background preloader

Kom med till Istiden

Kom med till Istiden

Istiden Introduktion: Vad kan du om istiden innan vi börjar arbetet i år 4? (Ice Age, Barnen Hedenhös, olika tidåldrar). Vad ska du lära dig? (Du ska kunna tala om hur man kan se spår av istiden i naturen och kunna några viktiga ord på istidsspåren). Film om att upptäcka och arbeta med historiska fynd: "Under våra fötter" (Vad är en arkeolog? Tidslinje: "Grundbok Historia Forntiden, Puls" s. 7. Fakta/Tidslinje: Film om Sveriges historia: "Sveriges historia del 1". Bilderboken: "När människorna kom..." s. 5 - 13. Stencil: "Tidslinje", "Spår från istiden", Faktaboken: "Grundbok Geografi Vårt Land Puls". 32 - 36. Olika sätt att undersöka verkligheten. Kunna arbeta ensam. Kunna värdera informationen som man hittar.

Hem - Historiska När Sverige var täckt av is För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.

Clip Art Index of Everything - Holidays, People, Etc. Browse the on site clip of everything, including animals, sports, home, garden, holidays, events, medical, food, entertainment, hobbies, cosmetics, clothing, people ribbons, support clip art, school, educational, vehicles, transportations, cars, trucks, flowers, and other topics and categories of clip art. Everything You Ever Wanted in Clip Art! Tons of clip art and thousands of clip art links that includes animals, people, houses and buildings, cultural clip art, food graphics, hobby images, dance, music, religious clip art, sports images, holiday clip art, medical clip art links, photos, education, school, books, doctors, nurses, garden, flowers, fantasy, awards, and tons of other clip art and clip art links. Web Clip Art is clip art created for use on Web Pages. This clip art has been created with pixels in GIF format for use as Web clip art. The Web Site GEM Award Does your clip art site deserve to be recognized? © 1995 - 2015.

Istiden – som kommer och går : Medix Produktion AB Under den senaste istiden var Norden täckt av ett tjockt istäcke. På vissa ställen kunde isen vara nästan 3 km tjock. När isen drog sig undan så lämnade den spår efter sig som vi kan se överallt i naturen. Den senaste istiden var en av många istider som vi haft på vår jord. Vad hände under den senaste istiden och hur formade det Sverige? När får vi nästa istid? Målgrupp: från 7 år Speltid: 13 min Här hittar du studiehandledning:Istiden Kolla även in: Nu drar vi igång inspelningen av en serie program om USA. Index of /ces/clipart/Carson Dellosa Clipart/Carson Dellosa Seasons, Holidays, and Celebrations/Images/Black and White Images/Summer Clip Art Index of /ces/clipart/Carson Dellosa Clipart/Carson Dellosa Seasons, Holidays, and Celebrations/Images/Black and White Images/Summer Clip Art Name Last modified Size Description Parent Directory -

Livets utveckling - Skolbok Från Skolbok En gång fanns ingenting, inget alls. Sedan kom en explosion. En Big bang och vårt universum skapades. Hur gick det till? Efter big bang spreds materia och stoff ut i rymden. Jorden ursprung (4 600 000 000 år sedan) Man tror att jorden funnits i ungefär 4.6 miljarder år. Vattnet kommer Någon gång i jordens tidigaste historia tror man att planeten träffades av kometer. Det finns ett ordspråk som säger att "Samma vatten vi dricker nu fanns när dinosaurierna levde" eller någon liknande tidpunkt långt tillbaks i tiden. Hale-Bopp kometen i nutid Jorden kallnar Vartefter jordens yta svalnade uppstod haven. Livets uppkomst (3 500 000 000 år sedan) Man tror att livet bildades för ungefär 3.5 miljarder år sedan genom att blixtar slog ner i varma vattensamlingar där det fanns ämnen som reagerade med varandra med blixtens hjälp. Bakterierna De allra första levande cellerna var det vi kallar bakterier. De första djuren (600 000 000 år sedan) Toffeldjur Skillnad mellan växter och djur Tidiga djur

Free Clipart Downloads - Clip Art 011 TO DOWNLOAD: scroll to the link(s) below the image right-click (PC) / control-click (Mac) and select "Save Target as" or "Save Link as" Free Clipart Graphics Downloads Our free clip art graphics have multiple uses: add to your Microsoft clipart with our free downloads as GIF files or free vector graphics files. GIF files can be added to Microsoft documents by selecting "Insert -> Picture" and selecting the GIF file. For printable clipart graphics you can either download as a vector or JPEG file. We want to hear what you think - send us your comments, suggestions and requests of free clipart downloads you want to see on our site.

Related: