background preloader

Ledning & organisation

Facebook Twitter

Skolledare hinner inte vara pedagogiska ledare. Gabriella Pierrou Nyström, rektor och förskolechef på Fisksätraskolan i Nacka, har jobbat som rektor och förskolechef i sex år.

Skolledare hinner inte vara pedagogiska ledare

Pelle Sunvisson: Förstelärare och statusen för läraryrket. Publicerad av: Magnus Hultén måndag, maj 22, 2017 · 1 Kommentar Karriärtjänster som ett led i att öka lärares status är ingen lösning, snarare en del av själva problemet, skriver Pelle Sunvisson.

Pelle Sunvisson: Förstelärare och statusen för läraryrket

(red) Forskarna, facken och politikerna talar om status. På högstadiet pratar kidsen om respekt. Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar.

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande

Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak.

Skolkommissionen-arkiv - Skolporten. Stordalen: “Världen behöver mer galenskap” – Chef.se. Forskning: Faktorerna som utmärker framgångsrika skolor. Bra skolor kan se ut på många sätt.

Forskning: Faktorerna som utmärker framgångsrika skolor

Skolkommissionen-arkiv - Skolporten. En regional skol(utvecklings)myndighet?! Så kom skolkommissionens betänkande.

En regional skol(utvecklings)myndighet?!

En gedigen produkt som tar fasta på många saker. En del rimmar väl med mina personliga åsikter. Andra gör det inte. Debatten kring förslagen betedde sig som förväntat. Dvs helt fastna vid någon, i sammanhanget, väldigt liten och marginell förändring gällande antagningsförfarandet. ”Organisationens kultur måste vara inkluderande” ”Lean production” gjorde sitt intåg hos svenska företag på 1990-talet.

”Organisationens kultur måste vara inkluderande”

Detta efter att västvärlden upptäckt hur den japanska biltillverkaren Toyota lyckades vara snabbare, billigare och bättre än alla konkurrenter i produktionen. I boken jag läser nu dök ett citat upp som passar rätt bra in på det vi pratade om tidigare idag, @F3Kpilot m fl. Dela Digitalt - Om. Om Dela Digitalt utvecklas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund.

Dela Digitalt - Om

Utvecklingen sker efterhand, utifrån användarnas synpunkter. Välkommen till bloggen Digitalt först! Här kommer du kunna följa arbetet med digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Välkommen till bloggen Digitalt först!

Målet är att offentlig förvaltning ska bli enklare, öppnare och effektivare.. Vi som kommer att skriva här på bloggen är medarbetare på Näringsdepartementet och tillhör E-förvaltningsenheten. Vi kommer också att bjuda in gästbloggare från organisationer, myndigheter och våra kollegor på andra departement. Anledningen till att vi startar bloggen är att vi arbetar med frågor som rör sig väldigt fort. OECD:s råd till Sverige: Begränsa det fria skolvalet. 2003 hade Sverige ett av världens mest jämlika skolsystem.

OECD:s råd till Sverige: Begränsa det fria skolvalet

I dag ligger vi under genomsnittet i OECD. Enligt organisationens utbildningsdirektör Andreas Schleicher är orsaken klar: Det fria skolvalet och resursfördelningen till skolorna. – Sverige brukade vara ett föredöme för jämlikhet. Nu ligger ni nära mitten, säger han. Så undviker du de mest pinsamma tabbarna i din ansökan. Finland Will Become The First Country In The World To Get Rid of All School Subjects. The huge changes will involve the removal of school subjects from the curriculum.

Finland Will Become The First Country In The World To Get Rid of All School Subjects

A revolution is coming for schools in Finland in the form of a destruction of all formal school subjects. The head of the Department of Education in Helsinki, Marjo Kyllonen, has announced that he believes that the way children are taught now is based of a style that was a benefit to students in the beginnings of the 1900s, but now is no longer relevant and beneficial to our modernised way of learning. He strongly believes that our needs have changed and so we need to adapt our teachings to match with our new way of thinking and developing. The huge changes will involve the removal of school subjects from the curriculum, as proposed by Finnish officials, which will be replaced by the study of individual events and phenomena.

There is even a proposed course called “working in a cafe” which will provide students with skills on the English language, economics and communication. What do you think? Starka lärarnormer styr hur kränkta elever får stöd - Örebro universitet. Jeanette om journal via nätet. Image-viewer?image=/~/media/4d2f82803df14d849a94c637aada4bd1. Tema 1: Skolans poltiska styrning – Fyra lärarstudenter. Pappersarbetet i skolan tar bort lusten att lära ut. Det planeras och skrivs dokument av många olika slag inom dagens skola. I vissa fall tar det arbetet så mycket tid och kraft så att undervisningen blir lidande. Det framkommer nu i en studie från en grupp forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö som under nästan tre års tid har träffat och intervjuat 94 lärare inom grundskolan från tre skolor i olika kommuner. Resultatet finns dokumenterat i boken ”Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn”.

Därför är vissa skolor bättre än andra. Härskartekniker – så tacklar du dem. Har du ett modigt mindset? – Relationell handledning. Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. – A. Einstein Vilken väg vill du gå? Framtidens skola behöver fler engagerade skolledare som vill och prioriterar att leda lärares lärande och utveckling. Att planera, genomföra och följa upp undervisningsaktiviteter som möjliggör för alla elever att nå sin fulla potential är en dynamisk och ständigt pågående process som kräver att flera yrkesroller systematiskt samspelar i lärandeteam. Det formativa trelärarskapet (Glawe, 2014) bildar ett reflekterande lärandeteam som systematiskt agerar och har ett uttalat fokus dvs. utifrån ett normkritiskt perspektiv utveckla lärmiljöer av god kvalitet med vetenskaplig förankring som passar alla elever.

För att förändra behövs kunskap Vi blir aldrig färdiga och det är som det skall. Vägen mot kollegialt lärande. 2014 påbörjades arbetet mot ökat kollegialt lärande på NFU, med syftet att öka samsynen på hur vi ska bedöma elevernas arbete. En förväntad spin-off–effekt var att detta dessutom skulle generera en större öppenhet i kollegiet, med en kultur där vi lättare skulle kunna dra lärdom av varandras erfarenheter och tankar. Vid den här tiden präglades NFU till viss del av en kultur där varje lärare var sin egen borg. Många ville gärna utveckla sin undervisning, men helst inte under inflytande av någon annan.

Åtminstone inte utifrån ramar som var uppställda av någon annan. Samtidigt var där en del lärare som verkligen ville utveckla sin undervisning i samarbete med andra, för att sträva mot ett gemensamt mål som ett kollektiv. "Varför undervisa i sådant som inte ska bedömas?" #EdTech #Bett2017 – H.K.H Kronprins Haakon lär och levererar – Vad händer i Sverige? Att svenska skolor kommit olika långt med användningen av digitala verktyg och olika långt gällande organisation i en digitaliserad tid är vi nog alla överens om. Simon Sinek on finding and cultivating a purposeful career. Simon Sinek: How great leaders inspire action. Adam Grant: Are you a giver or a taker? Adam Grant: Are you a giver or a taker?

Koritz, Rebecka En skola från scratch. Adam Grant: Are you a giver or a taker? Linda Hill: How to manage for collective creativity. Att organisera för skolframgång. Eva-Lotta Hultén: Traditionalism eller progressivism i skolan? Det senaste året har alltfler börjat ifrågasätta idéerna om hårdare krav och tidigare betyg i skolan. Mot-skolverket-pa-bett-2017-1. En skola med fokus på förmågor? Forskning visar att vi genom att lära barn och unga förmågor som uthållighet och självkontroll kan öka deras hälsa, skolresultat och välmående i livet. Men det här har inte varit en självklarhet i våra skolor som haft fokus på akademiska kunskaper.

Att organisera för skolframgång. Vill du att ditt barn ska få höga betyg? Leta efter en stark rektor och lärare som vill samarbeta. 10 tecken på att du är kreativ. Kreativa människor tänker utanför boxen och söker nya utmaningar. Pop up school – Don´t try, do. 9 Smart Ground Rules All Great Principals Share. We asked teachers to share what they believe to be the most important qualities in a school leader. Here is the best advice any school leader is ever going to get. 1. Trust and protect your teachers. As much as you can, create the conditions that will allow them to do their best work. Support your teachers and let their classroom expertise play a part in your decision-making process. 2.