background preloader

SO

Facebook Twitter

Världskoll. Bästa webbsidorna för historialektioner. Rome Reborn "Rome Reborn är ett internationellt initiativ vars mål är att skapa digitala 3D-modeller som belyser den urbana utvecklingen i det antika Rom från den första bosättningen i den sena bronsåldern (ca 1000 f.Kr.) till avfolkning av staden i tidig medeltid (ca . 550).

Bästa webbsidorna för historialektioner

"I "Gallery" kan du se bl a filmer av Antikens Rom i 3D-format. Using telegrams and love letters to teach World War II. S skolfrågor - Big 5. 15 bra digitala verktyg för geografi. Idag har jag och mina elever från åttan i Mälarhöjdens skola en PopUplektion på SETT.

15 bra digitala verktyg för geografi

Vi jobbar med geografi och för er som inte har möjlighet att komma förbi så kan ni läsa här om 15 av de appar och hemsidor som vi använder när vi undersöker världen och presenterar vad vi kommit fram till. Jag ger även några exempel på frågor eller användningsområden knutet till arbetsområdet handel. Undersöka WDI – Data Finder I den här appen kan du själv skapa visualiseringar av data. Images of Change. ISA - för årskurs 4 och 5. Sweden Academy. Vikingar (Lärarhandledning skolår 4-6) Auschwitz-Birkenau Virtual Tour - Auschwitz-Birkenau - Wirtualne zwiedzanie. Franska revolutionen – hade den kunnat undvikas? Nu har du läst och arbetat med orsaker som leder fram till franska revolutionen.

Franska revolutionen – hade den kunnat undvikas?

En värld i förändring. The World's Newest Countries (34 Created Since 1990) Since 1990, 34 new countries have been created.

The World's Newest Countries (34 Created Since 1990)

Elevblad - HSO. DATE lärmaterial Elevblad Här hittar de alla elevblad, kopieringsunderlag och faktablad som finns i boken DATE lärmaterial.

Elevblad - HSO

Du kan lätt skriva ut och dela ut till dina elever. RAN Graphic Organizer.pdf. Kinglinghedarna. Den nye kungen Gustav II Adolf gav prästerna en ny uppgift, och tack vare honom kan vi släktforska och hitta släktingar så långt tillbaka som 1600-talet. 1611 fick Sverige en ny kung. Han var bara 16 år när han ärvde kungatronen, men han fick hjälp att styra Sverige av Axel Oxenstierna Vår första nyhetssändning handlar om Karl IX:s död 1611. Det var slutet på Vasatiden och snart skulle en ny tid börja i Sverige… Sverige. 16 Children And Their Bedrooms From Across The World. This Truly Opened My Eyes... Some children grow up in poverty, lacking food and sanitation, while others are born in countries where basic necessities are taken for granted.

16 Children And Their Bedrooms From Across The World. This Truly Opened My Eyes...

Photographer James Mollison came up with the project when he thought about his own childhood bedroom and how it reflected who he was. Where Children Sleep – a collection of stories about children from around the world told through portraits of their bedrooms - stemmed from his ideas. I'm shocked by how differently children start their lives in this world. All of them deserve a chance, but some will never get one due to the harsh environments they're raised in. Those of us who were fortunate in our youth should help everyone have the same opportunities we did when we grew up. Where Children Sleep: James Mollison’s Poignant Photographs. By Maria Popova What the Amazon rainforest has to do with the Kaisut Desert and Fifth Avenue luxury.

Where Children Sleep: James Mollison’s Poignant Photographs

On the heels of this morning’s homage to where children read and learn comes a curious look at where they sleep. YouTube. Watch as 1000 years of European borders change. HEM. European word translator: an interactive map showing "welcome" in over 30 languages. Enter one or two lower-case English words to see translations from Google Translate.

European word translator: an interactive map showing "welcome" in over 30 languages

Lättläst om Historia. Landguiden - länder i fickformat. Geografi.nu - Foton från alla länder i världen. Worldmapper: The world as you've never seen it before.

En podcast om människans historia. Berättad av och för elever! Jag Är Jason. Beställ skolmaterial. Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss.

Beställ skolmaterial

Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. A Fifth-Grade Teacher Wanted To Show Her Students What Happens When You Put Your Photo Online. Källkritiska övningar om mänskliga rättigheter (Samhällskunskap)

Christoffer Dahlin.

Källkritiska övningar om mänskliga rättigheter (Samhällskunskap)

Foto: Louise Sjöberg Christoffer Dahlin är ursprungligen gymnasielärare i historia och mediekommunikation och hade undervisat på medieprogrammet i fyra år innan han började på Amnesty år 2011. Han är utbildningssamordnare på organisationens kontor i Göteborg och arbetar också med att utveckla undervisningsmaterial för skolor samt att hålla detta material uppdaterat. Kurres arkiv på Presstationen. Cogito Ergo Sum. Interaktiv tidsaxel. Trafik i alla ämnen - Trafikkalendern. Kan man hitta en ny, säkrare busshållplats för skolans elever?

Kan en vändplan för bilar placeras så att privat hämtning och lämning kan ske på ett säkert och smidigt sätt? Hur blir det med säkerheten under ombyggnadsperioden? Några elever använde planritningen som underlag för att skissa fram egna förslag på lämpliga lösningar. Andra elever tog med sig frågeställningarna till Lars Eriksson, rektor för högstadiet och skolans företrädare i byggprojektet. De ville så klart ha svar på vad kommunen, skolan och arkitekterna tänkt, men passade också på att framföra hur de själva upplever trafiksituationen på morgonen utanför skolan.

Att ta hänsyn till barns åsikter om sin egen trafikmiljö ligger helt i linje med Sveriges transportpolitiska mål, liksom FN:s konvention om barnens rättigheter. SO. Beautiful web-based timeline software. Rättegångsskolan. Lärare - Säkra skolvägar - Trafikverket. Sökresultat - Kulturmiljöbild - Riksantikvarieämbetet. "Ungar & medier 2010" - lektionsövningar utifrån ungas medievardag. Medier påverkar unga människors liv och unga påverkar mediernas utveckling. Mediekompass har tagit fram en lärarhandledning utifrån Medierådets rapport "Ungar & medier 2010" så att du ska kunna ta upp de här frågorna i din klass. Här hittar du konkreta tips på hur du i din undervisning kan diskutera medievanor och mediebruk tillsammans med dina elever. Medierådets rapport visar bland annat att umgänget med kamrater i verkliga livet har minskat till förmån för sociala medier. Dessutom tycks online-läsningen ha konkurrerat ut den traditionella läsningen.

Oj då, kanske du tänker men vad innebär dessa resultat? Handledningen sätter fokus på en del av rapportens rön gällande gruppen 12-16-åringar men urval ur övningarna går att använda som underlag för mediediskussioner även i andra åldrar. SYFTESyftet är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring sitt eget och andra ungas mediebruk och dess fördelar, nackdelar och eventuella konsekvenser. ÖVNINGAR1. UppgifterA. B. 3. 4. C. 2. B. 3. History - Ancient History in depth: Viking Quest.