background preloader

Nordens språk med rötter och fötter

Nordens språk med rötter och fötter
Related:  skrivning

LÄSBINGO Språk — Nordiskt samarbete I en stor del av Norden talas språk som är så nära besläktade att ett flertal av nordborna med liten ansträngning kan förstå varandra. Den här språkliga gemenskapen är det som ofta kallas nordisk grannspråksförståelse. Men det talas också språk i Norden som står utanför denna släktskap. Samtidigt används engelska allt oftare som gemensamt språk både i professionella och kulturella sammanhang. Det sätter press på grannspråksförståelsen i Norden. Den språkliga gemenskapen mellan danska, norska och svenska står också inför andra utmaningar. Våra attityder och förväntningar formas bland annat av om vi överlag möter grannspråken i vardagen. Ord och uttryck från SKAM, som ”russebuss”, ”dritkul” och ”kroppen din trenger potet”, fick 2016 närmast kultstatus bland fans. Gymnasielärare i hela Norden har haft turen att med utgångspunkt i dramaserien kunna sätta fokus på de nordiska grannspråken, och även arbeta med den avseende gemensamma nordiska kulturella och samhällsmässiga referenser.

En mening och hundra ord Anne-Marie Körling har flera enkla och mycket användbara lektionsidéer på Körlings ord. Jag har testat flera med både bra resultat och nöje. Liksom andra goda grundidéer finns det möjligheter att utveckla dessa idéer åt lite olika håll. Den här kan vi kalla En mening och hundra ord! Jag börjar med att välja en mening för att låta eleverna associera till andra ord. Eftersom de flesta elever gillar gaming lägger jag till ett litet tävlingsmoment – vi ska samla 100 hundra ord på fem minuter! Efteråt får eleverna förklara för varandra hur de associerat. Topp fem associationer – ord som har den logiskt starkaste kopplingen till meningenTopp fem – klurigaste associationerTopp fem – associationer som berör mest Med hjälp av de nya ordmolnen skapar eleverna meningar som de läser för varandra. Sedan går eleverna vidare med att gruppera ord som på något sätt hör ihop. Lektionen är ett ordbad och häftigt tankearbete där ordkedjor bildas och sammanlänkas.

Nordiska språk "Språk öppnar dörrar", brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska språk är grannspråk Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Vi har förstås också många andra språk i Norden, till exempel grannspråken i det sammanhängande samiska språkområdet i Norge, Finland och Sverige och andra minoritetsspråk samt nordiska teckenspråk. Nordiska språk i styrdokumenten Enligt läroplanen ska alla elever i grundskolan få grundläggande kunskaper om nordiska språk och nordiskt kulturarv. Det nordiska perspektivet syns även på kursplanenivå. Resurser för ökad förståelse

50 olika sätt att redovisa en bok Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok?

Digter: Jeg er fucking vred på mine forældres generation »Jeg er fucking vred på mine forældres generation, der kom til Danmark i slutningen af 1980’erne. Den der kæmpe gruppe af flygtninge, der skulle forestille at være forældre, har totalt svigtet deres børn. Så snart vores forældre landede i Kastrup, var det, som om deres rolle som forældre hørte op. Og så kunne vi se vores fædre rådne passivt op på kontanthjælp i sofaen med fjernbetjeningen i hånden, ledsaget af en desillusioneret mor, der aldrig sagde til eller fra. Os der faldt fra på uddannelser, os der blev kriminelle, og os der blev bumser, vi blev ikke svigtet af systemet, men af vores forældre. Ordene kommer fra den 18-årige Yahya Hassan, som i denne måned debuterer med en digtsamling, der udkommer på Gyldendal. Ud over den kommende bogudgivelse blev han i september optaget på Forfatterskolen i København. LÆS OGSÅNy bog: Indvandrerbørn bliver fastholdt i en problemforståelse »Jeg er blevet tæsket som barn. Opretholde en orden? »Ja, at de stadig følte en form for forældrefølelse.

Aktiva eleverna under högläsning Under ett par pedagogiska konferenser har vi behandlat högläsning och diskussionerna har då bland annat kretsat kring att det inte är alla elever som hänger med, förstår eller ens lyssnar under högläsning. Dessa diskussioner har lämnat en bitter eftersmak: Om det alltid är så att vi ”tappar” några elever vid högläsningstillfällena innebär det ju att ganska mycket undervisningstid är bortkastad för dessa elevers del. Någonting behövde göras och som så ofta när något behöver göras vänder jag mig till BFL och det tänkande som genomsyrar dess nyckelstrategier. Det var dags att utveckla mitt användande av nyckelstrategi 2: Att skapa aktiviteter som synliggör lärandet.Ibland får jag intrycket av att det vilar en aura av myspys kring högläsning (och när jag skriver högläsning i detta inlägg avser jag lärarens högläsning). Jag ville skapa en mekanism som aktiverade alla elever under högläsningen och kom att tänka på mini-whiteboards. Den tredje uppgiften var en typisk ”mellan raderna”-fråga.

Frågor och svar om språk Vi talar om det svenska alfabetet, men egentligen har vi bara tagit det latinska alfabetet och lagt till å, ä, ö. Det är många språk som har lagt till egna tecken. I danskan och norskan skriver man æ och ø i stället för ä och ö. I franskan har man en bokstav som ser ut så här: ç. Det heter det latinska alfabetet för att det var de gamla romarna, de som talade latin, som utvecklade det. I alfabet finns det tecken som står för ett ljud. Senare ändrades tecknen så att de blev enklare. Innan vi hade det latinska alfabetet i Sverige hade vi runalfabetet. Länkar Runskolan på Riksantikvarieämbetets hemsida

Related: