background preloader

Matematik på flera språk

Matematik på flera språk

http://www.webbmatte.se/

Related:  MatteSidor med material

Bästa digitala mattesidorna Matematik.fi Matematik.fi är en komplett, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen. Resurscenter för matematik webbmatte.se Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasiet. Matematikpapper Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se.

Elevsyn och våra nyanlända Vi har i Sverige tagit emot många nyanlända och skolorna har många gånger saknat en organisation för att fånga upp och ta hand om dem. Det är svårt, mycket svårt till och med, att undervisa nyanlända med många olika språk i samma klassrum som övriga elever. Jag har slitit med detta själv och tidigare skrivit om det: En pedagogisk utmaning. Hur svårt det än är så är det vår skyldighet att se till att även dessa elever får den undervisning som de har rätt till. Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning – ett kartläggningsmaterial Specialpedagogiska skolmyndigheten har gett ut en svensk översättning av ett norskt flerspråkigt material som mäter tidig avkodning och läsning hos flerspråkiga elever. Materialet består av en lärarhandledning, elevhäften med prov samt en exempelsamling, där lärare, specialpedagoger och modersmålslärare i några svenska kommuner berättar hur de har använt materialet. Lärarhandledningen och elevhäften med prov för årskurs 1-2 finns på språken arabiska, somaliska, spanska och polska.

Multiplikation Förförståelse: Eleven känner till att multiplikation är samma sak som upprepad addition. Arbetsgång: Eleven väljer en tabell och arbetar med uppgifterna i arbetsschemat nedan tills de kan tabellen. När tabellen är automatiserad målar de rutorna på avcheckningsstencilerna (synliggöra lärandet). Övningsmaterial På denna sida hittar du material för utskrift. Allt material kan skrivas ut och användas både hemma och i skolan. Klockan Kalender Kalender månadsvis: i kalendern kan du skriva in månadens namn, veckodagarna och göra anteckningarKalender veckovis: i kalendern kan du skriva in vecka, datum, årtal och planering för kl. 6-22. Recension av Svaapp - Lästräning och läsförståelse Användningsområden Det har länge efterfrågats en app för lästräning och läsförståelse. Nu har den kommit. Skaffa ett konto och testa gratis i 4 veckor. Därefter kan man bestämma om skolan ska fortsätta använda appen till ett abonnemangspris som inkluderar hela skolans pedagoger. Bestäm vem som ska bli skolans administratör.

Du kan påverka dina arbetsbörda! – Söders Matematikpedagoger Kungsbacka Är det något som lärare vill ha är det mer tid. Tid till att planera, tid att efterarbeta lektioner, tid till att samarbeta, tid till reflektion och tid till eleverna. Som arbetsgivare är det frestande att tilldela lärare en 40-timmars arbetsvecka, då finns det mer tid. Problemet är löst.

Related: