background preloader

Räknebok

Räknebok

Montessoriinspirerad matematik | på Hjärups skola These 20 powerful photos of kids’ bedrooms will change the way you look at the world Like us on FB: Where Children Sleep is a powerful photo series by English photographer James Mollison. He traveled around the world capturing the differences between the lifestyle of kids from different countries. The discrepancy is quite shocking, as in the series you will find photos of children like Kaya from Tokyo, whose mother spends more than $1.000 a month on her dresses, as well as photos of kids from Brazil or Nepal that barely have a roof over their heads. Save the Children Italy supported the two year long process needed to complete this series that now is also available as a book, where each portrait and bedroom photos are accompanied by an extended caption that tells the story of each child. If you like justsomething.co share this post with your friends via Facebook or Twitter. Anonymous, 9, Ivory Coast Dong, 9, Yunnan, China Indira, 7, Kathmandu, Nepal Ahkohxet, 8, Amazonia, Brazil Bikram, 9, Melamchi, Nepal Alex, 9, Rio de Janeiro, Brazil Bilal, 6, Wadi Abu Hindi, The West Bank

Ung Ekonomi Ung Ekonomi Vår målsättning och syftet med Kunskapsbanken är att tillhandahålla bra, användarvänligt studiematerial, för att öka förståelsen för ekonomi, för användning i skolår F-9. att med hjälp av webbsajten Unga Fakta kunna överföra kunskapen och delar av materialet till konkreta klassrumsprojekt i grupp eller enskilt. att med hjälp av text, bild och utskriftsvänliga förslag på klassrumsprojekt, skapa en kreativ skolmiljö med ett upplevelsebaserat lärande som både är lärorikt, utvecklande och roligt. Sajten om Ung ekonomi kan användas på många olika sätt. Handledningarna under respektive knapp är endast förslag på hur man kan lägga upp delar av undervisningen. Vill man inte använda hela materialet går det självklart bra att endast nyttja delar av detsamma, t ex för vissa moment eller för ett fördjupningsarbete, eller kanske bara använda pysselsidorna som ett komplement till den traditionella undervisningen i klassrummet. Mycket nöje, önskar vi på Unga Faktas redaktion.

Tema Årstider Visa lärande Du kommer att få visa din förmåga genom att: * Samla tecken för viss årstid och placera dessa i vårt årshjul. * Skriva och berätta om tecknen för viss årstid. * Berätta, skriva och rita om några djur och växters livscykler och dess anpassningar till årstidsväxlingarna. Mål och bedömning Vi kommer att bedöma din förmåga att: * Kunna berätta om typiska tecken för viss årstid. * Känna till några av växter och djurs livscykler och dess anpassningar till årstidsväxlingarna. * Kunna berätta vad ett årshjul är och vilka årstider vi har. Områdesbeskrivning och undervisning Vi kommer att vara ute i naturen och titta på årstidsväxlingar och tecken för alla årstider. Vi kommer att se på film och växter och djurs livscykler. Vi kommer att vara ute i naturen och titta på var djur och växter lever och vad de äter vid de olika årstiderna.

Related: