background preloader

MUB - Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie - febr_1997

Facebook Twitter

WHWBoekje (mirror) Binnenwerk vijfde editie incl kaft WHWATISDAT!? Een handleiding bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor studenten en medezeggenschappers. Kabinet-Kok I. Verloop[bewerken] Het kabinet krijgt tijdens de zittingsperiode te maken met een ongekende economische groei.

Kabinet-Kok I

Het kabinet zorgt voor sterke lastenverlichting voor burgers en bedrijven. De regels op economisch gebied worden door minister van Financiën Gerrit Zalm verminderd, waardoor bijvoorbeeld de winkeltijden veel ruimer worden. Er komt veel lastenverlichting voor het bedrijfsleven, maar de burgers profiteren daarvan. Het kabinet zet het beleid van de vorige kabinetten op verdere privatisering van staatsbedrijven door, er wordt onder andere meer stappen genomen met het verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Het kabinet krijgt ook te maken met medisch-ethische kwesties zoals euthanasie. Er worden verdere stappen gezet naar Europese eenwording. In 1998 brengt minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Margreeth de Boer het Derde Nationaal Milieubeleidsplan uit.

Srebrenica[bewerken] Personele wijzigingen[bewerken] Ambtsbekleders[bewerken] Koks erfenis. VSSD-voorzitter spreekt u-raad toe - TU Delta - Universiteitsblad TU Delft. 06 februari 1997 door onbekendAantal keer bekeken: 740Dit artikel verscheen in Delta jaargang 29, nummer 5 Het door het college van bestuur gepropageerde bestuursmodel van gedeelde medezeggenschap, waarbij een ondernemingsraad en studentenraad naast elkaar bestaan, doet het academisch klimaat aan de TU geweld aan.

VSSD-voorzitter spreekt u-raad toe - TU Delta - Universiteitsblad TU Delft

Dit zei VSSD-voorzitter Chris Engelsman gisteren vanaf de publieke tribune in de u-raad. Engelsman hield zijn betoog kort voordat de universiteitsraad met het college in debat ging over de invulling van de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB). Engelsman memoreerde dat hij het vorige weekeinde tijdens het LSVb-kennisdebat collegevoorzitter De Voogd had zien opereren in een discussie tussen alfa's, gamma's en bèta's. Cursor 4, 12 september 1996. Door Hanne Obbink HOP Minister Ritzen spant het paard achter de wagen.

Cursor 4, 12 september 1996

Hij wil universiteitsbestuurders in staat stellen slagvaardig te werken. Maar de wet die daarvoor moet zorgen, is zo slecht doordacht dat hij misschien het tegendeel bewerkstelligt. Dat zegt mr. W. Advies en nader rapport - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie - Parlementaire monitor.

Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1996–1997 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 2 oktober 1996 en het nader rapport d.d. 4 december 1996, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Advies en nader rapport - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie - Parlementaire monitor

Advies en nader rapport - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie - Parlementaire monitor. Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1996–1997 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 2 oktober 1996 en het nader rapport d.d. 4 december 1996, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Advies en nader rapport - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie - Parlementaire monitor

Het advies van de Raad van State is cursief afgedrukt. Bij Kabinetsmissive van 25 juli 1996, no. 96.003810, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet met memorie van toelichting tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie. 1.

MUB links. Opmerking: zeer amusant!

MUB links

DEZE WEEK ( 13 februari) College wil voor medezeggenschap twee jaar overgangsperiode, Raad en college botsen over ondernemingsraden In Delta Invoering ondernemingsraad en studentenraad Studenten boos vanwege behandeling door college In Delta Nachtwake beïnvloedt Eerste Kamer niet In Delta. MUB links. Opmerking: zeer amusant!

MUB links

DEZE WEEK ( 13 februari) College wil voor medezeggenschap twee jaar overgangsperiode, Raad en college botsen over ondernemingsraden In Delta Invoering ondernemingsraad en studentenraad Studenten boos vanwege behandeling door college In Delta Nachtwake beïnvloedt Eerste Kamer niet In Delta Universiteiten werken aan nieuwe bestuursstructuur Kiezen voor een heldere breuk of zachte wending In Delta. ( mirror ) Doorwerking MUB 2003 - CHEPS Harry de Boer. The CHEPS team - Harry de Boer. Dr.

The CHEPS team - Harry de Boer

Harry F. de Boer Senior Research AssociateCHEPS, University of TwenteP.O. Harry de Boer - Publications. Gezonde spanning : beleidsevaluatie van de MUB : eindrapport 2005 - CHEPS. ( mirror ) Gezonde Spanning - beleidsevaluatie MUB - 2005.

Archive WUB - Wet op de Universitaire Bestuurshervorming.

Frederik Smit (red.) (2001). Medezeggenschap op de universiteit: dwangbuis of maatwerk? Conferentiebijdragen. Nijmegen, 27 maart 2001. ANP Historisch Archief Community - Den Haag, 18 november 1988. ANP Historisch Archief Community - Studenten Op De Dom. Ritzen doet geen concessie. Dialoog der doven over zeggenschap en clustering. 13 maart 1997 door onbekendAantal keer bekeken: 667Dit artikel verscheen in Delta jaargang 29, nummer 9 Twee fundamentele zaken stonden vorige week op de agenda van de universiteitsraad.

Dialoog der doven over zeggenschap en clustering

De clustering van de faculteiten en het toekomstige medezeggenschapsstelsel. Het college van bestuur kon in beide gevallen niet rekenen op veel sympathie bij de raadsleden. Terecht of niet? Een commentaar. Het bleef een dialoog der doven, vorige week in de u-raad. Voor alle standpunten was wat te zeggen.

"MUB of MONET. Naar een open discussie over de Universitaire bestuurs-organisatie"

'Als onze eisen niet ingewilligd worden, blijven we zitten' 26 september 1996 door onbekendAantal keer bekeken: 898Dit artikel verscheen in Delta jaargang 28, nummer 28 Een minuut of twee had het NOS-journaal er maandag aandacht voor: de studentenbezetting van het dak van de Tweede Kamer als protest tegen Ritzens plannen om de universiteitsraad af te schaffen.

'Als onze eisen niet ingewilligd worden, blijven we zitten'

De naam van de actiegroep (Landelijk Aktie Komitee) verhulde dat het plan in Delft was uitgebroed. Met de kleinste details had de organisatie rekening gehouden, maar zoals altijd verliep het heel anders dan gepland. Een kijkje achter de schermen van een studentenactie. Archief. STUDENTENPROTEST - NRC Handelsblad van maandag 23 september 1996 - "MUB maakt je monddood" 24 sept 1996 - Dak Tweede Kamer doelwit van studentenprotest. 5 okt 1996 - Komt het nog goed tussen minister Ritzen en de 'democratische universiteit'? - Archief. Mub-debat eindigt als politieke klucht - Digibron.nl.

Het debat over de modernisering van de universiteitsbesturen is uitgelopen op een politieke klucht. De zakelijke verschillen van mening tussen de coalitiepartners zijn minimaal. Het gaat nu alleen nog om prestige. Iemand zal moeten buigen, anders verwerpt de Kamer waarschijnlijk het gehele wetsvoorstel. Anderzijds is de klucht dan pas compleet. WUB en MUB - Paul Kuypers' column Source: Openbaar Bestuur [0925-7322] yr:1996. De MUB gewogen; een organisatieperspectief Auteur: J.W. Koolhaas Jaar: 1996. De kanteling in het universitaire bestuur : rapport van de Klankbordgroep Invoering MUB / MUB of Monet : naar een open discussie over de universitaire bestuursorganisatie.

Broddelwerk : een onderzoek naar de invoering van de wet Modernisering universitaire bestuursorganisatie bij de Nederlandse Universiteiten / Timmo Gaasbeek. 26/04/96 Magie jaren zestig steekt kop weer op. Trouw.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op Trouw.nl die aansluiten op uw interesses.

23/05/96 Ritzen doet geen concessie. 05/09/96 'De wet is te gebiedend' - TU Delta - Universiteitsblad TU Delft. 05 september 1996 Aantal keer bekeken: 905Dit artikel verscheen in Delta jaargang 28, nummer 25 De modernisering universitaire bestuursstructuur (MUB) van Ritzen is geen goed wetsvoorstel. Daar waren de forumleden op een LSVb-symposium, afgelopen vrijdag in Den Haag, het over eens. Drie hoogleraren en een studentenvakbondleidster wisselden in het Haagse gemeentemuseum van gedachten over het wetsvoorstel van Ritzen. Eindstemming over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de bestuursorganisatie van en medezeggenschap in universiteiten (modernisering universitaire bestuursorganisatie) (24646)

(Zie vergadering van 8 oktober 1996.) De voorzitter: Ik stel voor, de door de regering voorgestelde wijzigingen (stuk nr. 79) aan te brengen. 10/10/96 PvdA en VVD ruzieden voor niks over de MUB - TU Delta - Universiteitsblad TU Delft. 10 oktober 1996 door onbekendAantal keer bekeken: 745Dit artikel verscheen in Delta jaargang 28, nummer 30 Wekenlang geruzie heeft uiteindelijk tot niets geleid: alle voorstellen om iets te regelen over de student als lid van het faculteitsbestuur zijn deze week door de Tweede Kamer weggestemd. De motie waarin PvdA en VVD de universiteiten opriepen om studenten en personeel te betrekken bij hun bestuur, kreeg deze week geen steun van andere partijen en werd dus verworpen.

Daarmee sneuvelde een compromis dat een week of wat geleden aan een hoog oplopende ruzie tussen beide partijen een eind had gemaakt. FreezePage - NRC _ 2de Kamer voor nieuw bestuur universiteit DEN HAAG, 16 OKT. 10 okt 1996: Crisis binnen KUB (Kath Uni Brabant) over hervorming van universitaire bestuur bezworen. NRC - 16 okt 1996 - Wet wijzigt machtsverdeling binnen universiteit - door Koos Metselaar. Wet wijzigt machtsverdeling binnen universiteit - NRC. Met de stemming over dit wetsontwerp heeft de Tweede Kamer gisteren het afscheid gemarkeerd van de WUB (Wet op de universitaire bestuurshervorming). Onder minister Veringa was die WUB in december 1970 met on-Nederlandse snelheid van kracht geworden na de beroering aan de universiteiten die was begonnen in Parijs, in mei 1968, en die daarna snel was overgesprongen naar Nederland.

In die roerige dagen werd een einde gemaakt aan de uitzonderlijke machtspositie van de hoogleraren. Zo kon een hoogleraar in de late jaren zestig nog plompverloren een volle collegezaal mededelen dat hij een half jaar op reis ging en dat derhalve alle met hem gemaakte afspraken waren vervallen. De sterk in aantal toegenomen stafleden en studenten stonden klaar om anachronistische bestuurs- en machtsverhoudingen aan te vechten.

De oplossing die deze naoorlogse generatie voor ogen stond, was radicaal. Allengs dreigden evenwel hevige en soms ook langdurige conflicten het bestuur te verlammen. Oud-hoofdredacteur Koos Metselaar (74) overleden - Leidsch Dagblad. Op onze websites en apps gebruiken wij en derden cookies en vergelijkbare technieken (“cookies”) voor functionele en analytische doeleinden, om het mogelijk te maken content via social media te delen, om informatie te verzamelen over je surfgedrag en die informatie toe te voegen aan je klantprofiel en om ervoor te zorgen dat je voor jou relevante inhoud en advertenties te zien krijgt. 21/11/96 1ste Kamer mag universiteitswet niet aannemen (in strijd met de grondwet MR.IR. A. RIJLAARSDAM; DR. H.J.L. VOETS - TU Delft)

Trouw.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. ( mirror) trouw.nl Eerste Kamer mag universiteitswet niet aannemen. Mr. J.F. (Jan) Glastra van Loon. Staatssecretaris en senator van D66 en ook enige tijd partijvoorzitter. Zes jaren (1946) Een piloot op je bagagedrager.

Beeld uit de film 'Zes jaren' (1946, Helène Barge leunt op de radio, zie ook kader onderaan) 13/11/99 Actie hoogleraar tegen wet niet erg aangeslagen. Volkskrant.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Rijlaarsdam, Mr Ir A Gouda 0182534928. Voets, H J L Leiden 0718885727. Prof.Dr. P.B. (Peter) Boorsma.

Prof.Dr. P.B. (Peter) Boorsma - Parlement & Politiek. 22/11/96 Wijziging Wet HO en wetenschappelijk onderzoek i.v.m. modernisering universitaire bestuursorganisatie; Brief minister bij het verslag van het bilateraal overleg met het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Brabant/Tilburg. 12/12/1996 'Studenten kunnen best opkomen voor personeel' 30/01/97 Invoering MUB in volle gang. 30 januari 1997 door onbekendAantal keer bekeken: 1167Dit artikel verscheen in Delta jaargang 29, nummer 4. Advies en nader rapport - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie - Parlementaire monitor.

Advies en nader rapport - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie - Parlementaire monitor. Overheid.nl - Officiële bekendmakingen: Zoeken -Dossier. Wijziging Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek i.v.m. modernisering universitaire bestuursorganisatie; Memorie van antwoord. Wijziging Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek i.v.m. modernisering universitaire bestuursorganisatie; Memorie van antwoord.

Stemming over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de bestuursorganisatie van en medezeggenschap in universiteiten (modernisering universitaire bestuursorganisatie) (24646) Stemming over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de bestuursorganisatie van en medezeggenschap in universiteiten (modernisering universitaire bestuursorganisatie) (24646)

19/02/97 Hervorming universiteit aanvaard in Eerste Kamer (D66 , PvdA , VVD)

Belangenverstrengelingen leden Eerste Kamer tentijde van MUB

Nachtwake beïnvloedt Eerste Kamer niet - TU Delta - Universiteitsblad TU Delft. Kiezen voor een heldere breuk of zachte wending - TU Delta - Universiteitsblad TU Delft. Artikel 9.31. Universiteitsraad 3. De raad bestaat voor de helft uit leden die door en uit het personeel worden gekozen, en voor de helft uit leden die door en uit de studenten worden gek. 19/03/97 UNIVERSITAIRE HERVORMING - Ritzen hard op zoek naar bobo's die een bijbaantje op de academie ambiëren. Jo Ritzen.

Raden van Toezicht - Copy 17/10/2018 -

Rector magnificus vertrekt met ruzie. Rector-magnificus TU Delft stapt op wegens onenigheid. Buitenshuis. Buitenshuis - resource.wageningenur.nl. NRC: - Rector TU Delft vertrekt na ruzie. Rector magnificus vertrekt met ruzie. Rector TU Delft vertrekt na ruzie - NRC. Johan Blaauwendraad. Twee kapiteins op één schip door Hanne Obbink HOP.

Twee kapiteins op één schip door Hanne Obbink HOP. Hanne obbink (@HanneObbink) 25/06/98 'Broddelwerk' strandt op bedenkelijke conclusies - TU Delta - Universiteitsblad TU Delft. 11/03/99 Waakhondfunctie moeilijk. 03/06/99 Hooglerarenmacht. 05/11/99 Academische vrijheid is al bijna uitgestorven - Chris Lorenz. 25/03/00 Studenten klagen over verschoolsing. 31/03/00 Hoogleraren slaan alarm over kwaliteit studie De Nederlandse universiteiten `verschoolsen', Bestuurders reageren niet. 06/04/2000 Studenten strijden tegen de verschraling. 12/04/00 Steun voor verontruste vijftig wetenschappers Lisanne Vleugels en Floris Diepraam. Manifest voor universitair reveil.

13/04/00 Vernieuwing hoger onderwijs urgenter dan universitair reveil. Conferentie over manifest 'Naar een universitair reveil': EUR.nl. Weg met achterkamertjes en vergaderjunkies 20APRIL2000. Studenten terug op de barricaden. Krtnws 30NOV2000. 22/03/01 Bezinning op de MUB - TU Delta - Universiteitsblad TU Delft. 16-05-2001 Studenten Maastricht noteren 20 knelpunten democratie. 04-09-1996 Van WUB naar MUB - Parool - Publicaties - Bart Tromp Stichting. Van WUB naar MUB - Publicaties - Bart Tromp Stichting. Hiërarchische bedrijfscultuur past niet bij professionele TU - URL KAPUTT.