background preloader

VOX _ Tennekes (journalistieke integriteits schending)

Facebook Twitter

VOX: 13aug2014 Nijmeegs vogelonderzoek beticht van plagiaat - URL migration. Het vlak voor de zomer in Nature verschenen artikel van enkele Nijmeegse ecologen is onder vuur genomen door Henk Tennekes.

VOX: 13aug2014 Nijmeegs vogelonderzoek beticht van plagiaat - URL migration

Volgens de toxicologisch onderzoeker leunt het Nijmeegs onderzoek op zijn boek uit 2010, wat in het artikel in Nature ongenoemd blijft. Onderzoeksleider Hans de Kroon legt de beschuldiging naast zich neer. Foto: Jouke Altenburg In hun onderzoek in Nature van 9 juli maken de Nijmeegse ecologen melding van de baanbrekende ontdekking dat de teruggang in de vogelstand verband houdt met het gebruik van een veelgebruikt bestrijdingsmiddel. Volgens Henk Tennekes is dit niks nieuws, want al gemeld in zijn boek Disaster in the making uit 2010.

In de maand na verschijning heeft het artikel in Nature al een waslijst aan reacties uitgelokt. Gevoelig dossier Hans de Kroon spreekt van een ‘uiterst gevoelig dossier’, vanwege de sterk gepolariseerde meningen over dit betreffende middel. Hoe loopt dit af? VOX: 13aug2014 Nijmeegs vogelonderzoek beticht van plagiaat. VOX: 9sept2014 Dag bijen, dag vogels. Nijmeegse onderzoekers wilden eens kijken of de vogels – net als de bijen – last hebben van het meest gebruikte bestrijdingsmiddel in de landbouw.

VOX: 9sept2014 Dag bijen, dag vogels

Nu roepen organisaties als Vogelbescherming Nederland op basis van hun onderzoek op tot een verbod. In het actualiteitencollege van het Soeterbeeck Programma vertelt ecoloog Hans de Kroon vanmiddag hoe het zover is gekomen. Het landbouwgif imidacloprid is al verboden, in sommige maanden, voor een beperkt aantal gewassen. Het Europees verbod is ingesteld omdat er aanwijzingen zijn dat het spul de bijen schade toebrengt. Leon Wecke spreekt zijn column uit: ‘Bijenvolkeren waren in hun geheel uit de kast gekomen’

Vox Magazine: 11sept2014. FreezePage: Als onderzoekers de wereld. Als onderzoekers de wereld opschudden · Tennekes · Disqus. Als%20onderzoekers%20de%20wereld%20opschudden%20%C2%B7%20Vox%20Magazine%20%C2%B7%20Disqus.pdf. Als onderzoekers de wereld opschudden. Community Vox Magazine FollowFollowing 13 Comments Created 7 months ago Als onderzoekers de wereld opschudden.

Als onderzoekers de wereld opschudden

Webarchive van freezepage: Als onderzoekers de wereld opschudden. Als onderzoekers de wereld opschudden - Vox magazine. Soms zet wetenschap de wereld even op z’n kop.

Als onderzoekers de wereld opschudden - Vox magazine

Nijmeegse onderzoekers publiceren resultaten die de buitenlandse kranten halen. Zoals de ecologen die schreven over het verdwijnen van boerenlandvogels. En hoe dit samenhangt met de verspreiding van landbouwgif. Als onderzoekers de wereld opschudden - Vox magazine. NotPICNIC on Twitter: "Hmm, wat heb je als @VoxNieuws aan een onafh: statuut wanneer je zelfs niet minimaal naar @tennekes_tox verwijst ? Henk tennekes on Twitter: "@notPICNIC @VoxNieuws Hier wordt slechte voorbeeld gegeven over fatsoensnormen in de wetenschap. Ontdekking UU is ook gevolg van mijn werk" Henk tennekes on Twitter: "@notPICNIC @VoxNieuws Hallmann heeft schijnbaar niet in de gaten dat hij zich bij veel collega's onmogelijk maakt door verzwijgen mijn werk" Henk tennekes on Twitter: "@notPICNIC @VoxNieuws Nature vond elegante oplossing voor onvolledige referentielijst in Hallmann c.s. publicatie, is voor insiders helder"

Henk tennekes on Twitter: "@notPICNIC @VoxNieuws zelfs voor ziekelijk ambitieuze medewerkers van @Radboud_Uni en @Sovon geldt het adagium "eerlijk duurt het langst"" NotPICNIC on Twitter: "@tennekes_tox @VoxNieuws verzuimt haar "eerlijk duurt het langst" functie te verdedigen mbv papier ipv @ANS_Online" Henk tennekes on Twitter: "@notPICNIC @VoxNieuws @ANS_Online daarom is een klacht bij integriteitscommissie @Radboud_Uni volkomen zinloos. Onafhankelijkheid niet zeker"

Henk tennekes on Twitter: "@notPICNIC @VoxNieuws @ANS_Online fatsoensnormen in de wetenschap gaan naar de knoppen als overtredingen niet worden benoemd @Radboud_Uni" NotPICNIC on Twitter: "@tennekes_tox maar niet direkt enthousiast worden: indachtig altijd een slag om de arm houden @VoxNieuws @ANS_Online" Henk tennekes - geloof me, zinloos"... Explosieve Tennek comment: Paul had na consultatie van een niet nader te noemen Nijmeegse expert ook een ander artikel over mijn. Soms zet wetenschap de wereld even op z’n kop.

explosieve Tennek comment: Paul had na consultatie van een niet nader te noemen Nijmeegse expert ook een ander artikel over mijn

Nijmeegse onderzoekers publiceren resultaten die de buitenlandse kranten halen. Zoals de ecologen die schreven over het verdwijnen van boerenlandvogels. En hoe dit samenhangt met de verspreiding van landbouwgif. Dan links naar rechts: Hans de Kroon, Caspar Hallmann en Ruud Foppen. Foto: Erik van ‘t Hullenaar Verander de wereld, begin bij de wetenschap! In de landbouw (imidacloprid) en het uitdunnen van vogels als de spreeuw en de zwaluw. Doofpot? Zaak voor redactieraad van @VoxNieuws? @tennekes_tox"

Het nooit gepubliceerde artikel van VOX redacteur Van den Broek - niet de tekst zoals in pearltrees maar via de link boerenlandvogels. Henk Tennekes staat volledig achter de inhoud van het stuk dat vorige week werd gepubliceerd.

Het nooit gepubliceerde artikel van VOX redacteur Van den Broek - niet de tekst zoals in pearltrees maar via de link boerenlandvogels

Maar hij neemt het de auteurs kwalijk dat zij zijn wetenschappelijke publicaties niet hebben genoemd in hun lijst referenties. De schrijvers verwijzen naar 24 andere studies, maar niet naar twee wetenschappelijke artikelen en een Engelstalig boek van Tennekes, die al in 2010 een verband legde tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de teruggang van vogels.

Tennekes stuurde de auteurs een mailwisseling met dierecoloog Bruno Ens van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Tennekes schreef Ens in juli 2011: "Het staat naar mijn oordeel buiten kijf dat onmisbare voedselbronnen van de kluut acuut bedreigd worden door extreme oppervlaktewaterverontreiniging met insecticiden, met name imidacloprid. " Ens antwoordde in maart 2012 dat hij de stukken had bestudeerd, maar dat hij de analyses niet overtuigend vond. I really don't wanna talk about it - IXwhoisIX popronde 2014 CultuuropdeCampus Radboud Universiteit. Deneuve's buzzing box in Belle de Jour humped into my mind and i wondered: did the rabbits jump from Extrapools wallpaper into A. Het nooit gepubliceerde artikel van VOX zo, 14/09/2014 - 20:59 — Henk Tennekes. Bill knows - he took a stand - will you ? The Nobel Prize in Physics 2014 - Popular Information.

De stad zwijgt, de Waal verstard van schrik, het beeld stoomt - Nijmeegse Kunstnacht #kunstnacht024. NotPICNIC sur Twitter : "@CultuurodCampus @VoxNieuws Blue Honey baptism @ANS_Online... Comment 15:56. Dr. Evert van der Zweerde hoogleraar Politieke filosofie. Dr.

Dr. Evert van der Zweerde hoogleraar Politieke filosofie

E. (Evert) van der Zweerde (1958, Wageningen) is met ingang van 1 juli 2010 benoemd tot hoogleraar bij de Faculteit der Filosofie van de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht Politieke filosofie. Evert van der Zweerde studeerde klassieke talen en filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en studeerde in 1986 cum laude af in de Filosofie, met als bijvak Russische taal en cultuur. Een deel van zijn studie deed hij in Moskou en Fribourg. In 1994 promoveerde hij - eveneens cum laude - in Nijmegen op een onderzoek naar de verhouding tussen ideologie en geschiedenis van de filosofie in de voormalige Sovjet Unie. Sinds 1988 is de heer Van der Zweerde verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Evert van der Zweerde. Evert van der Zweerde is hoogleraar Politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, directeur van het Centrum voor Ethiek en wetenschappelijk adviseur van het Soeterbeeck Programma.

Evert van der Zweerde

In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich voornamelijk op de verhoudingen tussen democratie, civil society, ethos en religie. Van der Zweerde is regelmatig te gast bij activiteiten van het Soeterbeeck Programma, zowel als spreker als in de rol van gespreksleider. FreezePage: Evert van der Zweerde. FreezePage: Evert van der Zweerde. Popronde flyer layar.ed. NotPICNIC sur Twitter : Oeps, wie kan @VoxNieuws page inclusief kritiek v. @tennekes_tox terugvinden ?" Henk tennekes uit de lucht genomen door hoofdredacteur Annemarie Haverkamp" NotPICheeft Haverkamp ook nog uitgelegd waarom o.a. @NUmedezeggensch @AKKUraatd @asapnijmegen @ANS_Online nu in het duister tasten?"

Henk tennekes Haverkamp vindt mijn kritiek 'beledigend' voor Van den Broek" Henk tennekes - door kortsluitingsreactie onafhankelijkheid VOX om zeep gebracht" NotPICNIC on Twitter: "@tennekes_tox @NUmedezeggensch @AKKUraatd @asapnijmegen @ANS_Online @VoxNieuws vreemd gedoe. Nu 1st ochtend rituelen o.a. REMslaap: laterzzz" NotPICNIC intussen is Vox-page weer online Was je per email verwittegd tav 'beledigend'? @NUmedezeggensch @AKKUraatd @ANS_Online" Henk tennekes on Twitter: "@notPICNIC @NUmedezeggensch @AKKUraatd @ANS_ Haverk. vond het niet correct, ja zelfs beledigend mijn woede op de boodschapper te projecteren"

Henk tennekes on Twitter: "@notPICNIC @NUmedezeggensch @AKKUraatd @ANS_Online wat Haverkamp ontgaat was dat boodschapper kennis had van het oordeel van Van de Zweerde" Henk tennekes on Twitter: "@notPICNIC @NUmedezeggensch @AKKUraatd @ANS_Online hoe je dan m. droge ogen bronnen kunt beschrijven zonder mij te noemen is onbegrijpelijk" Henk tennekes on Twitter: "@notPICNIC @NUmedezeggensch @AKKUraatd @ANS_Online Van den Broek zet daarmee de geclaimde onafhankelijkheid van VOX op losse schroeven"

Henk tennekes - Vergelijk dat met de ambitie waarmee Haverkamp is aangetreden. NotPICNIC on Twitter: "@tennekes_tox je geeft meer dan ik eventjes vroeg en verhelderd -zelfs voor mij- dè pijnpunten @NUmedezeggensch @AKKUraatd @ANS_Online" NotPICNIC maar ik had toch graag nog eventjes 'n simpel ja / nee op m'n Haverkamp e-mail vraag @NUmedezeggensch @AKKUraatd @ANS_Online" Henk tennekes - ja, ik was per email verwittigd, ik kan je de email doorsturen als je een email doorgeeft" NotPICNIC -ik weet dat die page vanmorgen foetsie was- Maar hebben @NUmedezeggensch @AKKUraatd @ANS_Online @asapnijmegen dat óók gezien?" NotPICNIC van @NUmedezeggensch @AKKUraatd @ANS_Online @asapnijmegen heb ik echter tot nu toe niets, maar dan ook helemaal niets, gehoord"

NotPICNIC wat gezien de aard vd accounts @NUmedezeggensch @AKKUraatd @asapnijmegen (met uitzondering @ANS_Online ) logisch is." NotPICNIC sur Twitter : "'I don't want to talk about it' by @ixwhoisix @Popronde at @CultuurodCampus @ANS_Online @VoxNieuws a jaggy improv: Not again. Soms zet wetenschap de wereld even op z’n kop.

not again

Nijmeegse onderzoekers publiceren resultaten die de buitenlandse kranten halen. Zoals de ecologen die schreven over het verdwijnen van boerenlandvogels. En hoe dit samenhangt met de verspreiding van landbouwgif. Dan links naar rechts: Hans de Kroon, Caspar Hallmann en Ruud Foppen. Foto: Erik van ‘t Hullenaar Verander de wereld, begin bij de wetenschap! In de landbouw (imidacloprid) en het uitdunnen van vogels als de spreeuw en de zwaluw.

Een beetje flauw, vindt Caspar Hallmann, de promovendus die het onderzoek initieerde. Data koppelenToen Hallman hoorde over de ontdekking (van een Utrechtse collega) dat insecten in aantal afnemen vanwege imidacloprid, was de rekensom snel gemaakt. Vijftig jaar geleden al de barricaden op om te strijden tegen het overvloedige gebruik van landbouwgif. Artikel, klaar is Kees, mijn werk zit erop”.’ Dat er nog genoeg werk aan de winkel is, zien De Kroon, Foppen en Hallmann ook wel. FreezePage: notPICNIC on Twitter: -quot. Webarchive: Het nooit gepubliceerde artikel van VOX redacteur Van den Broek. Henk Tennekes staat volledig achter de inhoud van het stuk dat vorige week werd gepubliceerd.

webarchive: Het nooit gepubliceerde artikel van VOX redacteur Van den Broek

Maar hij neemt het de auteurs kwalijk dat zij zijn wetenschappelijke publicaties niet hebben genoemd in hun lijst referenties. De schrijvers verwijzen naar 24 andere studies, maar niet naar twee wetenschappelijke artikelen en een Engelstalig boek van Tennekes, die al in 2010 een verband legde tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de teruggang van vogels. Tennekes stuurde de auteurs een mailwisseling met dierecoloog Bruno Ens van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Tennekes schreef Ens in juli 2011: "Het staat naar mijn oordeel buiten kijf dat onmisbare voedselbronnen van de kluut acuut bedreigd worden door extreme oppervlaktewaterverontreiniging met insecticiden, met name imidacloprid.

"

Nothing but allusions

NotPICNIC on Twitter: "@NUmedezeggensch YO !!! @AKKUraatd @asapnijmegen @ANS_online @Nultweevier #ruGV" Redactieraad - niet echt transparant cq makkelijk te bereiken. Open vraag aan Rector Magnificus to bee - rectoraats-overdracht. Circles of Silence tav Tennekes - VOX. Steven den Boer sur Twitter : "@gisellekens Ja. En dat door alleen te linken naar iets dat al een paar dagen online stond :)"... Giselle Schellekens sur Twitter : "@stevendenboer die stunt is dus geslaagd ;-) #chapeau"... Steven den Boer on Twitter: "10K views and 400 likes in 15 minutes. Wow! Steven den Boer on Twitter: "More than half a million people saw a kid eating cheese during college at our uni yesterday: #highered #marketing" Saw this guy in class today, and yes that is cheese. Jolene Meijerink on Twitter: "@stevendenboer Dank! En ik ben inderdaad ook wel nieuwsgierig naar diegene die de foto heeft gepost." Steven den Boer sur Twitter : "@J_Meijerink Yep! Goed gedaan! Wel benieuwd wie Joans1 op Reddit is :)"...

Jolene Meijerink sur Twitter : "@stevendenboer Een mooie samenwerking tussen @Radboud_Uni en @VoxNieuws :-)"... School of Fail - School Fails - homework class test. Most Upvoted 1512 votes Scammers Like These Are the Reason Everyone Has Dash Cams 394 votes. Marjolein van Diejen sur Twitter : "@stevendenboer Tevens te vinden op School of Fail/Cheezburger:... Steven den Boer sur Twitter : "10K views and 400 likes in 15 minutes. Wow! Saw this guy in class today, and yes that is cheese : funny. Nu hebben we het voor elkaar mensen: de... - Radboud University Nijmegen. NotPICNIC sur Twitter : "WOW! ; did the @WhiteHouse just hack #Radboud 's Big Block of Cheese format? #AskTheWH → #AskTheRadboud. Een wonderlijke sprong naar de wereldtop. Op 5 januari 2015 reed Gerard Meijer op een rode Radboudfiets de Aula binnen.

Het was zijn manier om de kersverse slogan Change Perspective in praktijk te brengen. ‘Ik wilde de collega’s eens écht anders laten kijken’, zou hij er later over zeggen. Wat is er vijf jaar later terechtgekomen van de doelen die hij met het nieuwe strategisch plan de Radboud Universiteit binnen fietste? Dwergvleermuizen. Cursus scientific integrity for scientific staff and phds Radboud University. * [Ingezonden] De medezeggenschap is simpelweg machteloos. Gino Praat (20), eerstejaarsstudent Psychologie en actief bij De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN), vindt dat de kritiek op de RU-medezeggenschap makkelijk aan de kant is geschoven.

‘De tijd van discussies over stopcontacten en Blackboard-problemen is voorbij. De dialoog over fundamentele vraagstukken moet ook op de RU worden gestart.’ Sinds de gebeurtenissen in het Bungehuis en het Maagdenhuis is de discussie over het verbeteren van het hoger onderwijs losgebarsten. Uit alle hoeken van de academische gemeenschap is kritiek geuit op de universitaire democratie. Ook hier in Nijmegen had men bezwaar op het gebrek aan rechten dat de medezeggenschap bezit. FreezePage: Als onderzoekers de wereld. Verbod op gif dat bijen en andere insecten doodt. Nijmeegse biologen blij met verbod bestrijdingsmiddel - Vox magazine. Dat het bestrijdingsmiddel imidacloprid wordt verboden, zien Nijmeegse biologen als een persoonlijke overwinning. Ze bestudeerden de negatieve effecten van het bestrijdingsmiddel op insectenetende vogels. ‘Ons onderzoek heeft een impact waar je normaal alleen van kan dromen.’

Hans de Kroon stuurde vanochtend gelijk een mail rond met het nieuws dat het bestrijdingsmiddel imidacloprid per direct wordt verboden. De hoogleraar plantenecologie haalde twee jaar geleden met Caspar Hallmann en Ruud Foppen wetenschapstijdschrift Nature met hun onderzoek naar het verband tussen het bestrijdingsmiddel en het verdwijnen van insectenetende vogels.

In gebieden waar het middel in ruime hoeveelheden in het oppervlaktewater zit, bleken de vogels snel in aantal af te nemen. ‘Mooi om te zien dat de studie ook twee jaar later nog rondzingt.’ De Kroon is blij dat nu maatregelen worden getroffen. ‘Onze insectenwereld staat onder druk, zeker op het boerenland.’