background preloader

SO

Facebook Twitter

Hållbar stad öppen för världen - Göteborgs Stad. Även utifrån sitt vardagsliv och närsamhället kan eleverna ställa många frågor, till exempel om sin egen konsumtion, el- och energianvändning i hemmet och hur sophanteringen i kommunen går till.

Frågorna kan vara små och rymmas inom några enstaka lektioner i till exempel naturkunskap och ett yrkesämne. En arbetsgång för fördjupningar Steg 1 Välj ett ämnesområde Låt eleverna välja områden att fördjupa sig i - enskilt eller tillsammans. Presentera gärna några tänkbara rubriker men öppna också för egna förslag. Steg 2 Formulera en frågeställning och välja en metod Eleverna formulerar en fråga med anknytning till det valda ämnesområdet. Steg 3 Besvara frågan Elevernas arbete med att besvara sina frågor kommer att se mycket olika ut. Man brukar tala om tre perspektiv vad gäller hållbar utveckling: miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv.

Flippad Historia - Flodkulturerna.

Svenska

Frågor som rör flyktingar och migranter debatteras ofta idag.

Inte minst med tanke på alla flyktingar som idag kommer från Syrien. Men det här är inte första gången. Vid flera tillfällen i historien har flyktingfrågor debatterats i Sverige. Men vilka argument har använts? Och skiljer sig dessa åt mellan olika tider? I den här övningen får eleverna söka sig tillbaka i historien och undersöka hur frågor som rör flyktingar har debatterats tidigare. Den första källan är ett utdrag från en riksdagsdebatt 1937, då en ny utlänningslag skulle antas. Genom att undersöka olika argument från 1930- och 1990-talet upptäcker eleverna likheter och skillnader och får träna sitt kritiska tänkande.

Ett viktigt syfte med övningen är också att eleverna får reflektera kring huruvida de mänskliga rättigheterna är utgångspunkt i debatterna. Exempeluppgifter från proven 2014, åk 9 « Nationella prov för SO-ämnen. Ladda ner exempeluppgifter från ämnesproven 2014.Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Exempeluppgifter från proven 2014, åk 9 « Nationella prov för SO-ämnen

Sekretess Ämnesproven 2013 var de första nationella proven i So-ämnen som gjordes. De var sekretessbelagda enbart en kort tid, och kan därför publiceras i sin helhet här. (se annan flik) Provet 2014 är sekretessbelagt till 2017 (åk 6) resp. 2020 (åk 9), varför proven vt 2014 inte kommer att publiceras här. Alla tidigare nationella prov har också varit underkastade sekretesslagstiftning (undantaget således So- och No6-proven 2013). Exempeluppgifter För att ändå tillgodose önskan om olika exempel på uppgifter, så har Skolverket i samarbete med provkonstruktörerna för So-proven kommit fram till att vissa exempeluppgifter från provet 2014 kan undantas från sekretessen. “Några uppgifter som ingått i de nationella proven i de samhällsorienterande ämnena, årskurs 6 och 9, kommer varje år att publiceras på Skolverkets webbplats.

Geografiska undersökningar. Fältstudier i geografiundervisningen ger eleverna möjlighet att undersöka sin omvärld med alla sina sinnen.

Geografiska undersökningar

Det är ett roligt och kreativt arbetssätt som stimulerar elevernas upptäckarglädje. Geografiska informationssystem (GIS) öppnar nya möjligheter att analysera omvärlden och presentera geografisk information. Idag finns det lättillgängliga GIS-verktyg på internet som är gratis och enkla att använda. Geografiska undersökningar, både i form av fältstudier och med hjälp av geografiska informationssystem, är en viktig del i geografiundervisningen i grundskolan.

Det framgår av kursplanen i geografi för grundskolan och motsvarande skolformer. Paketet innehåller två filmer och ett diskussionsunderlag. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning. Klicka här för att komma till sammanställningen i Pearltrees Skolverkets filmer Prov, bedömning och betygssättning Tidigare betygssättning - kom igång med betygssättningen Tidigare betygssättning - underlag för betygssättning Tidigare betygssättning - att sätta betyg! Sambedömning i skolan Skolvärlden. Vad är etik och moral?

Etik och moral (Religion) - Studi.se. Etik och moral. Innan vi tittar på några konkreta etiska teorier behöver vi först klargöra vilka frågor som etiska teorier bör besvara och vilka möjliga svar som finns.

Etik och moral

Etiska frågor Det finns flera olika etiska teorier som talar om hur man avgör vad som är rätt och vad som är gott. För att ge vägledning om hur man bör handla måste man även veta vad man vill uppnå. Frågan om vad som är rätt hänger alltså ihop med vad som är gott. Om det goda är t.ex. lycka så blir rätt handling den som medför lycka. Olika etiska synsätt ger olika svar på de tre frågorna om vad som är rätt, gott och vem man bör visa hänsyn. Vad är rätt? Inom konsekvensetiken fokuserar man på handlingens konsekvenser och menar att en handling är rätt endast om den leder till bättre konsekvenser än någon annan handling som personen kan välja. Regeletik eller pliktetik som den också kallas fokuserar på handlingens överensstämmelse med vissa moraliska regler eller principer.

Fridaskolansnior. Malinsklipp Uppgift SKRIVA EGEN SJÄLVBIOGRAFI #LIVET #boksmakarna.