background preloader

Are you past oriented or future oriented.

Are you past oriented or future oriented.

http://www.youtube.com/watch?v=isPj5KgpVqg

Born to Learn ~ You are Born to Learn It's Happening: sharing the shift in education Psychedelics & Consciousness (Short Documentary) A short documentary about psychedelics and their beneficial potential, featuring Jason Silva, Terence McKenna, Graham Hancock and Joe Rogan. Created by Omega Point “Psychedelics are illegal not because a loving government is concerned that you may jump out of a third story window. Cum se anulează şi se iartă păcatele moştenire de copii de la părinţi şi blestemele! Așa vă puteți izbăvi  Păcatele părinților influențează evoluția spirituală și mântuirea copiilor? În ce măsură păcatele părinților influențează evoluția spirituală și mântuirea copiilor? Mântuirea nu, dar evoluția spirituală da, dar nu fără remediu. În psihologie asta se numește atavism. Noi ne rugăm cam așa: „Păcatele tinereților și ale neștiinței noastre, ale bătrâneților noastre și ale neputințelor noastre și păcatele părinților noștri, Doamne, nu le pomeni”.

Transcendent Man

Related: