background preloader

Kamrat - etik & moral (steg 1)

Kamrat - etik & moral (steg 1)
Med hjälp av “Kamrat” kan du skapa en röd tråd i ditt värdegrundsarbetet. Kamrat består av ett antal steg och syftet är att skapa och upprätthålla en gemensam värdegrund på skolan. Stegen består av konkreta klassövningar med tillhörande lärarhandledning och elevmaterial. Den centrala delen i Kamrat är ett ”klotterplank” som vi har valt att kalla ”Värdegrundshuset”. Steg 1 i Kamrat fokuserar på begreppen etik och moral samt lägger grunden till klassens Värdegrundshus. Material och förberedelser Förbered en plats på en vägg eller golv där ni kan rita och illustrera ett stort hus. Syfte och mål enligt läroplan och kursplan Övningen går ut på att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande.

En grund av värde | ett stöd i värdegrundsarbetet De arbetar med värdegrunden varje vecka Carina Wallberg och Kia Syrén arbetar i antimobbningsteamet Ventilen på Östermalmsskolan. På Östermalmsskolans är arbetet med värdegrunden schemalagd. En lektion i veckan diskuterar alla elever olika värderingar och hur man ska förebygga och motverka kränkande behandling. Skolans värdegrund genomsyrar allt arbete. Lärarna Carina Wallmark och Kia Syrén ingår i antimobbningsteamet Ventilen som funnits på skolan i många år. – Vi har haft Charlie, Bodil Vennbergs EQ-pärm, Farstamodellen och senast Friends. Själv har hon erfarenhet av den ursprungliga och hårt kritiserade Farstamodellen, som stänger ute föräldrarna initialt. Föräldrarna är en resurs Numera bygger Ventilens program på Farstamodellen, som teamet justerat för att passa deras filosofi. – Det finns tre aktörer i likabehandlingsarbetet: personalen, eleverna och föräldrarna. Värdegrunden och likabehandlingsplanen är välkända dokument för alla på skolan och även barnens föräldrar. Nedsättning i tjänsten Fördjupad enkät löste problemet

Related: