background preloader

Tuvaliten

Facebook Twitter

.

Lärarrummet: Tecken för alla - UR Skola. Projekt. Synen på inlärning kan göra stor skillnad – ThereseLinnér. Fick ögonen på en artikel om att lära barnen att de kan påverka sin hjärna.

Synen på inlärning kan göra stor skillnad – ThereseLinnér

Väldigt intressant. Det här behöver vi prata mycket mer om i skolan. Vi sätter ofta etiketter på barns möjligheter, genom vårt sätt att prata om elevers lärande tycker jag. I alla fall är det min upplevelse . Det finns många missförstånd när det handlar om inlärning. Det är inte lätt att utmana en kultur där beskrivningen av elever delas in i svaga och starka elever. Det är väldigt många barn som jag genom åren har mött som har tänkt – ”jag är dålig på. . . ” – Ett barn ska inte tänka att ”jag är dålig på matte”. På senare år har bland annat Carol S Dweck bok slagit igenom där hon skriver om mindset. ”Talanger och förmågor kan utvecklas med hjälp av ansträngning, bra undervisning och ihärdighet.”

Det glädjer mig ändå väldigt att boken och ovan nämnda artikel publiceras för då kan vi börja prata om detta. Pedagogiskt material. Här lägger jag upp det pedagogiska material som presenteras på min blogg.

Pedagogiskt material

Det mesta är mitt eget och mycket är fritt att använda själv, då är det länkar direkt till dokumentet i inlägget. I de fall där jag använt material från andra bloggar och hemsidor finns länkar direkt dit. Om du använder något av mitt material, skriv gärna en kommentar! Det vore oerhört roligt!

Kooperativt lärande

Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd för grundskolan. Så här dukar jag fram Canvor. Terminen är snart slut.

Så här dukar jag fram Canvor

Jag sorterar och gör bokslut. Så även i mitt klassrum. Det är dags att plocka ner gammalt material och sätta upp nytt för att de nya sjuor jag möter i höst. Jag har tidigare skrivit om hur jag använder Canvorna i mitt klassrum samt hur du själv kan skapa en Canva. Canvorna används regelbundet för att skapa struktur, målbild och för att konkretisera lärandemålen.

Kamratrespons

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O. Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden.

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O

En tydlig planering, både läsårsplan och pedagogisk planering, underlättar för mig, barnen och föräldrarna och den får mig att känna mig trygg i min undervisning. Med en långsiktig plan, blir jag inte lika stressad. Under läsårets gång kommer den givetvis att justeras på grund av hur arbetet flyter på och vad vi behöver lägga mer eller mindre fokus på. Jag använder mig också av olika checklistor och stödstrukturer i planeringsarbetet, för en språkutvecklande ämnesundervisning. Planeringen går jag igenom på det första föräldramötet på hösten och många uppskattar att få en helhetsbild av året. Prata med ditt barn om krig och katastrofer. Även barn som inte själva drabbats av katastrofen kan behöva hjälp att bearbeta det de hör om på förskola eller skola och tar del av genom tv och internet.

Prata med ditt barn om krig och katastrofer

Det är inte alltid enkelt att veta hur mycket man bör berätta för sitt barn när något hemskt har hänt. Våra behandlare på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer, ger sin syn på hur du som förälder eller annan vuxen i barnets närhet kan prata med barn om katastrofer. Barnen påverkas också av hur deras föräldrar eller omsorgsgivare själva reagerar och agerar. Det viktigaste som vuxen när ett barn är oroligt, är att förmedla lugn och trygghet.

Svara så enkelt och konkret som möjligt på det barnet frågar om. Hur mycket ska vi skydda våra barn från hemskheter i världen? Vi vuxna behöver tänka på att inte föra över en för stor del av vår oro på barnen. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, fundera, samtala och diskutera. En lärare som ställer feta öppna frågor möjliggör för eleverna att delta i lektionerna. Tanken får utvecklas i gemenskap med frågan. Jag kommer publicera feta frågor kopplade till Lgr 11. 8 ways teachers can talk less and get kids talking more. If you do fewer teacher-directed activities, that means the kids will naturally do more talking, doesn’t it?

8 ways teachers can talk less and get kids talking more

Not necessarily. I have often found myself talking almost constantly during group work and student-directed projects because I’m trying to push kids’ thinking, provide feedback, and help them stay on task. Even when the learning has been turned over to the students, it’s still tempting to spend too much time giving directions, repeating important information, and telling students how they did instead of asking them to reflect on their work. Here are 8 ways teachers can talk less and get students talking more:

Teknik

Kunskapsvägg åk 1-3. Har fått förfrågan om skylten som det står Vår Kunskapsvägg på samt trädet med ugglan i som sitter mitt i på denna bild.

Kunskapsvägg åk 1-3

Hittar skylten i datorn men tyvärr inte trädet. Den som vill ha skylten kan klicka på den här nedan och sedan spara ner den eller skriva ut direkt. Topic Vocabulary. Flippat klassrum. SvA. Föräldramöte. Kollegialt lärande. LEARNING STYLES:Find out in 2 minutes. Fritid/privat. Påsk. Jul. Musik. Engelska. Blandat material. Motorik.

Grej of the day

The big 5. SO. Demokrati. Paus/rörelse /massage. Kamratbedömning. Elevledda utvecklingssamtal. Tänkvärt. Matematik. Klassrum allmänt. Jobb/fack info. Bild. Bonden och lantgården. NO. HÅllbar utveckling och miljö. Experiment. Barn med behov av särskilt stöd.

Appar och dataprogram

Kul. GOTD. Värdegrund. Upphovsrätt, fria bilder mm. Svenska. Begrepp och ordkunskap. Pinterest-samlingar. Spelifiering. Pearltrees tips. Planeringsideer, årskursplaneringar. Källkritik. Bloggar. Formativ bedömning.