background preloader

Vi ses i skolan

Vi ses i skolan
Jag och eleverna rivstartar HT2013 genom att närma oss, undersöka, förstå, läsa och skriva noveller. Ungefär så här kommer vi att arbeta med genre novell. Oavsett vilken novell vi närmar oss. Jag ringer mina bröder av Jonas Hassen Khemiri är den första novellen vi ska möta. Vem är Jonas Hassen Khemiri? Varför skrev Khemiri novellen?

http://visesiskolan.blogspot.com/

Related:  Språkutveckling

Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling Boken "Språkinriktad undervisning" riktar sig till lärare i de senare åren på grundskolan och gymnasiet och behandlar språkrelaterade didaktiska frågor som ämneslärare kan stöta på när de arbetar med flerspråkiga elever. Huvudpoängen är att alla lärare aktivt måste arbeta med elevers språkutveckling menar Maaike Hajers och Theun Meestringas, två nederländska forskare. Maaike Hajers har tidigare varit gästprofessor och forskare vid flera svenska lärosäten och har lång erfarenhet av språkinriktad ämnesundervisning. Forskarna understryker att utan utvecklade språkkompetenser och kunskaper är det ytterst svårt för elever att uppnå kunskapsmålen. Ett ämnes fackspråk utmaning för alla eleverEnligt statistiken har 18 procent av svenska skolelever annat modersmål än svenska och i storstäderna är denna andel ännu högre. Flera av dessa elever har språksvårigheter och är i behov av regelrätt språkstöd.

Navets språkklass Ett tidigare inlägg i bloggen handlade om tankar hur man kartlägger nyanlända elever. Ett sätt för oss att kartlägga de nyanlända eleverna är att de får arbeta med ”Boken om mig” när de börjar hos oss. Då får vi som lärare möjlighet att lära känna eleverna och ta del av deras bakgrund, intressen och drömmar. Kilskrift -Nybörjarguide, Karin Bråneback Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra! Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Nu flippar jag mitt klassrum! Vänd upp-och-ner på undervisningen. Sent omsider har jag äntligen bestämt mig för att vända ("flippa") på mitt klassrum! Inspirerad av en rad pedagogiska tankegångar ska jag nu försöka ta klivet och vända på mitt klassrum. Vi får se var det landar! "Det flippade klassrummet", vad är det?

Flippa ditt klassrum – innan någon annan gör det! Sista matematiklektionen med språkintroduktionen innan jullovet. Vi har pratat om grundpotensform, och en tjej som känner att hon inte riktigt greppat allt säger till mig efter lektionen att hon gärna vill försöka jobba på egen hand på jullovet. Därför undrar hon om jag kan visa henne bra filmer på Youtube som hon kan titta på för att lära sig. Och jag påminns igen om att eleverna tack vare de digitala verktygen har alla möjligheter i världen att ta ansvar för och driva på sitt eget lärande. Som lärare på 2000-talet är jag inte deras enda informationskälla.

Att läsa är att tänka….. Nu har vi avslutat den första delen i samarbetet sva/no. Den här gången gick samarbetet ut på att jag under mina sva-lektioner arbetade med lässtrategierna på en no-text i biologi. Jag har tidigare skrivit om när vi överblickade texten det vill säga strategin ”Upptäcktsresanden”. I det här blogginlägget skriver jag också om reflektioner kring arbetet med de andra strategierna ”Reportern”, ”Detektiven” och ”Nyhetsuppläsaren”. Att överblicka ”Upptäcktsresanden” Spontanitet när det är som bäst! Förra veckan hade vi ett jättebra arbetslagsmöte. Vi diskuterade elevinflytande, likabehandling och andra viktiga grejer. Vi diskuterade också hur vi skulle kunna föra in det här arbetet i klassrummet under nästkommande vecka. Många bra idéer och tankar kom upp och vi kände oss nöjda med våra kreativa förslag.

I huvudet på en slöjdlärare Sportlov och ett litet andningshål med tid för eftertanke. Jag väljer att lägga den tiden på att fundera över vad året med flippad slöjdsal har gett eleverna och mig. Jag har ju gjort en del inlägg i min blogg om detta såsom Lärandet skall in i eleven, Videofilmning utvecklar tekniker, Hur ser min undervisning ut egentligen eller QR-koder öppnar fönster och många många fler. Det har varit ett omvälvande år för mig och ett nytt sätt att se på innehållet i lektionen för mig och eleverna. En del elever har faktiskt inte utnyttjat denna resurs och en del elever har fullständigt anammat tankesättet.

Porträtt: David Rose David Rose bestämde sig för att viga sitt liv åt ursprungsbefolkningens rättigheter. Han bosatte sig i öknen i centrala Australien, lärde sig det lokala språket pitjantjatjara och började att arbeta som lärare i skolan. Där fanns ett gigantiskt behov. Blogginlägg blev inslag i Rapport För snart två veckor sedan skrev jag inlägget “Allt är mitt fel!” här på bloggen. Jag vet inte riktigt vad det är men vissa inlägg får enormt mycket mer spridning än andra. Detta inlägg slog alla tidigare läsrekord och det var som om jag satte ord på något som många kände. Några som tyckte mitt inlägg var intressant var SVTnyheter och de valde att göra ett inslag på detta som spelades in idag och som kommer att sändas i Rapport till helgen. Detta är ju naturligtvis väldigt roligt och visar att man från medias håll börjar lyssna till nya röster i skoldebatten.

Avsnitt 8 Daniel Barker & Karin Brånebäck En metod för undervisning som snabbt fått spridning i samband med ökad tillgång till digitala verktyg är Flipped Classrooom. I detta avsnitt samtalar vi med Daniel Barker (@barkersthlm på twitter) och Karin Brånebäck (@braneback på twitter) om bland annat vad Flipped Classrooom egentligen är och vilka vinster det finns för elevernas lärande. Fråga till lyssnare Berätta om andra sammanhang där du använder flipped classroom i andra sammanhang än till en klass? Unga uppfinner egen språkvärld med mobilerna OMG! Alla dessa kryptiska förkortningar, slangord och smileys – utarmar de inte språket?Många förfasar sig över ungas sms- och chattspråk. Men forskning visar att det går utmärkt att röra sig mellan olika språkliga världar.Samtidigt minskar läsförståelsen när det ­gäller djupare texter. DN följde några niondeklassare i Malmö – och deras mobiltelefoner.

Medarbetarsamtal hos oss I höstas började vi med något så spännande som medarbetarsamtal i grupp på min arbetsplats. Inte helt oväntat är man ska göra något nytt som känns viktigt, men när idén inte kommer från en själv, så upplever man en viss skepsis. Det jag främst funderade kring var hur alla skulle ”komma till tals” och i vilken riktning samtalet skulle gå. Vad händer med bekräftelsen från min chef till mig och hur viktig är den? I min grupp ingick mina närmsta lärarkollegor som har årskurs två tillsammans med mig samt lärarna i årskurs ett och tre. Vi var sju stycken lärare och våra två biträdande rektorer höll i medarbetarsamtalet.

Förändrad undervisning Under det senaste ett och ett halvt året har jag ändrat min undervisning totalt. I min blogg kommer jag att berätta och reflektera över det jag gör och hur arbetet och mina tankar fortskrider. Genom att skriva om det här hoppas jag att jag också kommer att få kommentarer från andra och att på så sätt kunna utveckla mitt sätt att arbeta vidare.

Related:  Bloggar