background preloader

Kooperativt lärande

Facebook Twitter

Progressiv brainstorming för att reda ut elevernas förkunskaper. Inför att repetera årstider när vi bytte årstid för ett tag sedan så villa jag kolla av vad eleverna kan.

Progressiv brainstorming för att reda ut elevernas förkunskaper

Jag vet att de jobbat med årstiderna även i förskoleklassen, men vad kommer de ihåg? Jag delade in eleverna i 4 grupper med varsin penna i handen men alla i gruppen hade samma färg på pennan. Varje grupp hade alltså sin egen färg att skriva med. Inspirerad av facebooksidan Kooperativt lärande, så fördelade jag ut roller till gruppdeltagarna. En försågs med ett lekband och var då ordfördelare (ordförande) och fördelade ordet i gruppen. I varje grupp fick de ett A3-papper med en årstid på. När tiden var ute. Så byter man roll och årstid tills alla varit på alla papper.

Jag gick förstås runt och lyssnade på diskussionerna i grupperna och kunde ställa lite frågor till eleverna för att kolla av deras kunskaper. Det här med att ge roller i gruppen var toppen, det skapar också en förståelse för våra klassråd och rollerna där som de lite känner till sen innan. Föräldramöte i Kooperativ anda – Kooperativt Lärande. Inlägg av Hanna som är Förstelärare i Partille Kommun I våras hade vi ett föräldramöte, men denna gång i kooperativ anda!

Föräldramöte i Kooperativ anda – Kooperativt Lärande

Vi ville berätta om hur vi arbetar kooperativt, vilka fördelar vi kan se hos barnen och ge föräldrarna en insikt i hur det fungerar genom att testa på två olika kooperativa strukturer; EPA och Mötas på mitten. Till att börja med fick föräldrarna leta upp sitt barns namn på glasspinnar på bordet och stoppa i en burk. Detta för att vi lätt skulle kunna dela in dem i par och grupper. Vi började med att berätta om vad Kooperativt Lärande är och hur det är uppbyggt. Vi hade delat ut våra miniwhiteboards (griffeltavlans återkomst!) Den andra strukturen föräldrarna fick testa på var Mötas på mitten.

Det blev ett lyckat föräldramöte där alla föräldrar var engagerade och det kom fram flera föräldrar efter mötet som var nöjda. KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter. Struktur: Mötas på mitten – Kooperativt Lärande. Strukturen Mötas på mitten (eng: placemat consensus) har vi läst om på Pedagog Malmös tema-sida och i olika böcker om KL från USA. Vi har provat den i specialundervisning och i klass och den har fungerat mycket bra! Vi har enkelt modifierat den ibland för att anpassa den till våra syften vilket är ett bra knep att lära sig som lärare när man arbetar med KL. I grundstrukturen presenterar alla elever tankar och förslag på ett och samma papper med fyra fält och gruppens gemensamma lösning i mitten.

Mötas på mitten kan med fördel kombineras med strukturen Pussel om du vill använda dig av hem- och expertgrupper för kunskapsspridning. En variant är att vi ibland valt att istället för papper dela ut en mini-whiteboard till varje elev i gruppen och så en gemensam whiteboard i mitten för gruppen för mer flexibilitet. Just nu håller årskurs 3 på med ett tema-arbete om rymden och en lektion där Mötas på mitten användes handlade om månen och månens faser. How (and Why) I Stopped Saying, “I like the way you…” - Blog. For a long time, when I wanted to give students positive feedback about their work or behavior, I began with some version of, “I like the way you…” “Jeremy, I like the way you’re working so hard on that math challenge!”

How (and Why) I Stopped Saying, “I like the way you…” - Blog

“Hey, everyone! How To Weave Growth Mindset Into School Culture. Adilene Rodriguez admits she has always struggled with academics.

How To Weave Growth Mindset Into School Culture

Especially in middle school she hated getting up early, found her classes boring and didn’t really see where it was all going. When she started her freshman year at Arroyo High School in San Lorenzo, California, just south of Oakland, she was a shy student who rarely spoke up in class and had little confidence in herself as a scholar. Rodriguez is now a senior and her approach to school has changed dramatically over her high school career.

She attributes her shift to her freshman science teacher, Jim Clark, who taught the class about growth mindset from the very beginning and backed up the discussion with action. “He would tell me, ‘You need to push yourself, that’s how you’re going to grow. She didn’t believe him at first; she thought she just wasn’t good at science. When Clark suggested Rodriguez take AP biology she resisted, scared she’d be unprepared for the challenge. Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande. Nu börjar sommarlovet lida mot sitt slut.

Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande

Snart kommer eleverna tillbaka till skolan – och vissa kommer till skolan för första gången. Eleverna har med sig nya erfarenheter och har utvecklats på olika plan under sommaren. Vare sig elevgruppen är ny eller inte kan det vara bra att börja terminen med gruppstärkande övningar för att arbeta ihop klassen och skapa en gruppkänsla. I inlägget Gruppstärkande övningar finns olika tips på hur man kan arbeta med sin elevgrupp under de första dagarna. De lär då känna varandra, tränar på samarbetsfärdigheter och ni lägger grunden för att kunna arbeta med kooperativa strukturer på ett effektivt sätt.

Innan eleverna kommit till skolan är det vanligt att lärarna har ett par dagar på sig att förbereda sina klassrum, se över planeringar och material. När klassrummet är möblerat och eleverna är på plats och undervisningen kommit igång finns det olika vägar att gå.