background preloader

WisWeb

WisWeb
Related:  armand_doup

Geodyn - Géométrie dynamique sur un navigateur internet Mathenpoche - soutien scolaire en mathématiques De Wiskunde Academie - De plek voor gratis online bijles in wiskunde GNOMON Toen ik op de middelbare schoolbanken zat, namen we in het vierde jaar deelaan een interscholenwedstrijd die door Coca-Cola was georganiseerd.Bij de 20 vragen zat er één wiskundevraag waar we toen dagenlang met enkele leerlingen op hebben gezocht.Gelukkig kwam onze wiskundeleraar ons toen even ter hulp,want ongetwijfeld zouden we het antwoord niet zelf hebben gevonden. Dit was de vraag: Schrijf het getal 0, 857142857142857142...(waarbij de periode van 6 cijfers zich eindeloos blijft herhalen)in zijn binaire vorm. Hoe schrijf je een willekeurig kommagetal tussen 0 en 1 in zijn binaire vorm? Antwoord.1. Voor het getal 0, 857142857142857142... wordt dit:0,857142... x 2 = 1,714285... > noteer 10,714285... x 2 = 1,428571... > noteer 10,428571... x 2 = 0,85714... > noteer 0en vanaf hier treedt er herhaling op. Besluit. DENKOEFENING0, 857142857142857142... = 857142/999999 = 6/7.Kan je aantonen dat het binaire getal 0,110110110... gelijk is aan 6/7? Oplossing in bijlage

Innovation pour le collège : des maths interactives sur mesure Pour Cabrilog, le défi a été de combiner à la fois : - haute qualité didactique, - pleine liberté pédagogique de l’enseignant, - et accessibilité d’usage par tous. Partant des préoccupations des enseignants du terrain pour chaque thème du programme scolaire, Cabri Factory permet désormais à tout enseignant – bien au-delà des seuls initiés et mordus des TICE – de créer à l’infini en quelques minutes ses propres contenus 2D et 3D hautement interactifs. Tous les profils d’enseignants de mathématiques du collège s’y retrouveront. Certains utiliseront tels quels les exercices et problèmes prêts à l’emploi. D’autres iront encore plus loin avec les générateurs d’activités qui permettent notamment de réaliser en quelques instants des clips d’aide ou de correction que l’élève peut jouer et reproduire. D’autres enfin profiteront des « ateliers » qui apportent tous les outils pour construire leurs propres scénarios avec les élèves sur un thème mathématique donné. lu : 2343 fois

Mathématiques Web : cours, exercices et sujets du brevet et bac de maths 132. Maak je eigen gatenteksten met Textivate. Een gatentekst is een tekst waarin woorden ontbreken. Op de plaats van de ontbrekende woorden bevindt zich een lege ruimte. In die lege ruimte moet het ontbrekende woord worden ingevuld. Met de tool Textivate zijn deze gatenteksten op eenvoudige wijze zelf te ontwerpen. Textivate kan zo worden ingesteld dat het zelf bepaalt waar de gaten komen. Het is echter ook mogelijk om zelf de plaats van de gaten te kiezen. Zo vraag je een account aan. - Surf naar - Klik midden boven op de knop "Log in / Register". - Klik in het volgende scherm op de knop "Register". - Voer achtereenvolgens in: je achternaam, je voornaam, je rol/positie, eventueel de naam en de standplaats van je school, een username, 2x een wachtwoord en je e-mailadres. Zo kan een oefening met gatentekst door anderen gemaakt worden. - Surf naar het internetadres dat je hebt gekregen. - Klik op de knop "Textivate now". - Klik op het icoontje waarop zich het cijfer "2" (= gap fill user defined) bevindt.

Ratio

Related: