vara med om att öppna en resväska med lite olika saker som tillsammans var ledtrådar som skulle leda fram till en person. I väskan fanns en flaggstång,en soppskål, en spik, en gris, en råtta, en polkagris och en ärta. Tillsammans kunde vi klura ut att dessa saker var hämtade från Astrid Lindgrens fantastiska värld. Fas 1 Efter att vi konstaterat att den person vi sökte var Astrid Lindgren såg vi två filmer om Astrid som person och författare. Då vi denna vecka introducerat lässtrategin att ställa frågor på text (Reportern) fick eleverna användning för den under filmen. Så fort det fanns en undring och fråga räckte eleverna upp handen och vi pausade filmen.

Övriga elever fick svara och även fundera ut vilken typ av fråga det var som ställts. Eftersom vi har en 1-3:a är det några elever som är precis i början av sin läs- och skrivinläsning. Allt startar med en tydlig pedagogisk planering. I vår lärmodul kring Språk i alla ämnen har vi vid det senaste tillfället tittat på Anna Kayas filmer om att lyfta de språkliga målen i undervisningen. Det handlar om att lyfta fram de språkliga förmågor som skall tränas, sätta upp mål och ha ett språkinriktat arbetssätt. I vårt stora ämnesövergripande tema om Astrid Lindgren har vi nu kommit till att vi skall arbeta mot kursplanens mål i Fysik samtidigt som vi utgår från de illustrationer som finns i Astrid Lindgrens böcker. Här nedan hittar ni både Anna Kayas filmer och den pedagogiska planering som vi har utgått ifrån.

Språkliga mål Vad och varför? Hur sätter jag tydliga språkliga mål? Hur börjar man? I vår planering har vi utgått från Gibbons 4 faser där det vi på ett medvetet sätt utgår från elevernas vardagsspråk för att så småningom nå ett mer abstrakt skolspråk. Som en uppstart till detta tema och som aktivitet i fas 1 planerade vi för att gå till lekparken och experimentera. Astrid, Läsfixarna och Cirkelmodellen - en oslagbar kombination i ett språkutvecklande arbete. Äntligen har vi startat upp vårt fantastiska tema som skall sträcka sig långt in på vårterminen. Eleverna fick för ett par veckor sedan vara med om att öppna en resväska med lite olika saker som tillsammans var ledtrådar som skulle leda fram till en person. I väskan fanns en flaggstång,en soppskål, en spik, en gris, en råtta, en polkagris och en ärta. Tillsammans kunde vi klura ut att dessa saker var hämtade från Astrid Lindgrens fantastiska värld.

Fas 1 Efter att vi konstaterat att den person vi sökte var Astrid Lindgren såg vi två filmer om Astrid som person och författare. Då vi denna vecka introducerat lässtrategin att ställa frågor på text (Reportern) fick eleverna användning för den under filmen. Så fort det fanns en undring och fråga räckte eleverna upp handen och vi pausade filmen. Övriga elever fick svara och även fundera ut vilken typ av fråga det var som ställts. Eftersom vi har en 1-3:a är det några elever som är precis i början av sin läs- och skrivinläsning. "Emil - Astrid Lindgren" tema.