background preloader

Svenska spel

Svenska spel
Spel som lär dig läsa och skriva. Behärskar du bokstäverna och kan du ordningen mellan bokstäverna i alfabetet? Med dessa lekfulla spel övar du upp din kunskap i svenska språket. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Svenska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Hänga gubbe 0 av 40 nivåer klara • Stavning• Alfabetet• Bokstäver Lista ut den mening eller det ord som döljs genom att gissa bokstäver. Ordpussel 0 av 12 nivåer klara Dra med fingret eller musen över bokstäverna och bilda de ord som efterfrågas. Stava ord 0 av 21 nivåer klara • Stavning• Läsning Öva på att skriva genom att titta på bilden och sedan skriva det ord som bäst beskriver bilden. Ordjakt 0 av 10 nivåer klara Försök hitta vanliga svenska ord i detta ordspel. Hur stavar du Lär dig de vanligaste felstavningarna för svenska ord och befäst den korrekta stavningen. Dubbelteckning 1 0 av 3 nivåer klara • Dubbelteckning• Stava Adjektiv åk 2-4

http://www.elevspel.se/amnen/svenska/

tttteaching The Great Whiteboard Relay Below is a mixed bag of ideas that have made my classroom buzz. Feel free to try, steal, change or chuck anything you like. Some are based around student engagement and some around cooperative classrooms. If you'd like any more information about these please feel free to contact me. I hope you find something you like.

Note to self – den allra första tiden med nyanlända Nästa vecka tar jag och min kollega Kerstin emot fem nya elever i Hjärtat. För att de ska få en så bra start som möjligt i skolan, så påminner jag mig själv om följande: Prata, prata, prata Jag vill att de nya eleverna ska kunna presentera sig själva redan första dagen. De ska kunna berätta vad de heter, hur gamla de är och gärna något mer, kanske vilka språk de talar. Det är viktigt att de går hem från skolan och känner att de har lärt sig något och att de har lyckats. Svenskarna och internet 2014 Den första aktiviteten de minsta barnen ägnar sig åt på internet är att se på film och video. Nästan alla (94%) i åldrarna 2 till 3 år som använder internet gör detta. Hälften (51%) prövar på att spela något spel på internet. Här finns idag alla sorters spel: underhållande, spännande, kreativa, lärande med mera.

Kooperativt Lärande Strategi : Lär-par – träna samarbete och sociala färdigheter, skapa ett gott klassrumsklimat och utveckla kunskaper! Människan är en social varelse; lärande och utveckling sker i mötet mellan människor. Men hur kan detta tränas på ett strukturerat sätt? Vilka verktyg kan vi i skolan använda för att utveckla elevernas förmåga till socialt samspel så att vinsten med samarbete maximeras? Möt metoden: Lär-par! Internationellt kallas metoden Collaborative Pairs eller Pair Learning och återfinns i Palinscar & Browns forskning kring reciprok undervisning.

AirServer Åhhhh! Det är så roligt! Blev nyfiken på detta eftersom att jag älskar min iPad, men tycker att det är liiiiite jobbigt att hålla i adaptersladden. Ett enkelt sätt att använda Minecraft i matematiken Ett enkelt sätt att använda Minecraft i matematiken Om du som pedagog gärna vill börja använda Minecraft som pedagogiskt verktyg så kan jag tipsa om ett enkelt lektionsupplägg för att komma igång. Låt eleverna skapa en ny värld som är ”super flat” (vilket betyder att världen är helt platt, utan till exempel byar, berg och hav). Exempel 1 (area) - Säg till eleverna att de ska bygga en vägg som är till exempel 2 block hög och 4 block bred. - Förklara hur man räknar ut area (om de inte redan vet)

Vinnare i skapande av berättelser Har nu haft möjligheten att använda ipads och datorer i min undervisning. Jag provar mig fram då det fortfarande är nytt för mig och för eleverna. Det senaste projektet vi startade var att under bilden skapa en egen sagofigur. Ipad/mobilen som ett alternativt verktyg 15/9 Hur använder jag ipaden/mobilen på bästa sätt för min elev ? Detta är en fråga som jag ofta får av pedagoger. På denna kursen kommer vi att titta på möjligheterna för elever med läs och skrivsvårgheter. Vi tittar på dessa appar: Tala Markering- detta är en talsyntes som ingår i alla ios enheter (iPad, iPhone mm) för att få detta att fungera måste man ställa in ipaden.

IWB Scandinavia AB DJEEO Education är ett unikt dataspel som förenar IT med fysisk aktivitet kombinerat med träning i kommunikation och socialt samspel på ett sätt som tidigare ej varit möjligt i Sverige. I Danmark har man med stor framgång spelat DJEEO sedan 2008 och i dagsläget spelar över 200 000 elever regelbundet DJEEO runtom i landet. Låt dina elever bli ”agenter” och lösa problem utomhus tillsammans.

Related: