background preloader

Språk i alla ämnen (del 1)

Språk i alla ämnen (del 1)

In other languages Vill du hitta material om allemansrätten på svenska? Då hittar du det här » In English Are you aware of what you are allowed to do in Sweden’s forests, mountains and countryside? Outdoor Access Rights Im Deutsch Wissen Sie, was Sie in den Wäldern, Bergen und Landschaften Schwedens tun dürfen? Jedermannsrecht In het Nederlands Weet u wat wel en niet is toegestaan in de Zweedse bossen, bergen en natuur? Allemansrecht العربية هل تعرف حقوقك في الغابات والجبال والريف في السويد؟ العربية Soomaali Ma ogtahay waxyaabaha laguu ogolyahay inaad ka sameeysid keymaha, buuraha iyo dhul baadiyeedka Iswiidhan? Soomaali فارسی آیا می دانید حقوق خود را در جنگل ها، کوه ها و حومه شهر در سوئد؟ فارسی دری آیا آگاهی دارید که در جنگل ها، کوه ها و روستای سویدن اجازهٔ کدام کارها را دارید؟ دری ትግርኛ ኣብ ናይ ሃገር ሽወደን ጫካታት፡ ኣኽራናትን ገጠራትን እንታይ ክትገብር ከም ዝግበኣካ ትፈልጥ ዲኻ? ትግርኛ Hjälp oss att sprida informationen! Här hittar du allt kampanjmaterial på en och samma sida. Sprid kampanjen!

Språkutvecklingsplan - Svedala kommun Alla ska lyckas! För att lyckas måste alla barn och elever ha tillgång till språket. Med språket tänker, kommunicerar och lär vi oss. Språket är en del av vår identitet. Språket ger oss möjlighet att bli delaktiga i samhället. Språket i läroplanen Förskolan – Lpfö 98 reviderad 2010 Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska sträva efter att varje barn: tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. ”Skolans uppdrag är att ge eleven möjlighet att träna sig att tänka kritiskt” Lärverktyg Modersmål

Språkkraft Läscoach för att snabbt kunna läsa på svenska på App Store Stöttning, studiehandledning och ämnesundervisning Nyanlända elever bör i största utsträckning ha samma lärandemål som alla andra elever. Det tar cirka tre till åtta år för nyanlända elever att utveckla ett ämnesadekvat språk, ett skolspråk om man så vill. Det innebär att vi inte har tid att vänta på att den språkliga nivån ska komma ikapp den kognitiva, för då skulle de aldrig ”komma ikapp” de infödda eleverna. Nyanlända elever måste få jobba med att utveckla både det svenska språket och åldersadekvata ämneskunskaper samtidigt. Först och främst; stöttning är inte det samma som särskilt stöd. Visuell stöttning kan vara att använda bilder eller föremål på olika sätt för att konkretisera eller hjälpa eleven att förstå och/eller minnas. Ett annat sätt att använda bilder är att prata om bilden, som oftast tillhör texten, innan man över huvud taget börjar läsa. En annan typ av visuell stöttning är att ha aktuella begreppslistor och ordlistor uppsatta tydligt i klassrummet. Vi kan också ge stöttning i form av checklistor för olika ändamål.

Stöttning, studiehandledning och ämnesundervisning Nyanlända elever bör i största utsträckning ha samma lärandemål som alla andra elever. Det tar cirka tre till åtta år för nyanlända elever att utveckla ett ämnesadekvat språk, ett skolspråk om man så vill. Det innebär att vi inte har tid att vänta på att den språkliga nivån ska komma ikapp den kognitiva, för då skulle de aldrig ”komma ikapp” de infödda eleverna. Nyanlända elever måste få jobba med att utveckla både det svenska språket och åldersadekvata ämneskunskaper samtidigt. Alltså tycker jag inte att vi ska leta efter andra, enklare uppgifter till dem. Först och främst; stöttning är inte det samma som särskilt stöd. Visuell stöttning kan vara att använda bilder eller föremål på olika sätt för att konkretisera eller hjälpa eleven att förstå och/eller minnas. Ett annat sätt att använda bilder är att prata om bilden, som oftast tillhör texten, innan man över huvud taget börjar läsa. En annan användbar stöttningsform är att erbjuda skrivmallar och tydliga textstrukturer.

Jag Är Inte Beredd Att Dö Än | En Film om Laleh Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språk- och kunskapsutveckling Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling. Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det? Vad gynnar elevers lärande? Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen: Stödmaterial TV-serie Övriga lästips

Related: