background preloader

Tema i texternas värld

Facebook Twitter

Digitalt berättande – svenska årskurs 1 grundskola. Det här ska jag visa min dotter. Kanske... - Susanne Delastacia.

Att anpassa undervisning ex på arbete före, under o efter text

Loranga Masarin & Dartanjang. Ulf Stark. Musikstycke på lektionerna, kanske som start på dagen. Istället för sa-1.pdf. Läsloggar som tankeredskap och boksamtal på Chambers vis. Ännu en vecka har gått sedan terminsstart och arbetet med eleverna är i full gång.

Läsloggar som tankeredskap och boksamtal på Chambers vis

Vid mina morgonpromenader till jobbet ser jag hur det blir ljusare för varje dag och dessa stunder innan arbetsdagen tar fart ger mig chansen att reflektera och samla tankarna och inför en ny dag. I mitt förra inlägg berättade jag om att skrivandet kommer att vara i fokus denna termin och vi har fortsatt arbetet med att koppla den berättande textens/filmernas dramaturgi, novellkurvan, till kortfilmer från UR Skola Tre berättelser .

Kring filmernas spännande innehåll har vi haft många intressanta och givande samtal i klasserna samt även låtit eleverna skriva reflektioner utifrån olika frågeställningar kring respektive films innehåll. Under förra terminen då vi ägnade mycket tid åt textsamtal använde vi oss nästan genomgående av läsloggar som tanke- och reflektionsredskap. Min favorit bland läsloggar är den som brukar kallas för CITAT och TANKE. Jag förstår inte…. Jag lägger märke till…. Karusellen: Läsläxa – Kooperativt Lärande. När vi denna vecka lyssnade på läsläxan i våra läsgrupper fick den starkare läs-gruppen som vanligt läsa läsläxan tillsammans med sin läs-kompis medan jag gick runt och lyssnade.

Karusellen: Läsläxa – Kooperativt Lärande

Därefter använde jag mig av strukturen Karusellen. Jag fotade av bilder från veckans läsläxa i vår läsebok Den magiska kulan och skrev ut dessa. Bilderna stoppade jag sedan i våra clearboards. Jag förklarade och modellade hur strukturen Karusellen går till så att alla elever skulle veta vad som förväntades av dem. Sedan delade jag upp eleverna i par som fick stå vid varsin bild. 1. När alla grupper skrivit en mening vid sin bild fick de gå vidare till nästa bord. 1. Varje gång eleverna kom till en ny bild så bytte de även vem som skrev så att alla elever skulle få möjlighet att skriva. Eleverna läser de andra meningarna och fyller på med en ny mening. Samtalsfilm med Anne-Marie Körling. Samtal och skrivande - vägar in i läsningen. Vägar in i läsningen. Läsförståelsestrategier i praktiken. Gamen_polly_rymmer.pdf. Att läsa mellan raderna utifrån bild.

Idag när jag ägnade morgonen åt att läsa de texter som vi valt ut till projektet En Läsande klass dök jag på en så bra bild.

Att läsa mellan raderna utifrån bild

En bild som "tvingar" läsaren att läsa mellan raderna. D v s att hämta ledtrådar i text och bild, dra slutsatser och koppla till det som man tidigare har läst. På Touras blogg skrev hon någon gång i höstas ett inlägg om hur man bara genom bilder kan bedöma om elever kan läsa mellan raderna. Det där satte fart på mina tankar redan då men det var först i dag när jag dök på denna bild som det blev uppenbart för mig hur bra det faktiskt går arbeta med lässtrategier och att bedöma läsförståelse utifrån en bild.

I denna bok som heter "Gamen Polly rymmer" av Mats Wänblad får vi möta Ebba och hennes kompis Boris Monstersson. De spelar fotboll och öppnar fönstret för att de blir så svettiga. -Varför säger Boris så? Här har vi ett typiskt exempel på att läsa mellan raderna i en mycket lättläst bok med enkel text och många talande bilder. Läsfixarna i förskoleklassen. ABC-klubben Förskoleklass. ABC-klubben åk 1. ABC-klubben åk 2. Barbro Westlund. Språkutveckling med sekvensbilder - Hülya Basaran. Varför sekvensbilder?

Språkutveckling med sekvensbilder - Hülya Basaran

Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättandet. Genom samtal och interaktion med lärare eller en kompis kan eleverna träna logiskt tänkande och lägga bilderna i kronologisk ordning. Genom bilderna som utgångspunkt har eleverna möjlighet att träna på att utrycka sitt berättande både muntligt och skriftligt. Med utmanande frågor till bilderna utökar de sitt ordförråd och tränar på grammatik i ett meningsfullt sammanhang. Det finns säkert en mängd olika sätt som man kan använda sekvensbilder. Hur kan jag använda sekvensbilder? Sekvensbilder, eller foton kan användas på olika sätt: Med sekvensbilder kan eleverna: # Lägga en berättelse i kronologisk ordning och skriva eller prata till. # Reflektera över hur man kan göra och inte göra.

. # Formulera egna frågor till bilderna. Tips! Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Boksamtalskort. Elever skapar för webben - yngre åldrar.