background preloader

Kom med till Istiden

Kom med till Istiden

http://www.youtube.com/watch?v=-I4-hErFZBA

Related:  Tema: Forntiden

Hem - Historiska Istiden Introduktion: Vad kan du om istiden innan vi börjar arbetet i år 4? (Ice Age, Barnen Hedenhös, olika tidåldrar). Vad ska du lära dig? (Du ska kunna tala om hur man kan se spår av istiden i naturen och kunna några viktiga ord på istidsspåren). Meganeura spp. Meganeura spp. Temporal range: 305–299Ma Late Carboniferous Scientific classificationKingdom: AnimaliaPhylum: ArthropodaClass: InsectaSuperorder: OdonatopteraOrder: MeganisopteraFamily: MeganeuridaeGenus: MeganeuraSpecies:Meganeura brongniartiMeganeura monyiMeganeura vischerae Terra Scaniae - Ravna, del 2 Skriven av Åsa Storck Faktamaterial inlämnat av Barbro Lindahl Jensen Lyssna på berättelsen Ravna fortsätter färden mot Bålabackarna. Men för att komma vidare måste de flottas över ån. Ravna gillar inte flottmannen.

När Sverige var täckt av is För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna.

Life Before the Dinosaurs: Meganeura. Meganeura was a genus of huge griffinfly (a griffinfly is similar to a dragonfly, but much bigger), which lived during the Carboniferous Period. It had a wingspan of about 2-1/2 feet and probably ate animals such as other flying insects and probably some small amphibians and reptiles. Fossils of Meganeura have been found in North America, France, and Great Britain. Meganeura means "big nerves," referring to the veins in its wings. Meganeura was probably not very fast because of its huge size. But it probably was a successful predator because it had very large and sharp mandibles for killing its prey, and long spiny legs to grab prey and also prevent it from escaping.

Yngre järnålder - Historiska Tiden mellan 500 f Kr och 1050 e Kr kallas i Skandinavien för järnålder. Det är den period då järnet blir allt vanligare i denna del av världen. Men det är också en tid då runskriften skapas, skandinaver deltar som soldater i den romerska armén, de första stadsliknande bebyggelserna uppförs och den kristna tron börjar anammas i Skandinavien. Istiden – som kommer och går : Medix Produktion AB Under den senaste istiden var Norden täckt av ett tjockt istäcke. På vissa ställen kunde isen vara nästan 3 km tjock. När isen drog sig undan så lämnade den spår efter sig som vi kan se överallt i naturen. Den senaste istiden var en av många istider som vi haft på vår jord. Vad hände under den senaste istiden och hur formade det Sverige? När får vi nästa istid?

World War 2 for Kids When did World War Two begin? World War Two in Europe began on 3rd September 1939, when the Prime Minister of Britain, Neville Chamberlain, declared war on Germany. It involved many of the world's countries. Why did the Second World War start? why second world war Ung Ekonomi, Byteshandel Byteshandel Långt, långt innan vi hade sedlar och mynt så fanns det ändå ekonomi. Man bytte helt enkelt saker med varandra.

Related:  Is-tidenIstiden