background preloader

Blandat material

Facebook Twitter

Osams på rasten - Mia Kempe. Jag tror att jag inte är den enda läraren som känner att jag inte riktigt räcker till.

Osams på rasten - Mia Kempe

Vi vill lära ut så mycket som möjligt samtidigt som vi vill finnas till hands och hjälpa när våra elever är ledsna och hamnar i konflikt med varandra. Att barn stundtals blir osams hör livet till. 15 Smart Ideas to Help Kids Calm Down and Manage Anger and Anxiety - Perfection Pending. Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar.

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande

Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Många strukturer som är bra för kunskapsdelning och fördjupning av förståelse kan också vara fantastiskt bra att använda just för att jobba ihop en grupp och skapa detta klassrumsklimat vi eftersträvar – vare sig det är en nyskapad grupp eller en grupp som inte riktigt fått till det.

Gruppstärkande övningar

Storstadsmamman Blog: Tillbaka till skolan del 1: Lär känna dina klasskamrater - tips! Nu sätter snart skolorna igång igen.

Storstadsmamman Blog: Tillbaka till skolan del 1: Lär känna dina klasskamrater - tips!

Språkutveckling – ASL. Hur ger vi elever förutsättning att få en bra veckoöverblick?

Språkutveckling – ASL

I ett tidigare inlägg har jag beskrivit hur vi haft en veckobok i årskurs ett. Se inlägg här veckobok åk1Jag upplevde att mina elever hade svårt att orientera sig över veckan, några hade svårigheter med veckans dagar och ordning. Vi har som rutin att skicka veckobrev en gång i veckan till föräldrarna, i höstas insåg jag att eleverna inte blev delaktiga i brevets innehåll.

Då gjorde vi som rutin att på måndagen skriva i veckoboken, vad kommer att hända och vad har vi för mål med veckan? Nu när eleverna ska börja årskurs 2 så kommer de att få en veckobok, kallar den 2.0. Sällskapslekar. Lek. Kulan. saker att göra. kul och roligt. Sällskapslekar kan liva upp en fest eller annan tillställning. Att leka lite bryter isen och lockar till många skratt. Charader Dela upp gästerna i två lag. Deltagarna i varje lag skriver varsin lapp med ett ord, viker ihop det och lägger i en skål som lagen sedan byter. Varje lagmedlem drar en lapp och ska sedan dramatisera det som står på lappen. Blindbock Tillbehör: 1 st bindel,eller en halsduk eller en mössa som man kan dra ner över ögonen. Hela havet stormar. CD-fodral i nya kläder. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Gratis i skolan - stort utbud av gratis skolmaterial.

Printable Worksheets, Online Games, and More. Tips: Att ta emot en ny klass och kunna elevens namn. Att ta emot en ny klass är viktigt.

Tips: Att ta emot en ny klass och kunna elevens namn

Det kan man göra när man är: nyanställd vid skolanövertar en klass från en annan lärareär tillbaka i tjänst efter ett studieuppbrott Nåväl. Det är ett viktigt möte denna första dag i klassrummet. Jag brukar förbereda mig så här: Jag tar en elev och adresslista – läser igenom denna högt för mig själv flera gånger.Jag kopierar upp flera stycken kopior av det senaste klassfotografiet (om det finns ett sådant)Jag tränar in namnen på eleverna. Barnets namn och betydelsen av att använda det riktiga namnet är en mycket viktig akt av handling och respekt. Långa pass - möjlighet och utmaning.

Vi har gjort en schemaförändring som gett mig en hel förmiddag med samma elever varannan vecka.

Långa pass - möjlighet och utmaning

Då blev min tanke utmanad. För det mesta arbetar vi gemensamt i matemtiken, språkcentrerat och i grupper. Det jag saknar på de lektionerna är att eleverna får pyssla på egen hand, får chans att lägga saker tillrätta i minnet och lära utan att de märker det. För att få mer av detta beslöt jag att införa matematikstationer på torsdagsförmiddagarna. Tanken är enkel. Den första stationen var given – den skulle handla om våra Bee Bots. Vetamix. Skolburken. Serier i undervisningen – Bamse specialtidningar.

Bamse specialtidningarrdgrafiska2015-01-07T14:02:46+00:00 Det finns en rad tidningar som Bamseredaktionen har tagit fram i samarbete med olika organisationer som går att beställa i klassuppsättning via nedan länkar.

Serier i undervisningen – Bamse specialtidningar

I många fall är det kostnadsfritt att beställa, men undersök saken med respektive organisation. Bamses hjärnpyssel Ge hjärnan gymnastik och träna minnet med Bamses Hjärnpyssel. Beställ material här: hjarnfonden.se Bamse och Lill-Mickel – en specialtidning om diabetes Tidning för barn om typ 1-diabetes. Bamse och skräptjuven FTI har genom ett samarbete med Bamse/Egmont tagit fram en specialtidning om återvinning av förpackningar och tidningar. Lektion.se. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. TeachersPayTeachers.com - An Open Marketplace for Original Lesson Plans and Other Teaching Resources. Förskoleburken. Gratisskola och gratisskole.

Gratisskola.se och gratisskole.dk är en sida med många tusen gratis dokument för oss i skolan.

Gratisskola och gratisskole

Det är arbetsblad, mallar, bilder, underlag för teman med mera med mera. Man kan söka på ämnesord, olika ämnen och årskurser och teman. Det här är bara några av allt fantastiskt material. Allt är gratis och finns både i färg och svartvit version. Det finns även en massa clip art – bilder! Den svenska sidan innehåller än så länge mycket färre material, så kolla även in den danska, mycket kan man använda trots språket.