background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Planering berättelse. Pussel: Lästräning  – Kooperativt Lärande. Under året har vi lästränat på väldigt många olika sätt.

Pussel: Lästräning  – Kooperativt Lärande

Vi har hoppat på bokstäver, läst ordkort, parläst, en läser och en skriver, popcorn-läst, körläst, läst tyst och mycket mer. Förra veckan testade vi ett nytt sätt att läsa tillsammans, med en variant av strukturen Pussel. Syftet var att läsa tillsammans, stötta varandra, ge alla möjlighet att lyckas och hylla varandras insatser. Vi gjorde denna lektion i halvklass, med ca 10 elever. Jag hade i förväg valt ut fem små böcker som passade elevernas läsnivå, där de enklaste hade en mening per sida och de svåraste ganska mycket text. Två elever bildade en expertgrupp tillsammans och skulle läsa samma bok. Nästa steg var att jag delade in eleverna i två grupper (typ hemgrupper) så att alla böcker fanns representerade i gruppen. Jagharläst.se. Monstret ett romanprojekt1. Att starta upp med ASL – att skriva sig till läsning – och vidare mot åk 2.

Nu närmar vi oss slutet av det här läsåret och det innebär att efter en skön sommar så nalkas en ny hösttermin.

Att starta upp med ASL – att skriva sig till läsning – och vidare mot åk 2

Tangentdansen har under året fått fler och fler följare både på bloggen och på facebook där vi finns med samma namn. Flertalet av er kanske får ta emot en årskurs 1 och är förstås helt sålda på att starta med ASL, ett beslut som ni aldrig kommer ångra. Några av er har haft en årskurs 1 och ska nu ta er vidare till årskurs 2 och inte är riktigt säkra på hur ni ska fortsätta. Det här inlägget är riktat till er, men även till er som är i starten av ASL undervisningen i årskurs 1.

Jag har under mina tre år som bloggare i Tangentdansens regi, med stor inriktning mot ASL, uteslutande delat mitt arbete för att visa hur fantastiskt det här arbetssättet är, både för oss lärare/pedagoger och framför allt hur givande och framgångsrikt det är för våra elever. ). Handwriting Practice - WorksheetWorks.com. Stavningslc3a4xa c3a5k 1 v19. Släng inte pennorna än! - Mia Kempe.

Att utveckla sin undervisning och att hela tiden sträva efter att hitta bättre metoder och pedagogiska grepp är en viktig del av läraryrket.

Släng inte pennorna än! - Mia Kempe

Ett sätt att få nya perspektiv är att besöka skolmässor och göra studiebesök. För några veckor sedan hade jag möjlighet att besöka Bett-mässan och även besöka Woodcroft Primary School i London. Detta besök har jag berättat mer om i tidigare blogginlägg och nu tänker jag dela med mig av ytterligare en reflektion . Under besöket på Woodcroft gick vi på rundvandring i skolan. Väggarna i korridorerna var prydda med teckningar och elevarbeten. Hemma i Sverige och mitt eget klassrum har jag funderat över väggarna på Woodcroft Primary School. I dagens samhälle går vi allt mer bort från att använda penna och skriva för hand. Hur kan vi då använda den digitala tekniken för att även utveckla elevernas analoga skrivande? På Woodcroft Primary School valde de definitivt inte bort tekniken, snarare tvärtom. Veckans tips, mer om analogt och digitalt skrivande: Faktatext – cirkelmodellen.

Att skriva faktatexter - Mia Kempe. Läsåret börja lida mot sitt slut och mycket handlar nu om att avsluta terminen på ett bra sätt.

Att skriva faktatexter - Mia Kempe

Det ska bli skönt att vara ledig och få tid till att tänka på annat än skolarbete. Men visst kan det också kännas bra att ha lite tankar inför uppstarten i höst? I detta blogginlägg kommer jag berätta om ett arbetsområde som jag just nu håller på med i min klass, nämligen att skriva faktatexter om djur. Detta upplägg går lika bra att använda på hösten och upplägget passar både åk. 2 och 3. Kanske något att starta upp höstens arbete med? Arbetets upplägg Arbetsområdet bygger framför på delar av det centrala innehållet i svenska och biologi för åk. 3. Konkretisering av mål för eleverna Allra först fick eleverna ta del av målen för arbetsområdet. Uppstart av arbetsområdet Arbetet startades med att utgå ifrån något eleverna redan var bekanta med, nämligen berättande texter.

Gemensamt textskrivande Arbetet fortsatte genom att vi tillsammans läste två olika faktatexter om igelkotten. Stödmall faktatext. Stava rätt? - Mia Kempe. En fråga som ofta återkommer bland lågstadielärare är hur mycket vi ska träna eleverna i att stava rätt.

Stava rätt? - Mia Kempe

Ska vi lärare ”peta” i elevernas texter och rätta vartenda stavfel eller ska eleverna få skriva fritt? Förstör vi barnens skrivlust om de måste sudda och ändra i texten så fort det blir fel? Från tal till skrift i Bokstavslandet. En bro mellan tal och skrift får man med hjälp av att använda bilder inför elevernas skrivande.

Från tal till skrift i Bokstavslandet

Inspiration hämtad från boken Stärk språket stärk lärandet, Pauline Gibbons. En bildsekvensövning kring berättande text Vi har redan under en tidigare lektion haft ett textsamtal tillsammans kring en spökhistoria från Livet i Bokstavslandets läsebok för åk 2 och eleverna har tränat på texten hemma. Inledningsvis högläser jag spökhistorien från Livet i Bokstavslandet igen som en repetition. Eleverna delas in i grupper om fyra. Gibbons fyra faser kring beskrivande text I So:n gör vi en Jorden runt-resa med klassen! Tanken är att vi börjar i det talade, vardagliga språket och stöttar eleverna mot det ämnesspecifika språket. Fas 1. Fas 2. Resterande världsdelar tar vi so-lektionen efter och gör samma sak. Fas 3. Fas 4. Jag gjorde en liknande övning om världsreligionerna för två år sedan. Läs mer: Världsreligionerna - på väg från tal till skrift. Los Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande.

Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons), som jag just nu läser tillsammans med mina kollegor i en studiecirkel.

Los Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Modellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp. För andraspråkselever är det ett utmärkt sätt att arbeta språkutvecklande med hjälp av cirkelmodellen. Resan – Årskurs 3 ASL inspirerande arbete – hela paketet. Då vi precis är i avslutet på vår resa, så tänkte jag i det här inlägget presentera hela upplägget.

Resan – Årskurs 3 ASL inspirerande arbete – hela paketet

Hur tankarna är bakom det och vad som ingår i hela Resan. Ett omfattande inlägg där jag försökt beskriva rätt detaljerat hur arbetet fungerar. Jodå, det blir ett långt inlägg Bakgrundstankar: