background preloader

Ledning & organisation

Facebook Twitter

Vem sköter mitt jobb som lärare om jag är sjuk? Varför du måste våga vara en a-chef. Din nästa rekrytering kan vara din verksamhets viktigaste investering.

Varför du måste våga vara en a-chef

Låt den meningen sjunka in. Vem du väljer att anställa kan antingen bidra till att make or break your business. Missförstå mig rätt: din verksamhet står sannolikt inte och faller på individnivå. Formativt ledarskap i en digitaliserad värld. Vill du lära dig med om hur den lärande organisationen, det formativa förhållningssättet och digitaliseringen hänger ihop?

Formativt ledarskap i en digitaliserad värld

Då är vårt seminarium från Bokmässan Play något för dig! Årets Bokmässa är slut! Vi deltog så klart och höll en presentation om Formativt ledarskap i en digitaliserad värld . Presentationen bygger dels på boken jag har skrivit med samman namn, men också på de erfarenheter och lärdomar vi har gjort i vårt arbete med skolledare runt om i landet. Rektors ledarskap är ett modigt ledarskap. Agilt på 5 minuter – Chef förklarar. Läs också: 5 myter – om agilt ledarskap Vi tar det från början: Man kan säga att en sorts grunddefinition av agila arbetssätt kom 2001, i och med det så kallade agila manifestet, som skapades i USA av ­17 mjukvaruutvecklare i syfte att förbättra den traditionella vattenfallsmetoden, där man först sätter upp detaljerade specifikationer och utförandeplaner som sedan skickas mellan olika funktioner.

Agilt på 5 minuter – Chef förklarar

Detta är Lean. Få alla bitar på plats lättare sagt än gjort. Om man ska tala om chefers inverkan på arbetsplatsens kultur kanske man ska börja med att skruva ner förväntningarna en smula.

Få alla bitar på plats lättare sagt än gjort

Forskning visar att det är vanligare att chefers ledarskap formas av den rådande kulturen än tvärtom. Bäst chans att sätta sin prägel har den som grundar en helt ny organisation eller tar över en som är i djup kris. Om ledarskapets materiallära - del 2. Styrning och ledarskap. Kvalitetsverkstaden En framgångsfaktor för förbättrade resultat i skolan är ett genomtänkt och gediget kvalitetsarbete.

Styrning och ledarskap

Kvalitetsverkstaden är en hjälp under huvudmannens hela verksamhetsår. Använd den och arbeta tillsammans för bättre kvalitet. Kvalitetsverkstaden Leda förändring Materialet i modulform med kollegialt lärande ger dig som är huvudman eller skolledare fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete. Toxic environments make people sick, make projects fail, and make best employees quit.

Sluta mäta och räkna allt du gör – och få tillbaka glädjen. EU-experten: ”I Bryssel garvar man åt Sverige” Tänk dig att du jobbar som tjänsteman på Skatteverket.

EU-experten: ”I Bryssel garvar man åt Sverige”

Du har nyligen fattat ett beslut om att ta bort en falsk inkomstuppgift från en känd kriminell, vilket berövar denne all kreditvärdighet. När du lämnar kontoret på kvällen upptäcker du att personen i fråga står och väntar utanför. Du går med raska steg hemåt, men mannen följer efter. Väl hemma ringer det. "Mamma, det är till dig", säger barnet och räcker över telefonluren. Få alla bitar på plats lättare sagt än gjort. Googlestudie: Snällhet skapar dreamteam.

”Vi utgick från konventionella teorier som att det är bättre att sätta introverta människor tillsammans, eller att vänskap utanför jobbet är en garant för bättre samarbete.

Googlestudie: Snällhet skapar dreamteam

Men det visade sig att ingen hade undersökt om det här verkligen var sant, säger Abeer Dubey, chef för Google People Analytics division, till New York Times. Det var först när forskningsledaren Julia Rozovsky och hennes medarbetare vände sig till den senaste forskningen inom gruppnormer, det vill säga vilka traditioner, beteenden och oskrivna regler som styr oss när flera individer kommer samman, som de närmade sig svaret.

När de började analysera materialet utifrån begreppet psykologisk trygghet utkristalliserade det sig helt plötsligt ett mönster. Harvardprofessorn Amy Edmonson definierar psykologisk trygghet som ’att man känner sig så trygg i gruppen att man vet att man inte riskerar att bli förödmjukad, straffad eller utslängd när man tar till orda’. Timeline. CAST through the years: One mission, many innovations. 1984 was a year of exceptional promise in technology and education.

Timeline

15 companies that no longer require employees to have a college degree. Funktionell dumhet formel för framgång i arbetslivet. Lärare saknar tid att diskutera med varandra. ISTP LISBON 18. Null. BÄSTA LEDARSKAPET I FÖRÄNDRING - SÅ HÄR GÖR DU! - Posted at 10:02h in Veckans artikel by admin TA ETT DJUPT ANDETAG OCH TÄNK DIG FÖLJANDE SCENARIO: • Alla förändringar vi gör leds av personer som är utbildade, kompetenta och rustade för de utmaningar förändringsarbete innebär • Ledarskapet i våra förändringar präglas av delaktighet, involvering och en miljö där vår personal mår bra och har kul på jobbet trots utmanande förändringar • Ledarskapet präglas av transparens och våra medarbetare upplever att de har all information de behöver Känner ni igen er?

BÄSTA LEDARSKAPET I FÖRÄNDRING - SÅ HÄR GÖR DU! -

Designing for children. 4 sätt att organisera för förändring - Vilken väg väljer ni? David Ståhlberg har suttit i ledningen på Google i Sverige och Procter & Gamble Nordic och verkar nu som personlig rådgivare åt allt från startups till tunga näringslivsprofiler.

4 sätt att organisera för förändring - Vilken väg väljer ni?

Han är utvecklingspartner till IHM i programmet IHM Digital Business Transformation, som går på IHM Stockholm 12-14 mars. Bästa julklappen till alla skolutvecklare! ”Tillit till medarbetarna ökar både effektivitet och kvalitet” Organisationsstyrning. Den teoretiska basen är solid. Genom att minska detaljstyrningen kan man öka effektiviteten, kvaliteten och arbetsglädjen i organisationer. Louise Bringselius och Bo Rothstein: ”Tillit till medarbetarna ökar både effektivitet och kvalitet” Intresset för tillit som ett sätt att styra organisationer har i det närmaste exploderat inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Antalet publicerade artiklar som berör tillit i vetenskapliga tidskrifter har ökat från enbart en handfull i början av 1990-talet till närmare åttatusen det senaste året.

Likväl finns det i dagens svenska debatt de som menar att tillit bara är ännu ett av alla modeord som passerar revy, innan det landar på historiens stora trendkyrkogård. Man hävdar att idén om tillit är skapad av opportunistiska politiker enbart för att bara vinna tillfälliga politiska poäng. Original. Googlestudie: Snällhet skapar dreamteam. Forskning visar: De här 4 egenskaperna ska en vd ha - Breakit. Studien Ceo Genome har pågått under tio års tid och totalt har 17.000 ledare varav 2.000 vd:ar blivit synade under lupp. Forskningsteamet har bestått av 14 researchers som är allt från psykologer, ekonomer och marknadsanalytiker till statistiker och datanalytiker.

Den ansedda tidskriften Harvard Business Review har läst rapporten och målar upp de fyra beteenden som utmärker en framgångsrik vd. 1. Är bra på att fatta snabba beslut Högpresterande chefer utmärker sig inte för att fatta bra beslut i alla lägen. High-Performing Teams Need Psychological Safety. Here’s How to Create It. Executive Summary The highest-performing teams have one thing in common: psychological safety — the belief that you won’t be punished when you make a mistake. Studies show that psychological safety allows for moderate risk-taking, speaking your mind, creativity, and sticking your neck out without fear of having it cut off — just the types of behavior that lead to market breakthroughs.

So how can you increase psychological safety on your own team? First, approach conflict as a collaborator, not an adversary. Ledare: Skolan på skolbänken. Lärportalen. EHT-möten är ett hinder för det främjande och förebyggande arbetet. Använd EHM istället! Jag kunde inte slå ifrån mig tankarna på att något inte stämde med våra EHT-möten men jag landade inte i någon lösning på de problem jag uppfattade. Som specialpedagog var jag en del av elevhälsoteamet och även om vi jobbade progressivt på min skola och vände och bände på alla tankar så var det något som satt fast. Vi visste precis i elevhälsan vad vi ville göra för att jobba mer främjande och förebyggande.

Vi förde statistik kring “elevärenden” för att få syn på vanliga behov, vi införde drop-in med samtal och handledning för att bättre bygga broar mellan elevhälsans professioner och undervisande lärare, vi fortbildade och fanns ute i lärmiljöerna. Trots alla våra initiativ fanns tankar hos de undervisande lärarna om att vi i elevhälsan inte jobbade “som en elevhälsa ska jobba”. Skolledare hinner inte vara pedagogiska ledare. Gabriella Pierrou Nyström, rektor och förskolechef på Fisksätraskolan i Nacka, har jobbat som rektor och förskolechef i sex år.

Hon har hela tiden haft svårt att få tid för det pedagogiska uppdraget. Pelle Sunvisson: Förstelärare och statusen för läraryrket. Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. Skolkommissionen-arkiv - Skolporten. Stordalen: “Världen behöver mer galenskap” – Chef.se. Forskning: Faktorerna som utmärker framgångsrika skolor. Skolkommissionen-arkiv - Skolporten. En regional skol(utvecklings)myndighet?! ”Organisationens kultur måste vara inkluderande” ”Lean production” gjorde sitt intåg hos svenska företag på 1990-talet. I boken jag läser nu dök ett citat upp som passar rätt bra in på det vi pratade om tidigare idag, @F3Kpilot m fl. Dela Digitalt - Om. Om Dela Digitalt utvecklas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund. Utvecklingen sker efterhand, utifrån användarnas synpunkter. Välkommen till bloggen Digitalt först!

Här kommer du kunna följa arbetet med digitaliseringen av det offentliga Sverige. OECD:s råd till Sverige: Begränsa det fria skolvalet. Så undviker du de mest pinsamma tabbarna i din ansökan. Finland Will Become The First Country In The World To Get Rid of All School Subjects. Starka lärarnormer styr hur kränkta elever får stöd - Örebro universitet. Jeanette om journal via nätet. Image-viewer?image=/~/media/4d2f82803df14d849a94c637aada4bd1. Tema 1: Skolans poltiska styrning – Fyra lärarstudenter.

Pappersarbetet i skolan tar bort lusten att lära ut. Därför är vissa skolor bättre än andra. Härskartekniker – så tacklar du dem. Har du ett modigt mindset? – Relationell handledning. Vägen mot kollegialt lärande. "Varför undervisa i sådant som inte ska bedömas?" #EdTech #Bett2017 – H.K.H Kronprins Haakon lär och levererar – Vad händer i Sverige? Simon Sinek on finding and cultivating a purposeful career. Simon Sinek: How great leaders inspire action. Adam Grant: Are you a giver or a taker?

Adam Grant: Are you a giver or a taker? Koritz, Rebecka En skola från scratch. Adam Grant: Are you a giver or a taker? Linda Hill: How to manage for collective creativity. Att organisera för skolframgång. Eva-Lotta Hultén: Traditionalism eller progressivism i skolan? Mot-skolverket-pa-bett-2017-1. En skola med fokus på förmågor? Att organisera för skolframgång.

Vill du att ditt barn ska få höga betyg? Leta efter en stark rektor och lärare som vill samarbeta. 10 tecken på att du är kreativ. Pop up school – Don´t try, do. 9 Smart Ground Rules All Great Principals Share.