background preloader

Strategier för läsförståelse: Ställa frågor

Strategier för läsförståelse: Ställa frågor

http://www.ur.se/Produkter/182941-Strategier-for-lasforstaelse-Stalla-fragor

Related:  FILMER OM EN LÄSANDE KLASS

”Att ge barn läsflyt kräver sina timmar” Sverige var i chock. Visst hade många befarat att resultatet inte var särskilt muntert. Men att det skulle vara så uselt hade ingen kunnat föreställa sig när Pisa-undersökningen presenterades förra året. Vi har hört det många gånger sedan dess: Elevernas kunskaper låg under OECD-genomsnittet både i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Bland annat fick vi veta att 23 procent av barnen som lämnar nian inte kan förstå en text. I en tv-studio morgonen efter berättade författaren Martin Widmark att det tumlade runt en massa känslor i kroppen, av ilska, frustration och skam.

Bokmärken Jag såg de här häftiga bokmärkena och ville göra en egen variant, så här kommer de! Det finns fyra olika ark med bokmärken. Storleken kan skilja sig något mellan bokmärkena. Färglägga får du göra själv! Klipp sedan ut bilden och limma på en bit färgad kartong eller kraftigt papper.

Hur börjar man? En fråga som dyker upp om och om igen på vår facebooksida "En läsande klass" är hur börjar man när man vill introducera "Läsfixarna" i sin elevgrupp. Min första kontakt med läsförståelsestrategier fick jag genom Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse". Jag upplevde att denna bok gav mig verktyg samt att den var bra att ha som teoretisk forskningsbakgrund. Mitt tips är därför att läsa denna bok eller delar av den som första steg.

Lässtrategilektion "Reportern" REPORTERNReportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar. Sunnanäng, del 1 ”Vi ska börja läsa en berättelse tillsammans nu. Det är som vanligt en text som jag själv tycker väldigt mycket om. Den är både sorglig och väldigt vacker. Den har också ett språk som jag tänker ska utmana och berika er.

Att skriva sig till läsning Att skriva sig till läsning med digitala verktyg Många skolor i Stockholm använder nu metoden som bygger på den norske forskaren Arne Tragetons forskningsresultat i förskoleklass och årskurs 1 – 3 för den första skriv- och läsinlärningen. Genom Språk- och lässatsningen har Medioteket haft flera hundra lärare på föreläsningar i Att skriva sig till läsning. Föreläsningen ges två gånger/termin. Medioteket har också genomfört projekt på flera Stockholmsskolor och föreläst på konferenser om ASL. Kontakt på Medioteket Läsloggar och övrigt material åk 1-6 Använd de bilagda läsloggsdokumenten – läslogg- för att dokumentera arbetet med läsförståelsestrategier varje lektion eller någon gång i veckan. Hur ofta du använder läsloggen måste styras av tidsåtgången . Syftet med läsloggen är att befästa hur läsförståelsestrategierna används, men dokumentationen får inte bli ett syfte i sig.

”Man kan ju inte äga en annan människa!” sa en av mina elever idag när vi just läst om det första mötet mellan Mio och hans fader konungen. ”Så varför säger han min Mio?” Vi pratade om att det antagligen är ett kärleksfullt uttryck, som kan sägas sakna ett ord efter ”min”, för att det inte ska betyda ägande. Eleverna satte igång med att skriva nya uttryck som konungen skulle kunna tänkas säga till sin son. Mio, min käre Mio Mio, min coola Mio Mio, min sportiga Mio Mio, min häftiga Mio Mio, min värdefulla Mio Mio, min asgrymma Mio Mio, min unika Mio Mio, min enda Mio Mio, min underbara Mio Mio, min älskade Mio Mio, min bästa Mio Mio, min lille Mio Mio, min kärleksfulla Mio Mio, min vackra Mio Mio, min snygga Mio Mio, min söta Mio Mio, min gulliga Mio Eleverna läste sedan upp de olika uttrycken och vi fick tillfälle att diskutera synonymer och olika värdeladdningar. Sedan fortsatte jag att högläsa resten av kapitlet med vår expertordlista som hjälp i stöttningen.

Related: