background preloader

Swedish Maths Teaching Resources

Swedish Maths Teaching Resources
Where applicable, use the links to download Swedish versions of resources. Maths Resources in Swedish Shapes display banner (Ref: SB3725) Colourful printable banner for your (2D) ‘Shapes’ display. 3D shape posters (Ref: SB1199) A set of 7 A4-sized printable posters featuring common 3D shapes. Values to 6 bingo (Ref: SB7990) A set of bingo boards and matching cards with values from 1 to 6 represented in different ways. Values to 10 bingo (Ref: SB7994) A set of bingo boards and matching cards with values from 1 to 10 represented in different ways. O’clock time posters (Ref: SB1428) A set of A4-sized printable posters showing analogue o’clock times. Units of time posters (Ref: SB5070) A poster set showing units of time and how they are divided up from 1 year down to seconds. Time vocabulary/word mat (Ref: SB7797) A printable desktop mat with vocabulary and accompanying images related to time. Fractions display banner (Ref: SB3891) A colour printable banner for your fractions maths display. Related:  Matte

Här pluggar du matematik! – Matteboken Matematikpapper Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se. Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Rutade papperKollegieblocksrutigt papper Obs! PrickpapperPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber TriangelpapperTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, stora HexagonpapperHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora MultiplikationsmaterialTom multiplikationsruta, två mindreTom multiplikationsruta, en störreTvå ifyllda multiplikationsrutor Rektangelformationer för multiplikation

Online-aktiviteter och spel i matematik Sidor med mattespel, (tack Ulrika Ryan i Södra Sandby för tips och inspiration)CoolmathArcademicskillbuildersPrimarygamesNLVMKunskapsstjärnanWinzellGyldendalBBC NumbertimeSudoku onlineURBBC education TAL OCH RÄKNING Hitta par som hör ihop, bra med bråktal, procent Klicka på alla bråk i blandad form, sedan de som är lika med eller större/mindre än 1 och en halv, bra och rolig träning om bråktal. Klicka på par av bråktal som tillsammans blir 1 Ordna decimaltalen i storleksordning Träna multiplikationstabellen (enkel funktion, bra!) Mult tränar också detta, och KunskapsstjärnanNegativa tal med voltmeter Add like mad Räknespel (Varning, beroendeframkallande...)Kungens tiokompisarNumber twins, hitta kombinationerna som blir 1 till 15 (talpar)15-pusselSikta och skjut, gruppera och få ihop par som blir 1-15, bra för att träna uppdelning av tal Jätteroligt Crazy taxi , krocka med alla tal som är multiplar till 2, 10 osv, hoppa över eller sväng undan för alla andraFingris - träna tiokompisarna

Matematikboken XYZ Grundläromedel Matematik Grundskola år 6-9 Grundskola Liber Uppgifternas art varierar ännu mer än tidigare. Varierade frågeställningar gör att eleverna inte bara löser sina uppgifter mekaniskt. När eleverna får resonera kring lösningar och förklara hur de tänker stärker det deras förståelse. Med XYZ är det lätt att hålla ihop klassen. När klassen alltid är samlad kring samma moment får du de bästa förutsättningarna för gemensamma diskussioner och aktiviteter. Uppgifterna växlar mellan att vara färdighetstränande, kommunikativa, laborativa, undersökande, problemlösande och tematiska. Bokens sex kapitel har alla följande upplägg:Målsida - Här beskrivs vilka kompetenser och vilket innehåll eleven får möjlighet att utveckla i kapitlet. Aktiviteter - Inleder flera av avsnitten och belyser centrala begrepp. Genomgångar och exempel - Varje avsnitt har i början en genomgång med tydliga exempel på hur man kan lösa uppgifter inom det aktuella området. Taluppfattning och huvudräkning - Träning av grundläggande matematik. Kan du begreppen? Kan du förklara?

#matematik #genrepedagogik Att värdera lösningar | Lära för livet I Lgr 11 står det i syfte om matematikundervisningen: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. I kunskapskraven för årskurs 3 i matematik kan vi läsa: Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Hur ska jag kunna arbeta med detta på lågstadiet? Varje grupp ska utvärdera minst 4 olika material. Uppgiften är att använda materialet i lådan till att lösa uppgifterna, beskriva hur gruppen gjort och hitta positiva och negativa aspekter på att använda materialet. Första tillfället var svårt.

Visuell Matematik | Seeing is believing När siffrorna bråkar: Dyskalkyli - så funkar det Barn med dyskalkyli beskrivs ofta som stökiga och bökiga, säger Brian Butterworth, professor i kognitiv neuropsykologi. De gömmer sig ofta i rollen som besvärliga elever för att den är lättare att hantera än att säga att man inte kan. Men beteendet är självförstärkande. Barnen får dåligt självförtroende och behöver en hel del stöd av lärare och föräldrar för att kunna prestera lika bra som andra barn. Men först måste problemen upptäckas. Detta är den första delen av ett tvådelat seminarium om dyskalkyli och om mattesvårigheter där professor Brian Butterworth ger en rad tips för hur lärare - men också föräldrar - kan hjälpa barn med stora svårigheter när det gäller matematik. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Multiplikation 0 av 45 nivåer klara • Siffror• Multiplikation• Huvudräkning Träna multiplikation med detta spel. Klockan 0 av 20 nivåer klara • Analoga klockan• Siffror Träna analog klocka. Digitala klockan • Digitala klockan• Siffror Träna den digital klockan med 24 timmar. Julmatte 0 av 4 nivåer klara • Addition• Subtraktion• Division• Multiplikation Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten. Minecraftmatte 0 av 7 nivåer klara • Multiplikation• Division• Subtraktion• Läsfrågor Räkna med Minecraft! Bråk - träna och jämför • Bråk• Hälften• Fjärdedel Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Pupils in Italy excel after using Finnish maths book Third graders in the Toscana town of Lucca will continue their studies of maths this autumn using the Finnish series of mathematics textbooks they used in a trial last year. Class maths performance beat out their peers after the trial year and teacher Patrizia Piccinini says that maths has now become the pupils’ favourite school subject. “Can you imagine? I had to ban the class from studying maths over the summer break, so I would have time to translate the book for the next school year. The students would have wanted to study with their new textbooks already during their holiday!” She says her pupils are crazy about maths, and it is all thanks to the Finnish textbooks. Finnish teaching methods differ In Italy the initial study of maths is based on the learning of addition, subtraction and multiplication tables. “Finnish instructional material relies on children’s own reasoning ability. Kids intrigued by Finnish language and culture Support of the pupils’ parents vital

Matematik.fi Registerbeskrivning enligt den finska personuppgiftslagen 1999/523. 1. Registeransvarig Matematik.fi Finland AB, Sebastian Laxell och William Barman (info(ät)matematik.fi). 2. 3. 4. 5. YD Science & Arts Eleverna har rätt att klara vardagsmatten Elever i behov av särskilt didaktiskt stöd i matematik har länge varit en förbisedd grupp i svenska skolan, anser Ann-Louise Ljungblad. – Det finns väldigt lite svensk forskning och det finns ingen konsensus kring problemen. Det innebär att få lärare har kompetens att upptäcka och arbeta med dessa barn, säger hon. Detta trots att mellan en och fem procent av alla elever beräknas uppvisa liknande svårigheter, enligt internationell forskning. Själv har Ann-Louise Ljungblad länge arbetat med matematikdidaktik med fokus på mattesvårigheter och har skrivit flera böcker i ämnet. – Elever i matematiksvårigheter har svårt att använda siffror som redskap. – Om jag slår en trea ser jag på en gång att antalet prickar är tre, men det gör inte personer i matematiksvårigheter. Första gången Ann-Louise Ljungblad själv fick upp ögonen för matematiksvårigheter var när hon som mellanstadielärare fick en klass som, enligt henne själv, inte var som någon annan. – Det kräver didaktiska kartläggningar.

Related: