background preloader

ANS_Online over VOX & voxlog troebelen

Facebook Twitter

30 sept 2010 - Vox wordt uitgekleed. 11 okt 2010 - De toekomst van Vox (1) In Nijmegen staat het universiteitsblad Vox onder druk, zoals is te lezen in het openingsartikel van de oktober-ANS.

11 okt 2010 - De toekomst van Vox (1)

Ook aan andere universiteiten worden formules van universiteitsmedia veranderd. Zo wordt er flink wat omgegooid in Tilburg. Het universiteitsblad Univers, dat nu net als Vox eenmaal in de veertien dagen op papier verschijnt, zal in 2011 ook haar uitgavefrequentie terugschroeven. 21 dagen moeten de Tilburgse studenten en docenten dan wachten voordat ze weer nieuws en achtergrond in hun handen kunnen houden. De vergelijking tussen Nijmegen en Tilburg loopt lichtelijk mank, omdat het Tilburgse universiteitsblad niet met budgetproblemen worstelt. De toekomst van Vox (2) De toekomst van Vox (3) Door de recente ontwikkelingen hebben wij besloten van onze trilogie een kwartet te maken.

De toekomst van Vox (3)

Vanmorgen werd immers bekend dat de gehele redactieraad van Vox besloten heeft op te stappen. Wij vatten de ontwikkelingen kort samen. In het openingsartikel van de oktober-ANS schreven wij al dat de redactieraad van Vox niet te porren was voor de nieuwe plannen van Johan van de Woestijne. Het nieuw op te richten nieuwsplatform moest onafhankelijk zijn en een maandelijkse Vox was überhaupt een te drastische maatregel.

Dat het college van bestuur (CvB) het niet met dit advies eens zou zijn, werd al verwacht en dus was het slechts een kwestie van tijd dat het tot een frontale botsing zou komen. De toekomst van Vox (4): ‘Het CvB is doof’ Exact zeven dagen is het sinds er na een debat in de redactieraad unaniem werd besloten dat men zou opstappen.

De toekomst van Vox (4): ‘Het CvB is doof’

Afgelopen dinsdag ondertekenden alle leden een brief waarin zij daarbij uitleg gaven. ‘Wij vinden dat onze taak dusdanig wordt ingeperkt, dat wij praktisch overbodig worden’, aldus Carla van Baalen, voorzitter van de afgetreden redactieraad. Voxlog gecensureerd. Vox werd eerder vandaag wederom op de vingers getikt van hoger hand.

Voxlog gecensureerd

Na het ‘drugs’-incident eerder dit jaar, moest de redactie ook nu weer op haar schreden terugkeren. Om half 12 vanochtend berichtte het weblog over het feit dat de collegevoorzitter van de RU, Roelof de Wijkerslooth, op Koninginnedag samen met de Koninklijke familie getuige was van de aanslag in Apeldoorn. De Wijkerslooth zat als kamerheer van de koningin bovenin de open dubbeldekker. Later vandaag was op Voxlog echter niets meer van dit bericht te zien. UPDATE: Alweer censuur op de campus. Afgelopen zaterdag werd universiteitsblaadje VOX verwijderd van de Radboud campus, op last van het College van Bestuur.

UPDATE: Alweer censuur op de campus

De cover, waarop een snuivende studente is afgebeeld, zou namelijk tot verkeerde associaties met de universiteit kunnen leiden bij de brave middelbare scholiertjes die massaal de universitaire voorlichtingsdag bezochten. Chris-Jan van der Heijden, hoofdredacteur VOX, verklaart teleurgesteld te zijn door de actie. ‘We zijn het er niet mee eens. We vinden dat we een goed nummer hebben gemaakt, dat aansluit bij de studentenpopulatie.’

Hogere machten in Nijmegen. 11 mei 2009 - De Nijmeegse collegevoorzitter De Wijkerslooth zat in Apeldoorn in de open bus waarmee de Koninklijke familie werd rondgereden.

Hogere machten in Nijmegen

Met hen was hij getuige van de amokrit die het land zo in opschudding bracht. Berichtgeving hierover wordt echter niet op prijs gesteld, zo blijkt. De Radboud-voorman mocht meerijden, omdat hij als ‘erebaan’ onder meer optreedt als Kamerheer van de majesteit. Een bericht hierover werd overigens verwijderd van het blog van Vox, het blad van zijn universiteit. “Johan van de Woestijne, hoofd communicatie van de RU, heeft besloten dat het bericht verwijderd moest worden en wij zijn dan simpele uitvoerders,” meldt een redacteur van het magazine aan Ans-online. Het hoofd communicatie geeft zelf aan, dat hier ‘hogere machten’ een rol hebben gespeeld: “De Wijkerslooth liet mij weten het bericht ongepast te vinden tegenover slachtoffers en de Koninklijke familie.”

2 nov 2010 - Open brief aan het College van Bestuur. Het is onze laatste kans.

2 nov 2010 - Open brief aan het College van Bestuur

Wij hebben geen feitelijke invloed en kunnen hooguit iets agenderen. Dat doen we vandaag. Deze morgen staan we in de nrc.next met een ingekorte versie van een open brief die wij aan het College van Bestuur sturen. Wij zijn niet alleen de redactie van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad. Wij zijn ook de universitaire studentenraad. Open brief aan het College van Bestuur. Het is onze laatste kans.

Open brief aan het College van Bestuur

Wij hebben geen feitelijke invloed en kunnen hooguit iets agenderen. Dat doen we vandaag. Deze morgen staan we in de nrc.next met een ingekorte versie van een open brief die wij aan het College van Bestuur sturen. Nice ook in de nrc-next, de gehele brief staat op ans-online.nl. College van bestuur. Radboud University - Central governing bodies of Radboud University Nijmegen. Broer Joan de Wijkerslooth. De Wijkerslooth is lid van de familie de Wijkerslooth en is een tweelingbroer van jhr. ir.

broer Joan de Wijkerslooth

Roelof Jozef de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer in Weerdesteyn. S.C.J.J. Kortmann. Prof.

S.C.J.J. Kortmann

Kortmann is sinds 2007 rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Bas Kortmann behaalde in 1973 (cum laude) het doctoraal examen Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde in 1977 cum laude aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Derden-werking van aansprakelijkheidsbedingen. Hij was van 1973 tot 1977 wetenschappelijk medewerker aan de Radboud Universiteit en van 1978 tot 1984 advocaat te Nijmegen. In 1984 werd hij hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit.

Tijdens zijn hoogleraarschap was hij van 1998 tot 2001 decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Nieuw statuut voor Vox zwak. De nieuwe statuten voor de Vox zijn bekend. Vox gaat er zowel on- als offline niet echt op vooruit ten opzichte van de vorige (niet-geverifieerde) statuten. ‘Er wordt alleen maar duidelijker hoe afhankelijk het Nieuwsplatform wordt’, aldus Wouter van Acker, lid van de Universitaire Studentenraad en fractievoorzitter van AKKUraatd. Voxlog zal helemaal verdwijnen. Het aankomende Nieuwsplatform dat Voxlog moet gaan vervangen zal volledig onder de redactionele verantwoordelijkheid vallen van het Hoofd Communicatie. Zo, mooi postje geschreven over die schandalige nieuwe statuten van zowel Vox als Nieuwsplatform. @DeHullu @RUNijmegen Check op @ANS_Online.

Uit de Oude Doos: ANS en Vox. Iedere dag rakelt ANS in het kader van het jubileum herinneringen op door een artikel uit de archieven te plukken. Vandaag in de nostalgische rubriek: Het universiteitsblad en haar toekomst Pak maar eens even één artikel uit 25 jaar ANS dat de verhouding tussen haar en universiteitsblad Vox (en haar voorganger KUNieuws) schetst. Ondoenlijk. Natuurlijk is er met grote regelmaat schertsend bericht over onze concullega’s aan de Comeniuslaan, maar stiekem zijn we best trots op Vox. Wanneer we de sufferdjes van sommige andere universiteiten langs zien komen, doet de Radboud Universiteit het nog niet eens zo slecht. Tezamen met de Universitaire Studentenraad deden we wat we konden om een goede academische nieuwsvoorziening te waarborgen.

[UPDATE] Nieuwe redactieraad Vox benoemd. Het is al bijna een half jaar geleden dat de vorige redactieraad van Vox opstapte. Daarin zaten academische prominenten als Carla van Baalen en ex-USR-lid en -student-assessor Anco Peeters. Nu lijkt daar weinig meer van over. De nieuwe leden lijken te schitteren door onbekendheid. De leden van de redactieraad van Vox zijn de komende tijd: Prof. mr. Anne Dohmen: ‘Als je twee jaar lang stelselmatig in elkaar wordt geramd, word je vanzelf gelatener.’ Samen met twee collega’s zwaait ze op 7 juli af. Na een carrière van zes jaar zet Vox-hoofdredacteur Anne Dohmen een punt achter woelige jaren bij het Nijmeegse universiteitsblad.

‘Of ik ooit spijt heb gehad? Nee. Zelfs nu niet.’ Tekst: Henk Strikkers Foto’s: Joeri Pisart. Anne Dohmen: ‘Als je twee jaar lang stelselmatig in elkaar wordt geramd, word je vanzelf gelatener.’ Anne Dohmen: ‘Als je twee jaar lang stelselmatig in elkaar wordt geramd, word je vanzelf gelatener.’ Samen met twee collega’s zwaait ze op 7 juli af. Na een carrière van zes jaar zet Vox-hoofdredacteur Anne Dohmen een punt achter woelige jaren bij het Nijmeegse universiteitsblad.

‘Of ik ooit spijt heb gehad? Nee. 19 sept 2011 - Radiostilte RU.nl/nieuws rond Roos Vonk. Website Radboud mag niet berichten over Roos Vonk. ‘Censuur hoort bij dictaturen, niet bij democratieën’ Lijstjestijd: een jaar lang censuur. Komt wel goed met die mensenrechten in China. Nederlandse universiteiten en hogescholen kunnen best een campus in China openen, vindt minister Bussemaker, zolang ze maar goede afspraken maken.

Bijvoorbeeld over de academische vrijheid. Nog één keer wilde de Tweede Kamer schriftelijke vragen stellen over een wetswijziging die ervoor zorgt dat universiteiten en hogescholen filialen in het buitenland mogen openen. Vox wordt uitgekleed. Nog maar één blad per maand en een judaskus voor Voxlog. De toekomst van Vox (1) - by Henk Strikkers. 13 okt 2010 - De toekomst van Vox (2) - by Henk Strikkers. 14 okt 2010 - [UPDATE] De toekomst van Vox (3) - by Henk Strikkers. Door de recente ontwikkelingen hebben wij besloten van onze trilogie een kwartet te maken.

15 okt 2010 - De toekomst van Vox (4): ‘Het CvB is doof’ - by Henk Strikkers. Exact zeven dagen is het sinds er na een debat in de redactieraad unaniem werd besloten dat men zou opstappen. Afgelopen dinsdag ondertekenden alle leden een brief waarin zij daarbij uitleg gaven. ‘Wij vinden dat onze taak dusdanig wordt ingeperkt, dat wij praktisch overbodig worden’, aldus Carla van Baalen, voorzitter van de afgetreden redactieraad.

14 okt 2010 - CvB: 'Er verandert niets' Henk Strikkers (@HenkStrikkers) 28 jan 2011 - Campus in Beeld vindt 'fatsoenlijke website' 09 feb 2011 - De communicatieafdeling weet je te vinden. Driewerf hoera voor de communicatieafdeling van de Radboud Universiteit. Bijna geruisloos wisten zij Voxlog te vervangen door een nieuwsplatform dat prima is ingekapseld in de site van de Radboud Universiteit. Geweldig toch, al die kritiekloze berichtgeving? De enige kritiek die nog te vinden is, zijn de reacties waarin soms behoorlijk door het churnalism wordt heen geprikt. 20 feb 2011 - 'We leven in een mediacratie' - Patricia Veldhuis.

Alle vier stapten ze ooit na de nodige aarzeling het kantoor van ANS binnen. Alle vier namen ze plaats in de ANS-redactie om vervolgens hun vleugels uit te slaan. Hun werk ligt lichtjaren uit elkaar, maar het mediawereldje verlieten ze geen van allen. 13 mei 2011 - RUNieuws achter slot en grendel. 26 mei 2011 - Kamervragen over censureren Vox. 01 juni 2011 [UPDATE] Besloten RUNieuws is een feit.

Anne Dohmen: ‘Als je twee jaar lang stelselmatig in elkaar wordt geramd, word je vanzelf gelatener.’ 21 sept 2011 - Columnist de mond gesnoerd - terwijl hij al achter het besloten intranet-slotje zat !!! 23 nov 2011 // RU censureert lekker voort - tav Roos Vonk. 28 nov 2011 // 'Censuur hoort bij dictaturen, niet bij democratieën' - tav Roos Vonk. 30 nov 2010 - Word Vox-censor! Runieuws.nl - een wikileaks van het besloten RUnieuws !

09 dec 2011 - Gerritsen: 'RU neemt lek in systeem hoog op' 29 dec 2011 Lijstjestijd: een jaar lang censuur. Bert Brussen: 'Als je de Vox leest, val je gewoon in een coma' Vox wordt uitgekleed. De toekomst van Vox (1) De toekomst van Vox (2) [UPDATE] De toekomst van Vox (3) De toekomst van Vox (4): ‘Het CvB is doof’ De toekomst van Vox (4): ‘Het CvB is doof’ - Henk Strikkers. 7 Dec 2010 ‘Ik houd een naar gevoel over aan het Vox-besluit’ 01 juni 2011 [UPDATE] Besloten RUNieuws is een feit. 04 mrt 2011 [UPDATE] Nieuwe redactieraad Vox benoemd. 28 jan 2011 - Campus in Beeld vindt 'fatsoenlijke website' 9 febr 2011 - De communicatieafdeling weet je te vinden. 20 febr 2011 - 'We leven in een mediacratie' - Patricia Veldhuis. 13 mei 2011 RUNieuws achter slot en grendel.

26 mei 2011 - Kamervragen over censureren Vox. 01 juni 2011 - [UPDATE] Besloten RUNieuws is een feit. 28 juni 2011 - Anne Dohmen: ‘Als je twee jaar lang stelselmatig in elkaar wordt geramd, word je vanzelf gelatener.’ door Henk strikkers. 21 sept 2011 - Columnist de mond gesnoerd - terwijl hij al achter het besloten intranet-slotje zat !!! 23nov 2011 RU censureert lekker voort. 28 nov 2011 - 'Censuur hoort bij dictaturen, niet bij democratieën' Word Vox-censor! 9 dec 2011 - Gerritsen: 'RU neemt lek in systeem hoog op' 29 dec 2011 Lijstjestijd: een jaar lang censuur. Vox wordt uitgekleed. De toekomst van Vox (1) 02 nov 2010 - Open brief aan het College van Bestuur.