background preloader

Språkutveckling

Facebook Twitter

Roligt, lärorikt och meningsfullt skrivande för alla - Invigos. - Roligt, lärorikt och meningsfullt skrivande för alla 2016-01-04.

Roligt, lärorikt och meningsfullt skrivande för alla - Invigos

Idag lanseras Invigos till alla Sveriges lärare och elever. Språket i klassrummet, skolan, samhället och världen. Mitt språkutvecklande klassrum. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar. Gästblogg av Christina Olin-Scheller: Lässtrategiundervisning – inte hur som helst och inte för alla 2015-04-28. Idag skriver Christina Olin-Scheller på vår gästblogg om undervisning i lässtrategier.

Gästblogg av Christina Olin-Scheller: Lässtrategiundervisning – inte hur som helst och inte för alla 2015-04-28

Christina Olin-Scheller är fil. dr i litteraturvetenskap och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och en av redaktörerna till den nya boken Svensk forskning – om läsning och läsundervisning. Många yrkesgrupper får sannolikt frågor även i privata sammanhang som relaterar till det arbete man bedriver. Läkare får ställa diagnoser på bordsgrannar vid middagar, snickare ge råd om vilken lösning på ombyggnationen som är att föredra och idrottlärare ge synpunkter på effektiva träningsformer. Som läsforskare får man då och då frågor om skolans läsundervisning. ”Det verkar som om man arbetar med läsning på ett nytt sätt”, sa en bekant till mig för inte så länge sedan, och ville sedan veta min uppfattning om detta nya sätt som uppenbarligen hade ”nått med strategier att göra”.

Våra resultat visar att denna typ av undervisning är mycket effektiv, men inte för alla! Nu lyfter vi skolan, är du med? Strategier för språkförståelse. Kommentarer till Läspassen under Projektdagarna 2015. Spraktrollet - spraktrollet. Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkr... De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen.

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkr...

Samtalsgoogla med dina elever. Jobba kollektivt, kommunikativt för att utveckla elevernas sökstrategier För några år sedan kom vår tonåring hem med en uppgift.

Samtalsgoogla med dina elever

Han skulle skriva ett ”eget arbete” om konsumtionsvanor. Instruktionerna från lärarna löd: Checklista för källkritik. Läslov! Få fart på läsutvecklingen med hjälp av läscoaching och Google Classroom – Fö... Genom läscoacher har Maria Glawe utvecklat läsandet bland sina gymnasieelever.

Få fart på läsutvecklingen med hjälp av läscoaching och Google Classroom – Fö...

Och genom digitala verktyg har de alltid tillgång till sin läscoach. Är din bägare full av gamla uppfattningar? Då behöver du tömma den och göra plats för nya. Svenska elevers läsförståelse är en återkommande samhällsfråga och lämnar ingen oberörd. Det är oroväckande att läsintresset minskar och att elevers läsförståelse blir sämre. Läraren är det viktigaste verktyget Det är uppenbart att svensk skola har få verktyg för att möta digitaliseringens utbredning i samband med läsutveckling.

Läscoaching får elever medvetna Jag har valt att använda mig av läscoaching för att bidra till ökat läsintresse och samtidigt skapa förutsättningar för läsutveckling. Möjlighet att samtala när behov uppstår Läscoaching inbjuder till ett kollaborativt lärande där eleverna förväntas ta ett större ansvar för sin läsutveckling och samtidigt bidra till andras läsframgång.

Vi blir aldrig färdiga läsare Läscoahings strategier. Nya lösningar väcker läslusten. Framför sig har de varsitt exemplar av Gun-Britt Sundströms novell Början, eleverna i ettan på Bygg- och anläggningsprogrammet på Wendesgymnasiet i Kristianstad.

Nya lösningar väcker läslusten

Den handlar om den lilla pojken Noa som växer upp och mobbas genom skolåren. Svenskläraren Jenny Edvardsson läste den högt under en lektion häromdagen, hon vet att hon inte kan räkna med att det blir gjort om hon ger det som hemuppgift. Nu är tanken att eleverna ska ha boksamtal om texten. Fast de första spontana kommentarerna, när Jenny Edvardsson frågar rätt ut vad eleverna tyckte om boken, är: – Tråkig. – Töntig. – Dålig så in i helvete. – Jag fattar ingenting. Framför de keps- och kapuschongförsedda tonåringarna står en entusiastisk, litteraturälskande svensklärare och viftar med Gun-Britt Sundströms novell. Men först en liten bakgrund. . – Jag gillar utmaningar. Språkutvecklarna. En måndag i slutet av april hade jag förmånen att, tillsammans med en grupp skol- och folkbibliotekarier och en rektor, besöka skolbiblioteket vid Centrumskolan i Växjö- nyligen utnämnt till Årets skolbibliotek och sedan tidigare ett skolbibliotek i världsklass.

Språkutvecklarna

Växjö kommun är kända för att ha en genomtänkt struktur och organisation för skolbibliotek och skolbiblioteksutveckling- precis den typen av inspiration och påfyllning vi behöver för vårt vidare skolbiblioteksutvecklingsarbete i Halmstad kommun. Vid Centrumskolan träffar vi Rebecca Borg, skolbibliotekssamordnare och skolbibliotekarie. Hon berättar att det i Växjö kommun finns två skolbibliotekssamordnare på vardera 25% tjänst. Utöver detta arbetar de båda som skolbibliotekarier vid olika skolor i kommunen. Växjö har 23 skolbibliotekarier på 27 skolbibliotek. ReadKeeper – visa för världen att du är en läsande människa.

Eric Haraldsson är skolbibliotekarie och skolbibliotekssamordnare i Växjö.

ReadKeeper – visa för världen att du är en läsande människa

Hans intresse för pedagogik, teknologi och biblioteksverksamhet i kombination med spelifiering/gamification har utmynntat i projektet ReadKeeper. Hur uppstod idén till ReadKeeper? Läs- och språksatsningen. Språkutvecklande övning: dictogloss. Denna övningar kan göras i vilket ämne eller ålder (de ska ha lärt sig skriva) som helst.

Språkutvecklande övning: dictogloss

Den fungerar lika bra på nyanlända som på elever som talar flytande svenska. Bara att anpassa texten. Tema språk och språkutvecklande undervisning. Jag har haft möjlighet att denna vecka först besöka Skolforum för att sedan vara en dag på SETT Syd.

Tema språk och språkutvecklande undervisning

Jag gick på en del föreläsningar och när jag nu summerar mina dagar inser jag att alla föreläsningar på ett eller annat sätt hade med språk och språkutvecklande undervisning att göra. Intressant! Kanske har det att göra med att jag själv tänker mycket på hur jag i min egen undervisning kan arbeta för att stimulera elevernas språkutveckling. Här nedan kommer jag att presentera några av de föreläsningar jag var på under Skolforum.