background preloader

ANS_Online over VOX & voxlog troebelen

Facebook Twitter

Vox wordt uitgekleed. De toekomst van Vox (1) In Nijmegen staat het universiteitsblad Vox onder druk, zoals is te lezen in het openingsartikel van de oktober-ANS.

De toekomst van Vox (1)

Ook aan andere universiteiten worden formules van universiteitsmedia veranderd. Zo wordt er flink wat omgegooid in Tilburg. Het universiteitsblad Univers, dat nu net als Vox eenmaal in de veertien dagen op papier verschijnt, zal in 2011 ook haar uitgavefrequentie terugschroeven. 21 dagen moeten de Tilburgse studenten en docenten dan wachten voordat ze weer nieuws en achtergrond in hun handen kunnen houden. De vergelijking tussen Nijmegen en Tilburg loopt lichtelijk mank, omdat het Tilburgse universiteitsblad niet met budgetproblemen worstelt. De toekomst van Vox (2) De toekomst van Vox (3) De toekomst van Vox (4): ‘Het CvB is doof’ Exact zeven dagen is het sinds er na een debat in de redactieraad unaniem werd besloten dat men zou opstappen.

De toekomst van Vox (4): ‘Het CvB is doof’

Afgelopen dinsdag ondertekenden alle leden een brief waarin zij daarbij uitleg gaven. ‘Wij vinden dat onze taak dusdanig wordt ingeperkt, dat wij praktisch overbodig worden’, aldus Carla van Baalen, voorzitter van de afgetreden redactieraad. Dat het advies door het college van bestuur werd genegeerd was niet doorslaggevend, maar toch vertrokken de leden van het adviesorgaan omdat dit het een principiële kwestie vond. Anco Peeters, één van de studenten die deel uit maakten van de redactieraad doch op persoonlijke titel spreekt, is geagiteerd over de weigering van het College van Bestuur (CvB) om geen millimeter toe te geven.

‘Het CvB zegt wel dat er bij het niet-onafhankelijke Voxlog nooit problemen zijn geweest, maar er is zelfs ooit een bericht verwijderd. Voxlog gecensureerd. Vox werd eerder vandaag wederom op de vingers getikt van hoger hand.

Voxlog gecensureerd

UPDATE: Alweer censuur op de campus. Afgelopen zaterdag werd universiteitsblaadje VOX verwijderd van de Radboud campus, op last van het College van Bestuur.

UPDATE: Alweer censuur op de campus

De cover, waarop een snuivende studente is afgebeeld, zou namelijk tot verkeerde associaties met de universiteit kunnen leiden bij de brave middelbare scholiertjes die massaal de universitaire voorlichtingsdag bezochten. Hogere machten in Nijmegen. 11 mei 2009 - De Nijmeegse collegevoorzitter De Wijkerslooth zat in Apeldoorn in de open bus waarmee de Koninklijke familie werd rondgereden.

Hogere machten in Nijmegen

Met hen was hij getuige van de amokrit die het land zo in opschudding bracht. Berichtgeving hierover wordt echter niet op prijs gesteld, zo blijkt. Open brief aan het College van Bestuur. Het is onze laatste kans.

Open brief aan het College van Bestuur

Wij hebben geen feitelijke invloed en kunnen hooguit iets agenderen. Dat doen we vandaag. Deze morgen staan we in de nrc.next met een ingekorte versie van een open brief die wij aan het College van Bestuur sturen. Nice ook in de nrc-next, de gehele brief staat op ans-online.nl. College van bestuur. Radboud University - Central governing bodies of Radboud University Nijmegen. Broer Joan de Wijkerslooth. S.C.J.J. Kortmann. Prof.

S.C.J.J. Kortmann

Kortmann is sinds 2007 rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Bas Kortmann behaalde in 1973 (cum laude) het doctoraal examen Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde in 1977 cum laude aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Derden-werking van aansprakelijkheidsbedingen. Hij was van 1973 tot 1977 wetenschappelijk medewerker aan de Radboud Universiteit en van 1978 tot 1984 advocaat te Nijmegen. In 1984 werd hij hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit. Nieuw statuut voor Vox zwak.

De nieuwe statuten voor de Vox zijn bekend.

Nieuw statuut voor Vox zwak

Vox gaat er zowel on- als offline niet echt op vooruit ten opzichte van de vorige (niet-geverifieerde) statuten. ‘Er wordt alleen maar duidelijker hoe afhankelijk het Nieuwsplatform wordt’, aldus Wouter van Acker, lid van de Universitaire Studentenraad en fractievoorzitter van AKKUraatd. Voxlog zal helemaal verdwijnen. Het aankomende Nieuwsplatform dat Voxlog moet gaan vervangen zal volledig onder de redactionele verantwoordelijkheid vallen van het Hoofd Communicatie. Uit de Oude Doos: ANS en Vox. Iedere dag rakelt ANS in het kader van het jubileum herinneringen op door een artikel uit de archieven te plukken.

Uit de Oude Doos: ANS en Vox

Vandaag in de nostalgische rubriek: Het universiteitsblad en haar toekomst Pak maar eens even één artikel uit 25 jaar ANS dat de verhouding tussen haar en universiteitsblad Vox (en haar voorganger KUNieuws) schetst. Ondoenlijk. Natuurlijk is er met grote regelmaat schertsend bericht over onze concullega’s aan de Comeniuslaan, maar stiekem zijn we best trots op Vox. Wanneer we de sufferdjes van sommige andere universiteiten langs zien komen, doet de Radboud Universiteit het nog niet eens zo slecht.

Tezamen met de Universitaire Studentenraad deden we wat we konden om een goede academische nieuwsvoorziening te waarborgen. Vox wordt uitgekleed Nog maar één blad per maand en een judaskus voor Voxlog. Anne Dohmen: ‘Als je twee jaar lang stelselmatig in elkaar wordt geramd, word je vanzelf gelatener.’ Anne Dohmen: ‘Als je twee jaar lang stelselmatig in elkaar wordt geramd, word je vanzelf gelatener.’ Anne Dohmen: ‘Als je twee jaar lang stelselmatig in elkaar wordt geramd, word je vanzelf gelatener.’

Samen met twee collega’s zwaait ze op 7 juli af.

Anne Dohmen: ‘Als je twee jaar lang stelselmatig in elkaar wordt geramd, word je vanzelf gelatener.’

Na een carrière van zes jaar zet Vox-hoofdredacteur Anne Dohmen een punt achter woelige jaren bij het Nijmeegse universiteitsblad. ‘Of ik ooit spijt heb gehad? Nee. Zelfs nu niet.’ Tekst: Henk Strikkers Foto’s: Joeri Pisart Eigenlijk wilde ze liever bij Man Bijt Hond stage lopen. Anne Dohmen: ‘Als je twee jaar lang stelselmatig in elkaar wordt geramd, word je vanzelf gelatener.’ Samen met twee collega’s zwaait ze op 7 juli af. Na een carrière van zes jaar zet Vox-hoofdredacteur Anne Dohmen een punt achter woelige jaren bij het Nijmeegse universiteitsblad. ‘Of ik ooit spijt heb gehad? Nee. Zelfs nu niet.’ Tekst: Henk Strikkers Foto’s: Joeri Pisart Eigenlijk wilde ze liever bij Man Bijt Hond stage lopen. Was je verrast toen je eind 2009 werd gevraagd Chris-Jan van der Heijden te vervangen? Radiostilte RU.nl/nieuws rond Roos Vonk. Website Radboud mag niet berichten over Roos Vonk. ‘Censuur hoort bij dictaturen, niet bij democratieën’

Vorige week werd de redactie van Vox wederom door de RU het zwijgen opgelegd. Het online nieuwsplatform mocht de mening van studenten over het rapport van de commissie wetenschappelijke integriteit aangaande Roos Vonk niet verkondigen. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, gaat woensdag aan staatssecretaris Zijlstra vragen of de onafhankelijkheid van universiteitsmedia wettelijk kan worden vastgelegd. Lijstjestijd: een jaar lang censuur. Komt wel goed met die mensenrechten in China. Nederlandse universiteiten en hogescholen kunnen best een campus in China openen, vindt minister Bussemaker, zolang ze maar goede afspraken maken.

Bijvoorbeeld over de academische vrijheid. Nog één keer wilde de Tweede Kamer schriftelijke vragen stellen over een wetswijziging die ervoor zorgt dat universiteiten en hogescholen filialen in het buitenland mogen openen. Met name de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen baarden de Kamerleden zorgen.