background preloader

Checklista för en språkutvecklande lektion

Checklista för en språkutvecklande lektion

http://www.youtube.com/watch?v=LfDptrOGIpc

Related:  Språkutvecklande arbetssättSvenskaSpråkutvecklande UndervisningSVA

Arbetsgång Lgr 11 eller din skolforms läroplan, Få syn på språket och Greppa språket är underlag som bör finnas med under arbetets gång. Det är en fördel om deltagarna i arbetet har läst dessa dokument i förväg. Möte 1 Våra teman - Visättraskolans kunskapsportal Här nedan kan du ta del av våra ämnesövergripande teman som vi arbetar med på Visättraskolan. I planeringarna utgår vi alltid utifrån NO- och SO-ämnena, därefter fyller vi på utifrån vad som fungerar i respektive tema. Syftet med att arbeta tematiskt/ämnesövergripande är att fördjupa lärandet hos eleverna och få en tydligare röd tråd i undervisningen. Längst ner på sidan hittar du de pedagogiska planeringarna för respektive teman (planeringarna ska ses som arbetskopior då vi kontinuerligt utvärderar och reviderar innehållet). Förskoleklass: Gyllene regeln - Vänskap (höstterminen)En resa genom naturen (hela läsåret)Mitt Visättra - Närsamhället (vårterminen)Läs- & skrivutveckling (hela läsåret)

Språkutvecklande metoder - Kollegialt lärande UH 8. Språkutvecklande metoder: Att skapa förförståelse Delat ansvar för dokumentationen/minnesanteckningar. Språkliga mål, ämnesord till PP-arbetet Jag jobbar vidare i tänket kring språkliga mål och nu främst ämnesord kring de PP:er som vi just har jobbat med. Det gäller Rymden och Att leva i världen. En möjlighet för alla elever att träna på ämnesorden när det finns tid över men riktat till mina nyanlända. Träna själv eller träna med en kompis. Quick fix till språkutvecklande undervisning Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er. Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. Jag fick en fråga från Sara Bruun om hur man kan arbeta mer språkutvecklande inom engelskundervisningen och då kom jag och tänka på Pauline Gibbons checklistor. Den ena handlar om att i undervisningen få variation och balans mellan att tala, lyssna, läsa och skriva och den andra handlar om fem steg att öka språkmedvetenheten i ämnesundervisningen.

Omsätta nya erfarenheter i praktiken Under en intensiv höst med många möten och nya insikter, erfarenheter och ambitioner är det lätt att det resulterar i… ingenting. Därför får de grupper jag leder i Läslyftet under årets första träff tid till tanke. Två frågor får räcka ( frågor som går att fundera på även om man inte deltagit i Läslyftet). VENN-diagram - Kollegialt lärande UH VENN-diagram VENN-diagrammet har fått sitt namn efter den brittiske logikern John Venn (1834–1923). Denna metod tränar eleverna i att se det utförliga och nyanserade, likheter och skillnader. Metoden används i syftet att främja deltagande och aktivera samtliga elevers tänkande under lektionerna. VENN-diagrammet kan användas för att jämföra två eller flera fenomen (exempelvis två politiska partier, två olika avfallssystem etc).

Läsa skönlitteratur med nyanlända Alla elever ska få uppleva härliga textmöten i skolan, få hjälp att utveckla eller fördjupa sitt intresse för litteratur och – inte minst – alla ska förstå! Just nu läser jag Astrid Lindgrens Mio, min Mio ihop med mina elever i åk 5 och 6. Här är mitt första inlägg om vårt arbete med Mio och här kan man läsa de andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde inläggen om hur vi jobbat med Mio. Vi kommer att fylla på med fler inlägg efter hand.

Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande? Frågan dök upp på Facebook ikväll, ställd av Malin Runering, och jag ägnade lite tid åt att svara och tipsa om lite lästips och annat. Annika Sjödahl tyckte att svaret skulle passa bra som ett blogginlägg och det har hon självklart helt rätt i så här kommer det: Vilka språkliga krav ställer kunskapskraven? So och Sv-tema” Hur blir man en global Citizen? Hur blir man en global citizen? Hur blir man en global Citizen? Så började vårt tema ( inom svenska, samhällskunskap och geografi) som vi ( jag och min kollega Matilda Jansson) haft med våra femmor. I detta långa inlägg tänkte vi dela med oss av allt vi gjort. Temat höll på från skolstart till höstlovet.

Forskning kring språk - Hjälp med språket Litteratur: Hur skall du göra för att bygga upp ett rikt ordförråd? Ordens värld vänder sig till dig som vill veta hur inlärningen av ord kan underlättas och hur undervisningen kan bli effektivare.

Related: