background preloader

Anki Skrutts Formidabla Skrivtips

Related:  Skriva

Makete.se - dramaturgi i lärande En spännande berättelse – Sidekicks på rIKTigt Att skriva en spännande …… Denna planeringen har vi arbetet med i årskurs 5. Vid uppstarten av min planering fick jag delvis inspiration av Fredrik Sandströms skrivprojekt Ön Genom detta inlägget kommer du att får tillgång till vår planering, genomförande och även vår utvärdering. I arbete har vi därefter använt oss av padlet, answergarden, för att göra elevernas tankar kring texter och ord synligt för varandra. Syfte med arbetsområdet Eleven ska utveckla sin förmåga att: – formulera sig och kommunicera i tal och skrift, -urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och Centralt innehåll Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. Språkets struktur med meningsbyggnad, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Inledning När?

Romantiska Förbundet - Här bloggar medlemmarna i Romantiska Förb Läckbergs skrivarskola - Malou Efter tio Hur kommer man igång? Hur får man en story som håller? Hur gör man karaktärerna verkliga? Camilla Läckberg ger sina bästa tips. 1. Det som alltid måste finnas är en intrig. 2. För att berättelsen ska ha en bra bas att bygga på, är det viktigt att ha en stomme, ett skelett, som kan bära upp historien. 3. Det finns en uppsjö av saker man som författare kan använda för att beskriva en person: dialekt, speciella språkuttryck (till exempel slänga in engelska, gillar ordspråk, svordomar), röstläge (gäll, djup med mera), lukt, klädsel, hållning, utseende, gör personen någon speciell gest, yrke, ålder, liknelse med någon (yngre version av… till exempel), hobby och civilstånd. 4. Försök hitta andra sätt att visa vem det är som pratar än att hela tiden skriva "sa Patrik". Strössla heller inte texten för mycket med adverb utan var mycket sparsam med dessa. 5. Använd alla fem sinnena i dina beskrivningar. 6. När du skriver din berättelse, använd i första hand all kunskap du själv besitter. 7.

Skrivarskola - Mediekompass Publicerad: 10 december 2018 Medie- och informationskunnighet – MIK – är centrala frågor i Skolverkets styrdokument och avgörande för vår förmåga och möjlighet att orientera oss i en komplex och föränderlig omvärld. Förståelse för och kunskap om det journalistiska uppdraget och arbetssättet är därför av stor betydelse i undervisningen för våra barn och ungdomar. Mediekompass Skrivarskola syftar till att underlätta för lärare som vill använda sig av det journalistiska arbetet som metod i sin undervisning. Centralt i Skrivarskolan är Publicistguiden som Mediekompass utvecklat tillsammans med Statens Medieråd. Här finner du Publicistguiden som nedladdningsbar PDF. Publicistguiden 2018 i helhet Inledning Press- & nyhetshistoria Tryck- & yttrandefrihet Upphovsrätt Vem gör vad på en redaktion? Texter i tidningen Medieordlista Vad blir en nyhet? Journalistiskt skrivande: fakta- och opinionstexter från notisen till recensionen Att intervjua Bilder som journalistik Informationssökning Källkritik Publicering

nät Sverige - Litteratur och språk/Föreningar Agnes von Krusenstjerna sällskapet - Information om sällskapet och författaren. Språk: Svenska ALIS - Administration av litterära rättigheter i Sverige - Upphovsrättsorganisation för litterära verk. Artur Lundkvist-sällskapet - Material om och av författaren. Bellmanssällskapet - Sällskapets syfte är att verka för intresset för Carl Michael Bellmans tid, diktning, musik och bellmanssången. Bremer, Fredrika - Litterärt sällskap för forskning om och studier av författaren. Bulgakov-sällskapet - Föreningen sprider kunskap om författarens fantastiska värld, anordnar föreställningar och påverkar förlagen att översätta mer. Dalslands skrivarförening - Föreningen har som syfte att stödja och uppmuntra skrivare i Dalsland eller de med anknytning till landskapet. DELS - De litterära sällskapen - Samlar i Sverige verksamma litterära sällskap, sprider kännedom om denna sällskapsrörelse och samordnar insatser av gemensamt intresse. Språk: Svenska Engelska Gunnar Ekelöf-sällskapet

Squoosh Dansgolv och soluppgång. Ibland när jag tänker på oss så tänker jag liksom en bilresa. Vi sitter båda i fram, jag kör. Ellen. Skoltidningstips | Mediekompass Värmland-Dalsland Scribus är ett grymt bra OpenSource Desk Top Publishing program (DTP program) som är jättebra för redigering av din skoltidning. Påminner lite om Windows Publisher men med den stora skillnaden att Scribus är helt gratis och mycket kraftfullare. Gör så här (gäller Windows) 1. Du hamnar sedan på sidan sourgeforge.net (som är en distributions sida för open source program) där nerladdningen av Scribus startar automatiskt efter fem sekunder. Klicka på ”Spara fil”.Spara filen på din dator, se till att du sparar den på en plats där du sedan hittar den.Leta reda på filen ’scribus-1.4.1-windows.exe’ och dubbelklicka på den.Nu installeras Scribus på din dator. 2. 3. 3. 4. På länken nedan finns ett ännu mer heltäckande material om att göra skoltidning. Efterföljaren till OpenOffice (som inte uppdateras längre) heter LibreOffice och är ett omfattande kontorspaket av professionell kvalitet och har hela sviten.

Dels startsida Författartips Att utveckla sitt skrivande » Meningar med elever I menyraden kan du klicka fram andra underlänkar på hur du utvecklar ditt skrivande med bl a gestalningar och person- och miljöbeskrivningar. Du hittar även responsark och skrivprocessen visualiserat. Att utveckla ditt skrivande kan du göra genom att: förklara varförge konkreta exempelanvända bildspråk och olika person- och miljöbeskrivningargestaltavariera ditt språk med längd på meningar, inledningar och längden på meningarnaställa frågor för att ge djupproblematisera med olika perspektivgeneralisera Detta gör du för att kunna förklara precis det du menar. Den här filmen från UR Orka plugga (som kommer som sajt också framöver) visar också konkret hur du kan utveckla ditt resonemang: Källa: filmen är från Orka Pluggas Youtube-kanal. Instruktionerna är skrivna utifrån elevernas kunskaper de tillägnat sig i undervisningen.

The Bookshelf Muse Sight Sounds Loud music, laughing, yelling, shouting, crying, screaming, arguing, glass breaking, smoke alarm going off, doors opening closing, beer bottles on the fridge door clinking together every time it's opened/shut, glasses thumping onto the table, drunken whooping, the click of pool balls hitting each other and shuttering into pockets, cries of indignation of shoves, bumps and spilled drinks, people pounding on bathroom doors, the crunch of chips, slurping on beers and drinks, cel phones going off, people calling out for more beer, people running up and down steps, creaky spots in the floor, TV blasting a hockey game, bowls of chips over tuning, things being knocked over, smashed, horns honking outside, neighbors pounding on the door, police sirens, drunks singing, hooting, swearing etc Smells Spilled beer, hair products, perfume, aftershave, alcohol, spicy chips, fresh microwaved popcorn, pizza, pot, cigarette smoke, vomit, sweat, beer breath Tastes Touch Helpful hints: Example 1:

Den knäppa lektionen mellan två arbetsområden Författardrömmar blir sanna - Biblioteket.se

Related: