background preloader

NOT that they do NOT know! - o.a. belangenverstrengeling 1/2ste_Kamer

Facebook Twitter

Toespraak vice-president van de Raad van State, mr. J.P.H. Donner, tijdens een raadsledenontmoeting in het provinciehuis van Zuid-Holland. Woensdag 7 december 2016 Dames en heren, De gemeenteraadsverkiezingen liggen al weer twee jaar achter ons of, zo u wilt, twee jaar in het verschiet.

Toespraak vice-president van de Raad van State, mr. J.P.H. Donner, tijdens een raadsledenontmoeting in het provinciehuis van Zuid-Holland

U hebt er twee jaar op zitten en nog twee jaar te gaan. Wie nieuw was in de gemeenteraad is inmiddels over zijn eerste verbazing heen en heeft mogelijk enig orde weten te scheppen in de veelheid van uitdagingen, knelpunten en beperkingen van het ambt. 'Wat stelt onze 'representatieve democratie' nog voor, als steeds minder mensen gaan stemmen?' De klassieke politiek gebaseerd op verkiezingen is wereldwijd in verval.

'Wat stelt onze 'representatieve democratie' nog voor, als steeds minder mensen gaan stemmen?'

Steeds minder burgers trekken naar de stembus. Naar schatting 42% van de kiesgerechtigde Amerikanen ging niét stemmen tijdens de voorbije presidentsverkiezing. En in Japan is de opkomst gedaald van 75% in 1990 naar 52% in 2014. In Griekenland komt slechts 62% van de stemgerechtigde burgers opdagen, tegenover 89% in 2000. Ook in Portugal, Spanje, Canada en de UK schommelt de opkomst rond de 62%. Representatieve democratie. Een representatieve of indirecte democratie is een regeringsvorm waarbij de bevolking een aantal vertegenwoordigers kiest die het bestuur uitvoeren.

Representatieve democratie

De representatieve democratie is hierdoor onderscheiden van de directe, waarin leden van de bevolking zelf politieke besluiten nemen. Doel van de indirecte democratie is compromissen tot stand te brengen tussen verschillende maatschappelijke groepen met soms tegenstrijdige belangen, waarbij weliswaar de machtigste (dus grootste) groepering het overwicht zal hebben, maar waarbij toch rekening gehouden wordt met minderheden. Vanwege de periodieke machtsverschuivingen via verkiezingen, en door het feit dat mensen deel kunnen uitmaken van meerdere groeperingen, zal een zeker evenwicht ontstaan, en wordt voorkomen dat één groepering overheerst. In aanvulling op het indirecte democratische deel kennen sommige landen het referendum, wat een vorm is van directe democratie.

Democratic Deconsolidation

Frank Underwood Presidential Portrait Unveiling - House of Cards - Smithsonian NPG. Kumu on Vimeo. Alle leden - Eerste Kamer der Staten-Generaal. De Eerste Kamer heeft 75 leden.

Alle leden - Eerste Kamer der Staten-Generaal

Hieronder staan deze leden op alfabet gesorteerd. U kunt de leden ook sorteren op fractie, geslacht, provincie, geboortedatum of anciënniteit door op een van deze woorden te klikken. Daarnaast is een ledenlijst in pdf-formaat beschikbaar. FreezePage: Eerste Kamer der Staten. FreezePage: Eerste Kamer der Staten. Nevenwerkzaamheden ambtsdragers en ambtenaren; Brief minister met een overzicht van regelingen inzake nevenwerkzaamheden en nevenfuncties t.a.v. ambtsdragers en ambtenaren.

Nr. 1BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 2 maart 1998 In het Algemeen Overleg «Integriteit openbaar bestuur» van 17 december 1997 is u een rapportage toegezegd over de voortgang van de uitvoering van de motie Kamp c.s.

Nevenwerkzaamheden ambtsdragers en ambtenaren; Brief minister met een overzicht van regelingen inzake nevenwerkzaamheden en nevenfuncties t.a.v. ambtsdragers en ambtenaren

Kst 25918 1. Nevenwerkzaamheden. FreezePage: Nevenwerkzaamheden.

Art.120Gw

Belangenverstrengeling - conflict of interests. Revolving door - draaideur. Stank voor dank kijk je op npo.nl. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies.

Stank voor dank kijk je op npo.nl

We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van functionele en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van haar websites. De daarmee verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. De advertentie en social media cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens ook buiten de websites van de NPO. Deze cookies kun je hiernaast weigeren via de instellingen. Nieuwsuur infografiek voor het volledige overzicht van senatoren en nevenfuncties. Met behulp van deze visualisatie kunt u door het netwerk van functies van de leden van de Eerste Kamer reizen.

nieuwsuur infografiek voor het volledige overzicht van senatoren en nevenfuncties

U ziet alle functies die de Kamerleden naast hun Eerste Kamerlidmaatschap vervullen. Als u op een Kamerlid klikt verschijnt de profielpagina. Met een dubbelklik klapt het netwerk open en ziet u alle functies die het Kamerlid bekleedt. Het gaat steeds om de huidige functies, die het Kamerlid dus op dit moment vervult. Nevenfuncties Eerste en Tweede Kamer.

Nevenfuncties Eerste en Tweede Kamer (30-10-2015) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Commissie integriteit overheid (CIO)

Algemeen - eerste aanzet tijdlijn tav denken over belangenverstr

International and European perspective. Kamervragen tav belangenverstrengeling - eerste aanzet. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties (30.425) 2mrt2010. Dit wetsvoorstel voorziet in de openbaarmaking van alle inkomsten uit nevenfuncties van politieke ambtsdragers die het ambt als hoofdfunctie uitoefenen, in openbaarheid plaatsvindt, zowel publiek als privaat.

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties (30.425) 2mrt2010

De betreffende bepalingen strekken ertoe het op transparantie en openheid gerichte kabinetsbeleid te effectueren met als oogmerk: Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel (EK 30.425, A) is op 15 oktober 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, minus het lid Remkes, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2010 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 110 van 9 maart 2010. ingediend 3 januari 2006 titel. Erecode%20PvdA.pdf. Eerste Kamer voegt hoofdstuk over integriteit toe aan Reglement van Orde. Eerste Kamer sur Twitter : "Eerste Kamer voegt hoofdstuk over integriteit toe aan Reglement van Orde -... FreezePage: Eerste Kamer on Twitter: Webarchive FreezePage: Eerste Kamer on Twitter: Eerste Kamer on Twitter: "@WhatsInTheBox0 Dat is niet het geval."... FreezePage: Eerste Kamer on Twitter: Webarchive: FreezePage: Eerste Kamer on Twitter:

Initiatiefnota 2de Kamerleden Bouwmeester “Lobby in daglicht

Edith Schippers. Loek Hermans. Elco Brinkman. Thom de Graaf. Marleen Barth. Guusje ter Horst. Roger van Boxtel. Jos van Rey. Peter Ester. Anne Flierman. De bank vraagt, de minister draait - NRC. Het is zomer 2013 als ING alarm slaat bij het ministerie van Financiën.

De bank vraagt, de minister draait - NRC

Via een notitie die de bank aan de top van het ministerie stuurt vraagt zij “dringende aandacht voor de consequenties voor het Nederlandse bankwezen en de Nederlandse economie”. ING wil dat het ministerie ervoor zorgt dat een nieuwe type obligatie fiscaal aftrekbaar wordt. Coco’s heten ze, een exotische afkorting voor een nieuw exotisch product: contingent convertibles. Banken zien coco’s als tovermiddel. Door strengere regels voor de financiële gezondheid van banken zijn ze verplicht veel meer eigen vermogen aan te houden dan voor de kredietcrisis. De coco niet. Het ‘wegstreeppunt’ wisselt per coco en is erg moeilijk om aan te zien komen.

De coco is bezig met een flinke opmars.

Henry Keizer - Loek Hermans - Anne-Wil Duthler -

Marjolein Faber. Marja van Bijsterveld. Cramergate. Hans Hillen. Jan Franssen. Frans Weekers. Frits Bolkestein - MSD. Ed Nijpels. Hans Wiegel. Koenders trekt boetekleed aan, CDA en PvdA tevreden. Cyntha van Gorp − 04/08/07, 02:27 Minister Koenders geeft zijn fout bij de aanbesteding van ’Schokland’ toe.

Koenders trekt boetekleed aan, CDA en PvdA tevreden

Daarmee is voor het CDA en de PvdA de kous af. Cees Veerman is zo gek nog niet. NOVA - detail - Uitzendingen - Bedrijven minister veerman profiteren van landbouwsubsidies. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. Door verder gebruik te maken van deze website, heb je toestemming gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies op de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor onze websites wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie.

Mariko Peeters

Das Kapital: EXCLUSIEF: Heineken krijgt 3 miljoen subsidie. DasKapital: minister Schultz LIEGT. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws met Telegraaf.nl. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites.

Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren. Klik hieronder op "Akkoord en naar telegraaf.nl" om deze keuze te bevestigen.

Mark Verheijen (2deKamer)

Ben Bot. Elbert Dijkgraaf. Wijnand Duyvendak. Hiddema. Frank Futselaar. Vrije Artsenkeuze. Analyse Wet Studievoorschot hoger onderwijs 18Senatoren dbblepet. Toezegging Experiment promotiestudenten (33.519) (T01764) De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Bruijn (VVD), toe de experimenteer-AMvB inzake promotiestudenten ook bij de Eerste Kamer voor te hangen. Kamerstukken I 2012/13, 33 519, C, p. 9 De leden van de VVD-fractie vragen of de regering vooraf kan aangeven wat de uitkomsten van het experiment met promotiestudenten moeten zijn, wil zij tot wettelijke borging overgaan en wat hierbij het tijdpad is.

De regering spreekt zich nu, in dit wetsvoorstel, niet uit over wat het experiment aan positieve effecten moet opleveren, wil zij besluiten een voorstel te doen tot definitieve invoering van promotieonderwijs. Die vraag komt aan de orde bij het opstellen van de experimenteer-AMvB. Ik heb de VSNU gevraagd mee te denken over de opzet van het experiment.

Handelingen I 2012-2013, nr. 34, item 3 - blz. 10 De heer Bruijn (VVD): Ik kom op de bursalen.

Analyse belangenverstrengeling Wet Versterking Bestuurskracht HO

Nieuw promotierecht ~ uitbreiding van het ius promovendi - Organiseren van kansspelen op afstand - 33.996. Hans Kamps - Hans de Boer - Henk de Vos ~ Jet Bussemaker. Van der Steur - Minerva Feuten moesten z'n kasteel oppimpen. Als je overnames door Belgische mediagroepen bespreekt, moet je. Commisaris (sen) van de Koning(in) Waar is het extra geld voor het VO gebleven? – Onderwijzerblog. Via de lumpsum zijn vele miljarden extra gegaan naar onderwijs, maar het ging niet naar docenten. Hans Duijvestijn, Frans van Haandel In november 2016 spraken we met staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs.

In dat gesprek kwam naar voren dat er sinds de invoering van de lumpsum miljarden extra in het Voortgezet Onderwijs (VO) is geïnvesteerd zonder dat duidelijk is wat er met dat extra geld gebeurd is. Waar is het extra geld voor het VO gebleven? Onderwijzerblog. Via de lumpsum zijn vele miljarden extra gegaan naar onderwijs, maar het ging niet naar docenten. Waar is het extra geld voor het VO gebleven? Een onderzoek van @HansDuijvestijn en @FransvHaandel. Hans Duijvestijn (@HansDuijvestijn) Resultaat van twintig jaar miljarden extra naar onderwijs: minder docenten, grotere klassen, lager salaris. De meeste politieke partijen die nu onderhandelen over een nieuw regeerakkoord willen miljarden extra in het onderwijs gaan investeren. Ze geven daarbij aan dat de extra middelen besteed moeten worden aan kleinere klassen, minder lesuren per docent en een betere beloning. Maar door de lumpsumfinanciering waarmee ons voortgezet onderwijs betaald wordt, is het maar de vraag of extra geld voor onderwijs daar ook echt aan besteed zal worden.

De afgelopen twintig jaar zijn de uitgaven aan onderwijs namelijk flink gestegen. In 2014 concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de uitgaven per leerling over de gehele periode bezien jaarlijks toenamen met 1,9 procent. BNR Nieuwsradio - WAAR IS HET EXTRA ONDERWIJSGELD GEBLEVEN? ’Extra onderwijsgeld niet traceerbaar’ TMG websites en apps maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken i) voor functionele en analytische doeleinden, ii) om het mogelijk te maken content via social media te delen, iii) om informatie te verzamelen over uw voorkeuren en de informatie toe te voegen aan uw klantprofiel en iv) om de inhoud van haar websites en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren.

Voor meer informatie over het cookie gebruik op de TMG websites en apps, kunt u hieronder op Meer informatie klikken. Tweets with replies by Noémi Prent (@NoemiPrent) In 2015 waren er gek genoeg minder docenten, grotere groepen en hadden docenten een lager salaris t.o.v. 2002. Waar is het extra geld voor het Voortgezet Onderwijs gebleven? A for-profit college takeover with Obama ties. With help from Kimberly Hefling.

Filler

Growing Awareness. Heeft de Eerste Kamer nog wel nut? - Vox magazine. Woensdag zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten waarmee we ook indirect de Eerste Kamer kiezen. Waarom gaat dat zo omslachtig? Senator stemt vaak met dubbele pet. Wilco dekker sur Twitter : "Al die bijbanen in de Eerste Kamer, kan dat nog wel? #dubbelepetten met @SybrenKooistra...

Samsom: dubbele petten Eerste Kamerleden zorgelijk. Het is lastig balanceren met al die dubbele petten. Gordon Freeman sur Twitter : "@wilcodekker1 @SybrenKooistra Good Job, Old Sports ! but: @Frank_underwood's Omertà still Rules ! #defractie #PS15" Lobbywatch.nl. Wanneer komt #lobbywatchNL op twitter?