background preloader

Breaking Frank Underwood’s Omertà

Breaking Frank Underwood’s Omertà
Ah , … Jan’s finished his intro … my turn now to speech these kids to heaven, right now, right here in this little similitude of the House of Lords. [back into 4th wall modus] Thank you Jan, it was very kind of you to invite me for this kruitdamp-debate . I can still hear the victorious YEA’s echo 36 times through this chamber .. and i can still smell your enemies canonpowder on their sweet lips after their resounding 26 NEA’s shriveled into oblivion. So ... Yamine, Annelote, Tom, Sanne and Floris-Jan … as representatives of your generation you looked down upon your peers battle from the public tribune opposite of the sky-box of your Press Corps. But now, .. look at you.. blooming if not glorrified by this humbling experience. So young and already so well versed in the grammar, methodology but especially the harmony of our democracy. [through the 4th wall again] I am not going to lie. I’ve always loathed the necessity of their naivety. It reminds me too much of my own Death.

https://medium.com/@Gordon_Freeman/breaking-frank-underwood-s-omert%C3%A0-5fa349868782

Related:  analysis conflict of interest of pro_Studievoorschot bill votersAnalyse Wet Studievoorschot hoger onderwijs 18Senatoren dbblepetanalyse Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs (18 Senatoren met Co

Loek Hermans Loopbaan[bewerken] Hermans werd geboren in een rooms-katholiek gezin en volgde de, na de lagere school, de hbs te Kerkrade en studeerde van 1969 tot 1976 bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hierna was hij leraar maatschappijleer aan de Bestuursschool in Gelderland. In 1969 werd Hermans lid van de VVD. Wet studievoorschot onderwijs aanvaard 20 januari 2015 De Eerste Kamer heeft dinsdag 20 januari 2015 na een debat met minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de Wet studievoorschot onderwijs aanvaard met 36 stemmen voor en 29 stemmen tegen. Het wetsvoorstel bevat een voorstel tot hervorming van het stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs. Het voorstel biedt een grondslag voor de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs en geeft studenten en personeel instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de instellingsbegroting. De basisbeurs verdwijnt, en maakt plaats voor een sociale leenvoorziening die de overheid voor alle studenten ter beschikking stelt: het studievoorschot.

Stenogram van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015 Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden. Wet studievoorschot hoger onderwijs Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs) (34035). De voorzitter:

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Mr. G.J. de Graaf (VVD) Fred de Graaf (1950) is sinds 10 juni 2003 lid van de VVD-fractie. Hij was van 28 juni 2011 tot 2 juli 2013 Voorzitter van de Eerste Kamer. Ook is hij voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) geweest. De heer De Graaf was burgemeester van Leersum, Vught en Apeldoorn en waarnemend burgemeester van Helvoirt, Udenhout, Bronckhorst en Amstelveen. Per 2 januari 2015 wordt de heer De Graaf waarnemend burgemeester van Enschede. - geboren te Roosendaal, 28 februari 1950 - gehuwd te Hoogezand-Sappemeer, 26 oktober 1973

Salaris Postema geen beletsel senaatszetel Of Postema ook werkelijk in de Eerste Kamer kan plaatsnemen hangt af van de verkiezingen op 23 mei, als de Provinciale Staten de nieuwe leden van de senaat kiezen. Postema staat op nummer veertien van de lijst; de PvdA zal naar verwachting 13 of 14 zetels halen. Postema, vicevoorzitter van het college van bestuur aan de UM, was zonder enig probleem op de lijst gezet maar NRC Handelsblad leek eind februari roet in het eten te gooien met het bericht dat de nieuwe partij-erecode geschonden was omdat daarin de Balkenendenorm gehanteerd wordt als grens voor wat partijprominenten in de (semi)publieke sector zouden mogen verdienen. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Stenogram van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015 Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden. Wet studievoorschot hoger onderwijs Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs) (34035).

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Mr. F.H.G. de Grave (VVD) Frank de Grave (1955) is vanaf 7 juni 2011 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Hij is voorzitter van het corporatiebestuur van pensioenfonds PGGM en voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten. De heer De Grave is voorzitter van de vaste commissie voor Financiën. Ook was hij vice-voorzitter van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten (POC).

Declaraties bestuurders universiteiten Kamerleden hebben verbolgen gereageerd op de onthulling van RTL Nieuws dat universiteitsbestuurders declaratieregels aan hun laars lappen. "Opleidingen worden wegbezuinigd, maar bestuurders declareren zich suf", zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Hij gaat vragen stellen aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Eerste Kamer der Staten-Generaal - W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD) Helmi Huijbregts-Schiedon (1948) is sinds 12 juni 2007 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Vanaf 7 juni 2011 is zij vice-fractievoorzitter. Ze was lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. - geboren te Rotterdam, 13 mei 1948 woonplaats Oosterhout, Noord-Brabant Eerste Kamer der Staten-Generaal - Drs. A. Postema (PvdA) André Postema (1969) is sinds 7 juni 2011 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. De heer Postema is sinds 1 november 2014 voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). - geboren te Groningen, 2 november 1969

Related: