background preloader

Svart mall

Svart mall

Tangrams  Print the pattern belo Print the pattern below onto cardstock or construction paper. Print the attached pattern cards, cut and laminate. Have the children use the pattern pieces below to recreate the picture on the pattern card. Pattern Page bat boat camel candle cat cat option 2 chicken dog duck giraffe helicopter house penguin polar bear rabbit rocket shark swan Three Wisemen-Christmas Alphabet Tangrams are available here.

Kor på bete – Vi tränar omkrets och area Uppgift lämplig för åk 2 och 3 Eleverna får 16 ”gräsbitar” var (1*1 dm stora, gröna kartongbitar) och tre kor. De tre korna ska få lite olika hagar. Ko nr 1 får själv bestämma hur hagen ska se ut. Hagen ritas upp på cm-rutat papper. Eleverna placerade ut våra multibas-tiotal som staket runt hagen för att underlätta uträkningen. Ko nr 2 har en väldigt sparsam bonde som vill köpa så lite staket som möjligt. Ko nr 3 har en väldigt slösaktig bonde som älskar att sätta upp staket. Eleverna fick redovisa sina tankar och funderingar för klassen. Syftet med uppgiften är att barnen ska förstå att arean är konstant även om man ändrar formen på ytan men att däremot omkretsen förändras. Eleverna får även träna på att föra och följa matematiska resonemang samt att samtala om, och argumentera för, olika lösningar. Lgr 11 Centralt innehåll åk 3 Konstruktion av geometriska objekt. Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Centralt innehåll åk 6 Kunskapskrav åk 3 Kunskapskrav åk 6 Beräkningar

Josefins matte Tessellations | What are they? What are Tessellations ? The word 'tessera' in latin means a small stone cube. They were used to make up 'tessellata' - the mosaic pictures forming floors and tilings in Roman buildings Notice, in the example at right, that the artists used many small square tiles to create one big picture of a bull. Nowadays, the term "tessellation" has expanded to have at least four meanings. Now it has the original meaning, of big pictures made from small square tiles, but it also means tile-sized uniformly shaped pictures or big pictures made from tiles that aren't just square-shaped. Tessellation can also mean simply filling a large surface, without gaps or overlaps, using non-square tiles. In the world of three-dimensional CGI (Computer Graphic Imagery), tessellation refers to the "wire frame" shape created from small interconnected nonidentical polygon shapes-- not just squares.

Blank Maths Game Board Pack Our Blank maths Game Boards have proven so popular we decided to create a bumper collection. The 29 page pdf eBook contains 26 different Game Boards – each one easily adaptable to any maths concept (and, “yes“, we do realise that some of you out there even use these for other subject areas… but, “No“, we don’t mind). As you would expect the quality of these game boards is very high, each with new images or layouts, each with images of such high quality you could use them in on an IWB or print them at much larger than the A4 format. You can sample the maths game boards by looking at out six free boards here: “Six New Maths Game Boards.” Here’s a set of thumbnail images for this eBook. As you will see, some are suited to Early Years or Key Stage 1, while many can be used with older children – the only limit is your creativity! Please note: this eBook is a ‘paid-for download’ for £4.00 – but mathsticks+ members can access it immediately. All payments are made via PayPal.

Matteappar för barn - en översikt Det här är en helt unik sammanställning över de populäraste matteapparna för barn. Filtrera resultatet för att hitta fler appar för en viss åldersgrupp eller plattform. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. Visa fler (60+) appar › Addition Här hittar du appar som lär ut och/eller tränar räknesättet addition i olika svårighetsnivåer. 7+ år King of Math Junior · 30 kr · Omfattande matteutmaning Läs mer! Zcooly Affären Åk1 & Förskola · 22-30 kr · Hjälp till i affär och träna matematik Läs mer! Lek och lär med matte · 15-20 kr · Spela och träna på de fyra räknesätten Läs mer! 8+ år Tower Math · 7-10 kr · Befria siffrorna i Tower Defence-spel med matteträning Läs mer! Mystery Math Town · 30 kr · Ett lekfullt och klurigt mattespel i en spännande miljö Läs mer! Mattemix · 40 kr · Träna addition och subtraktion Läs mer! 5-8 år Tiokompisar · 75 kr · Spela spel och lär dig vilka talpar vars summa blir tio Läs mer! Motion Math: Cupcake Läs mer! Twelve a Dozen Läs mer! 12+ år

Inspection de Grenoble 2 [Formes et grandeurs en maternelle : Exemple de Progressions et de jeux. ] :.. Formes et grandeurs en maternelle : Exemple de Progressions et de jeux. Au cours d’une Animation Pédagogique obligatoire en 2010-2011, des enseignants de maternelle ont travaillé 9 heures dans le domaine des Formes et Grandeurs au Cycle 1. Des progressions d’activités sur les compétences à travailler les 3 années de maternelle ont été repérées et des fiches de jeux sur les thèmes des mesures et grandeurs ont été produites par les enseignants concernés. Une synthèse des activités progressives est à votre disposition ici. Progression C1 synthèse écoles Ces travaux sont autant de pistes pour organiser la progressivité des apprentissages dans ce domaine de la découverte du monde. Les autres articles de cette rubrique :

Diamant Diamant är ett diagnosmaterial som kan användas som stöd för att bedöma elevers kunskaper i matematik. Diamant utgår från Lgr11 och är utvidgat till att omfatta kursplanen i matematik till och med årskurs 9. Materialet består av 127 diagnoser. Diagnoserna ska användas för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin matematikutveckling. Syftet är i huvudsak formativt och diagnoserna ska ge ett underlag för planering av en strukturerad, individanpassad undervisning som skapar goda förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven. Strukturscheman visar sambanden Matematiken är uppbyggd på ett logiskt sätt och har en egen struktur. Det här är en ikon för strukturschemat i Diamant (sid. 20 i Inledningen). Så använder du materialet Till varje diagnos får du lätt tillgång till en kommenterande text som förklarar vilka uppgifter som ingår i diagnosen och hur genomförandet kan gå till. Innan du börjar - ladda ner och spara materialet Materialet består av en inledning och sex olika områden.

FORMES ET COULEURS - Oscar et ses amis 4 - Guirlandes… - Formes et lignes - Les "monsieur… - LES MADAMES FORMES… Mardi 26 août 2014 2 26 /08 /Août /2014 06:30 Un autre ami de mon petit Oscar est un véritable artiste. Il s'appelle Barbouille et il adore la patouille ! Il peint et colorie beaucoup. les couleurs des ours 2 ours par page les couleurs des ours Format A4 Vendredi 6 décembre 2013 5 06 /12 /Déc /2013 06:30 Travaillant sur les formes géométriques et approchant de la période de Noël, j'ai combiné les 2 ! J'ai donné 3 formes découpées dans du canson , à chaque élève (un rond, un carré, un triangle) Puis une barquette avec plein de formes découpées dans du papier brillant. Au dos de chaque forme, les enfants ont fait des empreintes d'objets . Samedi 10 mars 2012 6 10 /03 /Mars /2012 06:30 Pas très original comme titre mais j'étais en panne d'inspiration pour cet article! Il s'agit d'un travail mélant la maîtrise du geste ( tracer le contour d'une forme en volume) et de graphisme. C'est un travail fait dans ma classe de moyens au mois de janvier Samedi 22 janvier 2011 6 22 /01 /Jan /2011 09:14

Related: