background preloader

Fabel, tema och motiv

Facebook Twitter

Fabel, tema och motiv. Analys_HjalpvidanalysOH. Romananalys.pdf?id=sv%253.. Bokanalys. Romananalys - Svenska A. Fabel Försök att sammanfatta skeendet i romanen i kronologisk följd utan att förankra den i tid och rum.

Romananalys - Svenska A

Tema Försök att bestämma verkets grundtanke (hämnd, kärlek, arbetslöshet, otrohet) Motiv En typsituation som inte är knuten till vissa personer eller fastlagd i tid och rum. Fabel, tema och motiv.