background preloader

Kooperativt lärande

Facebook Twitter

Kooperativt Lärande – en sammanställning. Vad är kooperativt lärande?

Kooperativt Lärande – en sammanställning

Här följer en snabb sammanställning av vad kooperativt lärande innebär. Snabba fakta KL är lärarstyrt och elevcentrerat.Läraren har en viktig roll som ledare i klassrummet.KL gör alla elever aktiva under lektionen.Eleverna aktiveras som lärresurser för varandra.Undervisningen är tydligt strukturerad för att främja samarbete. Gruppstärkande övningar. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar.

Gruppstärkande övningar

Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Många strukturer som är bra för kunskapsdelning och fördjupning av förståelse kan också vara fantastiskt bra att använda just för att jobba ihop en grupp och skapa detta klassrumsklimat vi eftersträvar – vare sig det är en nyskapad grupp eller en grupp som inte riktigt fått till det. Namnlekar Det finns mängder av olika sätt att lära varandras namn på. Sitt i en ring. Tips: kooperativa moment i lektioner. Ofta får vi frågor i vår facebook-grupp om hur man lägger in kooperativa moment i färdiga lektioner med ett kunskapsinnehåll.

Tips: kooperativa moment i lektioner

I vår bok: Grundbok i kooperativt lärande beskriver vi att det är ett förhållningssätt att arbeta utifrån samarbete. När man väl förstår hur samarbetet struktureras och när samarbete kan användas för att förstärka lärandet är det enkelt att skapa kooperativa moment. Finns det en kunskapsklyfta mellan det eleverna vet och det de ska veta? Hur börjar jag med Kooperativt lärande? Hur börjar jag med Kooperativt lärande?

Hur börjar jag med Kooperativt lärande?

Här på bloggen finns en hel del inlägg om olika klassexempel, länkar till forskning och olika strategier och strukturer. I vår facebook-grupp finns också massa tips från andra lärare och hur de arbetar. Jobba smart – Styrdokument – Att höja kvalitén tillsammans - Kugghjulet. På Visättraskolan har vi i år intensifierat arbetet med att arbeta ämnesövergripande och då utifrån fastställda teman i samtliga årskurser.

Jobba smart – Styrdokument – Att höja kvalitén tillsammans - Kugghjulet

Tanken är att vi ska köra samma teman under några läsår (om vi märker att temat har varit lyckat). Genom att ”återanvända” temat kan lärarna använda föregående läsårs tema som grund, vässa till och anpassa utifrån eleverna i deras klass. Vi sparar tid, vi ökar likvärdigheten på skolan och vi skapar goda förutsättningar för att hela tiden kunna finslipa och göra planeringen och därmed undervisningen bättre och bättre. Våra teman utgår ifrån So- och No-ämnena, och därefter fyller vi på med de ämnen som passar in på ett bra sätt. Jobba smart! - Kollegialt lärande - Kugghjulet. Så var läsåret 2017/2018 igång på riktigt!

Jobba smart! - Kollegialt lärande - Kugghjulet

En viktig del i mitt arbete som rektor är att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet, något jag gör tillsammans med vår biträdande rektor, Dounya Hayyoun. Ett arbete som är så viktigt och så roligt! Det är dyrbar tid som vi har till vårt förfogande, och det gäller ju verkligen att planera så att innehållet blir meningsfullt och givande för de som deltar. Struktur: Switcheroo! – Kooperativt Lärande. Kooperativt föräldramöte. Kooperativt föräldramöte Vi har nog alla hållit i de där föräldramötena med oändligt mycket information som ska förmedlas till en passiv föräldragrupp som förväntas ta emot det som sägs.

Kooperativt föräldramöte

Ikväll var det dags att genomföra ett annorlunda föräldramöte på högstadiet. Progressiv brainstorming för att reda ut elevernas förkunskaper. Inför att repetera årstider när vi bytte årstid för ett tag sedan så villa jag kolla av vad eleverna kan.

Progressiv brainstorming för att reda ut elevernas förkunskaper

Jag vet att de jobbat med årstiderna även i förskoleklassen, men vad kommer de ihåg? Jag delade in eleverna i 4 grupper med varsin penna i handen men alla i gruppen hade samma färg på pennan. Varje grupp hade alltså sin egen färg att skriva med. Inspirerad av facebooksidan Kooperativt lärande, så fördelade jag ut roller till gruppdeltagarna. En försågs med ett lekband och var då ordfördelare (ordförande) och fördelade ordet i gruppen.

I varje grupp fick de ett A3-papper med en årstid på. När tiden var ute. Så byter man roll och årstid tills alla varit på alla papper. Jag gick förstås runt och lyssnade på diskussionerna i grupperna och kunde ställa lite frågor till eleverna för att kolla av deras kunskaper. Det här med att ge roller i gruppen var toppen, det skapar också en förståelse för våra klassråd och rollerna där som de lite känner till sen innan. Föräldramöte i Kooperativ anda – Kooperativt Lärande. Struktur: Mötas på mitten – Kooperativt Lärande. Struktur: Mötas på mitten Strukturen Mötas på mitten (eng: placemat consensus) har vi läst om på Pedagog Malmös tema-sida och i olika böcker om KL från USA. How (and Why) I Stopped Saying, “I like the way you…” - Blog.

For a long time, when I wanted to give students positive feedback about their work or behavior, I began with some version of, “I like the way you…” “Jeremy, I like the way you’re working so hard on that math challenge!”

How (and Why) I Stopped Saying, “I like the way you…” - Blog

How To Weave Growth Mindset Into School Culture. Adilene Rodriguez admits she has always struggled with academics.

How To Weave Growth Mindset Into School Culture

Especially in middle school she hated getting up early, found her classes boring and didn’t really see where it was all going. When she started her freshman year at Arroyo High School in San Lorenzo, California, just south of Oakland, she was a shy student who rarely spoke up in class and had little confidence in herself as a scholar. Rodriguez is now a senior and her approach to school has changed dramatically over her high school career.

She attributes her shift to her freshman science teacher, Jim Clark, who taught the class about growth mindset from the very beginning and backed up the discussion with action. “He would tell me, ‘You need to push yourself, that’s how you’re going to grow. She didn’t believe him at first; she thought she just wasn’t good at science. When Clark suggested Rodriguez take AP biology she resisted, scared she’d be unprepared for the challenge. Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande. Nu börjar sommarlovet lida mot sitt slut. Snart kommer eleverna tillbaka till skolan – och vissa kommer till skolan för första gången. Eleverna har med sig nya erfarenheter och har utvecklats på olika plan under sommaren.