background preloader

SVA

Facebook Twitter

Modersmål på Orust. Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!

Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning

Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass? Då kan detta inlägg vara bra, för att se hur andra byggt upp sina bloggar för att få idéer eller inspiration.Pinned: 4 Sep 2014 Två gratisverktyg för skärmdumpar och filmerPinned: 13 Aug 2014 I det femte avsnittet av Sfi-podden med livshistorier berättar Moe Asraei sin historia.

Barnspel för iPhone, iPad- och Android - Appar och pedagogiska spel för barn. Läsa nybörjare- häfte-lätt - Kardía lärande. Alfabetiseringshäften - Kardía lärande. Cirkelmodellen. Nyanlända. Språkintroduktion och undervisning. 26 lärare och forskare: Gör andraspråksinlärning obligatoriskt Dagens Arena. Med det ökande antalet barn och unga med svenska som andraspråk blir lärares kunskap om andraspråksinlärning allt viktigare.

26 lärare och forskare: Gör andraspråksinlärning obligatoriskt Dagens Arena

Det bör snarast bli ett nationellt examensmål i alla lärarutbildningar. Samstämmig forskning visar att lärarens ämneskunskaper, ämnesdidaktiska kunskaper och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för elevers kunskapsutveckling och skolframgång. Likaså visar samstämmig forskning att ordförrådet och grundläggande språkliga verktyg är den enskilt viktigaste faktorn för elevers skolframgång i olika ämnen. För att elever med annat modersmål än undervisningsspråket ska uppnå framgångsrika studieresultat är det viktigt att alla lärare i alla ämnen på en skola har kunskaper om villkoren för andraspråksinlärning och om språk- och kunskapsutvecklande undervisningsmetoder i skolämnen. Denna kunskap gynnar också samtliga elevers möjlighet till skolframgång. Examensmålen ligger dock till grund för utvärderingarna av högskoleutbildningarna. Checklista för en språkutvecklande lektion.

Språkutvecklande arbetssätt. Hur blir man klok på sitt andraspråk - om att lära och lära på ett andraspråk. Läsa skönlitteratur med nyanlända. Alla elever ska få uppleva härliga textmöten i skolan, få hjälp att utveckla eller fördjupa sitt intresse för litteratur och – inte minst – alla ska förstå!

Läsa skönlitteratur med nyanlända

Just nu läser jag Astrid Lindgrens Mio, min Mio ihop med mina elever i åk 5 och 6. Här är mitt första inlägg om vårt arbete med Mio och här kan man läsa de andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde inläggen om hur vi jobbat med Mio. Vi kommer att fylla på med fler inlägg efter hand. Nu ska jag berätta lite mer om vad vi har gjort för att fördjupa läsupplevelsen och förståelsen för oss alla. För det första; jag läser boken högt, max ett kapitel i taget och det tar tid. För det andra; jag är noga med att ge rik, individuellt anpassad och varierad stöttning. Tvåspråkighet, andraspråksutveckling och tvåspråkighet för minoritetsbarn. Filmer om nyanlända elevers lärande. Språkliga mål, ämnesord till PP-arbetet.

Jag jobbar vidare i tänket kring språkliga mål och nu främst ämnesord kring de PP:er som vi just har jobbat med.

Språkliga mål, ämnesord till PP-arbetet

Det gäller Rymden och Att leva i världen. En möjlighet för alla elever att träna på ämnesorden när det finns tid över men riktat till mina nyanlända. Träna själv eller träna med en kompis. BFL, sva, sfi och modersmål. Mina kollegor Lena Ramirez Södergren från KomVux och Maria Lachan från Ludvigsborgsskolan och jag har haft en studiedag tillsammans med lärare i svenska som andraspråk, svenska för invandrare och modersmål.

BFL, sva, sfi och modersmål

Här är lite av det jag tog upp: För SFI finns digitala verktyg förspråkutveckling. Jag kan också rekommendera en annan mycket bra, och öppen, lärresurs för studiehandledning. Vi tittade på ett inslag i Rapport i SVT som handlade om nyttan med Twitter för lärare. För mer inspiration: Anna Kayas blogg Ny i svenska skolan. Kartläggning Skolverket kommer ut med ett material 2016. Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever.

Formativ bedömning med nyanlända elever Boken Att följa lärande är skriven av bedömningsforskaren Dylan Wiliams. Där presenterar han fem nyckelstrategier för formativ bedömning. Tydliggöra mål och kriterier för framgång. Exempel på arbetssätt som främjar strategi 2: • Göra löpande anteckningar under och efter lektionen. SVA Nyanlända Språkintroduktion. Nyanlända. Läsa svenska. Svenska som andraspråk. SvA och nyanlända. Språkutvecklande arbete.