background preloader

To do

Facebook Twitter

'Ministerie van V en J van Ivo Opstelten is een duister en corrupt bolwerk maar niemand grijpt in' 'Hapsnap integriteitsbeleid bij ministerie Veiligheid' Onafhankelijkheidsborging 25-01-2010. Kees Wessels on Twitter: "VVD in Senaat tegen verbod rituele slacht, aldus VVD-senator Sybe Schaap...Als dat geen belangenverstrengeling is." 'Belangenverstrengeling dreigt aan universiteiten' 'Belangenverstrengeling dreigt aan universiteiten' 28 maart 2006 - Het bedrijfsleven is sterk vertegenwoordigd in de raden van toezicht van de Nederlandse universiteiten.

'Belangenverstrengeling dreigt aan universiteiten'

De onafhankelijke controle op het beleid loopt gevaar. Dat concludeert NRC Handelsblad op grond van eigen onderzoek. De krant heeft uitgezocht bij welke bedrijven de toezichthouders van universiteiten betrokken zijn. De Rabobank blijkt koploper: maar liefst acht toezichthouders aan acht verschillende universiteiten hebben of hadden banden met deze bank. Belangenverstrengeling. 02 mei 1996 door selinde biesheuvel-roosenburgAantal keer bekeken: 1765Dit artikel verscheen in Delta jaargang 28, nummer 15 In de juridische wereld woedt al enige tijd een debat over belangenverstrengeling.

Belangenverstrengeling

Noorda geen voorzitter Europese universiteiten. Zonder last of ruggespraak. Stemmen zonder ruggespraak betekent dat men het recht heeft een besluit te nemen zonder daarover eerst met iemand uit de achterban overleg te plegen.

Zonder last of ruggespraak

De gedachte achter de verplichting te stemmen zonder last of ruggespraak is dat een volksvertegenwoordiger bij het komen tot zijn standpunten zich niet dient te laten leiden door deelbelangen, maar door het algemeen belang. Bovendien wordt de besluitvorming versneld doordat leden zich niet hebben verplicht eerst overleg te voeren met anderen voordat zij hun stem uitbrengen. De hedendaagse politieke cultuur, met haar politieke partijen, met hun politieke beginselverklaringen en programma's en hun soms strikte fractiediscipline, alsmede de binding aan een regeringsakkoord van de coalitiepartijen, lijkt dit beginsel tot een wassen neus te hebben gemaakt. Tom-Jan Meeus sur Twitter : "Deze zorgjournalist zegt dat je de positie van Guusje ter Horst niet los kunt zien van een van haar andere functies: Camiel Eurlings. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Camiel Eurlings

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren. Klik hieronder op "Akkoord en naar telegraaf.nl" om deze keuze te bevestigen. Bestuurlijk Statement Monitor Integriteit 12-12-2012. Moest de senaat wel sneuvelen? - Mark Eyskens. Tijdens de onderhandelingen voor de vorming van de regering Di Rupo, die anderhalf jaar geduurd hebben en hoofdzakelijk werden besteed aan de uitwerking van een communautair akkoord over de recente staatshervorming, heb ikzelf een voorstel geformuleerd en ook gepubliceerd in de media, dat van een heel andere aard was dan wat wordt verwezenlijkt door de huidige Senaatshervorming.

Moest de senaat wel sneuvelen? - Mark Eyskens

België wordt een land met zeer grote autonome bevoegdheden voor de deelstaten. 'Doe de Eerste Kamer op slot' VVD-fractieleider Halbe Zijlstra is klaar met de Eerste Kamer.

'Doe de Eerste Kamer op slot'

De Senaat zoals die nu functioneert kan net zo goed worden opgeheven, vindt hij. Op slot de 1e Kamer dan maar? Op laatste benen. Kees de Lange De functie van de Eerste Kamer in ons parlementaire bestel is die van een politiek onafhankelijke beoordelaar van wetsvoorstellen.

Op laatste benen

De senaat is het afgelopen kwartaal echter een politiek lichaam geworden en dreigt zichzelf daardoor overbodig te maken, betoogt senator Kees de Lange Het huidige kabinet loopt op zijn laatste benen. De onderlinge sfeer tussen de Coalitiepartners en de Gedweeë Drie is om te snijden. In gesprek: David Van Reybrouck en Felix Rottenberg. David Van Reybrouck schreef een hartstochtelijk pleidooi voor loting van burgers om de democratie te vernieuwen.

In gesprek: David Van Reybrouck en Felix Rottenberg

Hij kruist de degens met Felix Rottenberg. Tijdens een lange wandeltocht in de Pyreneeën vond David Van Reybrouck in een oude school in een Baskisch dorpje een beduimeld exemplaar van Rousseaus Du contrat social. Eigenlijk was de Vlaamse schrijver op pad om bij te komen van het wereldwijde succes van zijn boek Congo en van zijn hectische bezigheden voor het burgerinitiatief G1000 in België, een openbaar overleg van burgers over politieke thema’s. Maar tijdens het lezen van Rousseau werd hij zo gegrepen door een passage over loting van burgers dat hij ter plekke het idee opvatte voor een groot essay: hoe kan een systeem van loting bijdragen aan meer inspraak van burgers in de politiek? Het groeide uit tot een boekje, Tegen verkiezingen, dat net is verschenen. 'Verkiezingen zijn een soort "Voice of Holland" geworden, een spelletje'

'1e Kamerleden dubbele belangen' De afzwaaiende Hilversumse burgemeester Ernst Bakker vindt dat de Eerste Kamer 'één groot lobbycircuit' wordt.

'1e Kamerleden dubbele belangen'

Politici combineren hun Senaatszetel met hoge functies in het bedrijfsleven, soms zelf bij lobbygroepen zoals Bouwend Nederland. 'Ministerie van OCW betrokken bij belangenverstrengeling' Het VPRO-radioprogramma Argos citeert in de uitzending van vrijdag uit een concept-versie van het onderzoek van Twynstra Gudde.

'Ministerie van OCW betrokken bij belangenverstrengeling'

In mei onthulde Argos al dat Welters bij het project opdrachten aan zijn eigen bedrijf MMC verleende. Het zou gaan om een bedrag van 95.000 euro. `OCW wist van belangenconflict' - NRC Handelsblad van vrijdag 24 december 2004. Dat blijkt uit een conceptrapport van bureau Twynstra Gudde, dat in opdracht van staatssecretaris Van der Laan (Media) is opgesteld. Het VPRO-programma Argos heeft vanmorgen geciteerd uit het rapport, dat ook in bezit is van NRC Handelsblad. Volgens het onderzoek was er sprake van belangenverstrengeling rondom het zogeheten Daisy-project.

Per 31 december 2003 moesten geluidscassettes uit de blindenbibliotheken overgezet worden op CD-ROM. Om blinden en slechtzienden hierover te informeren, richtte de extern ingehuurde projectleider L. Toezegging bij beleidsdebat ocw - wetenschapsbeleid 2 (T00830) De minister van Onderwijs zegt toe dat zij samen met de staatssecretaris van OCW met de universiteiten zal spreken over de positie en onafhankelijkheid van de (leden van de) Raden van Toezicht van de universiteiten.

Het punt van de belangenverstrengeling is met het voorzittersoverleg van de raden van toezicht besproken. Er zijn geen bijzonderheden te melden, belangenverstrengeling is thans geen issue; alles verloopt conform geldende wet- en regelgeving. Beantwoording Kamervragen over de onafhankelijke beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer. Beantwoording Kamervragen over nevenfuncties van hoogleraren. Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen. Eerste Kamerleden hebben allemaal bijbanen, want ze krijgen maar 1100 euro per maand - THEODOR HOLMAN. 12-03-13 13:22 uur - Bron: Het Parool Weg met dat politiek corrupte instituut dat de democratie tegenwerkt! De Eerste Kamer. De waarheid over de koning - Raad van State macht belangenverstrengeling dutch monarchy. Translate this page Powered by Translate De waarheid over de Koning. Of, kansen voor een “nieuwe Koning”. Dirk Verbaan, leraar Staatsinrichting, Personeel en Organisatie, 17 oktober 2011 Ingezonden artikel.

“De Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk.” Er zijn ministers die vinden dat Beatrix het goed doet, maar ze mogen niets weten en nergens over praten. Belangenverstrengeling. Deze kwestie speelt vooral als er sprake is van zaken, beroepen waarin een grote mate van integriteit mag worden verwacht. Revolving door (politics) In politics, the "revolving door" is a movement of personnel between roles as legislators and regulators and the industries affected by the legislation and regulation.

[note 1] In some cases the roles are performed in sequence but in certain circumstances may be performed at the same time. Political analysts claim that an unhealthy relationship can develop between the private sector and government, based on the granting of reciprocated privileges to the detriment of the nation and can lead to regulatory capture.

The metaphor of a revolving door has been used to describe people switching jobs, from working as lawmakers, to being lobbyists, and vice versa. Governments hire industry professionals for their private sector experience, their influence within corporations that the government is attempting to regulate or do business with, and in order to gain political support (donations and endorsements) from private firms. Amakudari (天下り, amakudari?

More (not yet)