background preloader

Tuvaliten

Facebook Twitter

.

Första hjälpen vid sorg - Svenska kyrkan. Fem högpresterande skolsystem från insidan. Elevhälsan - Helena Wallberg - Almedalen 2018: ordlista för begrepp att använda och undvika för samtal om utmaningar, skolsvårigheter, specialpedagogik. Almedalen 2018: ordlista för begrepp att använda och undvika för samtal om utmaningar, skolsvårigheter, specialpedagogik Skolan kommer att diskuteras i Almedalen i synnerhet och i politiken i allmänhet.

Elevhälsan - Helena Wallberg - Almedalen 2018: ordlista för begrepp att använda och undvika för samtal om utmaningar, skolsvårigheter, specialpedagogik

Lärares utmaningar med elever i skolsvårigheter är ständigt på tapeten. Ofta reagerar jag över att ord och begrepp används i debatten på ett oreflekterat sätt. Begreppen används helt enkelt på ett sätt som rimmar illa med styrdokumenten och forskningen som ligger till grund för dem. En sommargåva till eleverna. Under sommarlovet går många nybörjarelever tillbaka i sin läs-och skrivutveckling.

En sommargåva till eleverna

I detta inlägg får du tips på en gåva som kan inspirera eleverna till läsa och skriva under sommaren. Solen skiner och sommaren står för dörren. Superhero Craft - Superhero Handprints - The Best Ideas for Kids. If you have a superhero fan in your house – then this easy superhero craft will be a big hit!

Superhero Craft - Superhero Handprints - The Best Ideas for Kids

We were inspired to make these from different superhero painted handprints we have seen. Lärarhjälpen. Bokhandledningar skola – OLIKA. Bokhandledningar skola OLIKA WP1 2018-04-04T08:44:00+00:00 Här samlas bokhandledningar till våra böcker för barn från ca 6-12 år.

Bokhandledningar skola – OLIKA

Vissa bilderböcker har också fått en skolhandledning då de fungerar väldigt bra till fördjupande samtal även med lite äldre barn. Hur kan utåtagerande barn bemötas? Titta på film-arkiv - STF. Clipart Phillip Martin books.

Programmering

Knep, knåp, extrauppgifter. Lärarrummet: Tecken för alla - UR Skola. Projekt. Synen på inlärning kan göra stor skillnad – ThereseLinnér. Fick ögonen på en artikel om att lära barnen att de kan påverka sin hjärna.

Synen på inlärning kan göra stor skillnad – ThereseLinnér

Väldigt intressant. Det här behöver vi prata mycket mer om i skolan. Vi sätter ofta etiketter på barns möjligheter, genom vårt sätt att prata om elevers lärande tycker jag. I alla fall är det min upplevelse . Det finns många missförstånd när det handlar om inlärning. Det är inte lätt att utmana en kultur där beskrivningen av elever delas in i svaga och starka elever. Pedagogiskt material. Här lägger jag upp det pedagogiska material som presenteras på min blogg.

Pedagogiskt material

Det mesta är mitt eget och mycket är fritt att använda själv, då är det länkar direkt till dokumentet i inlägget. I de fall där jag använt material från andra bloggar och hemsidor finns länkar direkt dit. Om du använder något av mitt material, skriv gärna en kommentar! Det vore oerhört roligt!

Kooperativt lärande

Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd för grundskolan. Så här dukar jag fram Canvor. Terminen är snart slut.

Så här dukar jag fram Canvor

Jag sorterar och gör bokslut. 1001 Free Fonts - Download 31076 Fonts. Kamratrespons. Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O. Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden.

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O

En tydlig planering, både läsårsplan och pedagogisk planering, underlättar för mig, barnen och föräldrarna och den får mig att känna mig trygg i min undervisning. Med en långsiktig plan, blir jag inte lika stressad. Prata med ditt barn om krig och katastrofer. Även barn som inte själva drabbats av katastrofen kan behöva hjälp att bearbeta det de hör om på förskola eller skola och tar del av genom tv och internet.

Prata med ditt barn om krig och katastrofer

Det är inte alltid enkelt att veta hur mycket man bör berätta för sitt barn när något hemskt har hänt. Våra behandlare på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer, ger sin syn på hur du som förälder eller annan vuxen i barnets närhet kan prata med barn om katastrofer. Barnen påverkas också av hur deras föräldrar eller omsorgsgivare själva reagerar och agerar. Det viktigaste som vuxen när ett barn är oroligt, är att förmedla lugn och trygghet. Svara så enkelt och konkret som möjligt på det barnet frågar om. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, kommunicera och lära. Öppna frågor hjälper också läraren att ge ordet till eleven och därmed sänka sitt eget talutrymme: Hur gör man en hög med vatten? 8 ways teachers can talk less and get kids talking more. If you do fewer teacher-directed activities, that means the kids will naturally do more talking, doesn’t it?

Not necessarily. I have often found myself talking almost constantly during group work and student-directed projects because I’m trying to push kids’ thinking, provide feedback, and help them stay on task. Even when the learning has been turned over to the students, it’s still tempting to spend too much time giving directions, repeating important information, and telling students how they did instead of asking them to reflect on their work. Here are 8 ways teachers can talk less and get students talking more:

Teknik

Kunskapsvägg åk 1-3. För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3. Topic Vocabulary. Flippat klassrum. SvA. Föräldramöte. Kollegialt lärande. LEARNING STYLES:Find out in 2 minutes. FRITID/PRIVAT. Påsk. Jul. Musik. Engelska. Blandat material. Motorik. Grej of the day. The big 5. SO. Demokrati. Paus/rörelse /massage. Kamratbedömning. Elevledda utvecklingssamtal. Tänkvärt. Matematik. Klassrum allmänt. Jobb/fack info. Bild. Bonden och lantgården.

NO

HÅllbar utveckling och miljö. Experiment. Barn med behov av särskilt stöd. Appar och dataprogram. Kul. GOTD. Värdegrund. Upphovsrätt, fria bilder mm. Svenska. Begrepp och ordkunskap. Pinterest-samlingar. Spelifiering. Pearltrees tips. Planeringsideer, årskursplaneringar. Källkritik. Bloggar.

Formativ bedömning.