background preloader

1ste-geldstroom verdwijnt: kabinet_herijkt onderzoeksgeld:

Facebook Twitter

Lumpsum. Financial Crisis'. WikiLeaks - The US strategy to create a new global legal and economic system: TPP, TTIP, TISA. EUA Statement TTIP. TTIP en het hoger onderwijs — 8 vragen. ScienceGuide - TTIP scares universities in Europe.

2 februari 2015 - The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) could become a threat to the essence of higher education.

ScienceGuide - TTIP scares universities in Europe

? 1ste geldstroom om verliezen bij valorizatie op te vangen ?

Triple helix foundation for valorization ? good investment ? Asscher wil loon reserveren voor scholing werknemers. Volkskrant.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden Ja, ik accepteer cookies Volkskrant.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Asscher wil loon reserveren voor scholing werknemers

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op volkskrant.nl die aansluiten op uw interesses. Cookies kunnen ook gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. De flappen leggen verkeerd. 12 november 2015 - D66-prominent Hans Wijers vindt dat er niet steeds maar meer geld naar innovatie en onderwijs moet gaan, maar middelen gerichter geïnvesteerd moeten worden.

De flappen leggen verkeerd

In debat met werkgeversvoorman Hans de Boer ging het daarom om “heel goed onderwijs in die welvarende stadstaat Nederland.” In Den Haag gingen de voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer, en Heineken CEO, Hans Wijers, met elkaar in gesprek over hoe we Nederland innoverend kunnen houden. Publieke onderzoeksfinanciering: de voor- en nadelen van verschillende financieringsmethoden.

CPB Policy Brief 2015/07 | 29‑05‑2015 De beste financieringsvorm voor onderzoek bestaat niet.

Publieke onderzoeksfinanciering: de voor- en nadelen van verschillende financieringsmethoden

De overheid kan middelen voor onderzoek op verschillende manieren verdelen. In Nederland wordt ongeveer de helft van het onderzoeksbudget toegekend op basis van competitie tussen onderzoekers of instellingen. Na het Maagdenhuis: nationaliseer vastgoed semipublieke sector. Rodrigo Fernandez Vastgoed van semi-overheidsinstellingen moet terug naar de staat, zegt financieel geograaf Rodrigo Fernandez.

Na het Maagdenhuis: nationaliseer vastgoed semipublieke sector

Die kan immers spotgoedkoop lenen. En: de leden van de krijtstreepbrigade kunnen dan weg uit de bestuurskamers van onderwijs- en zorginstellingen. Hup, naar de Zuidas met z’n allen – bij een degelijke overheidsdienst. Een bezuiniging van de Universiteit van Amsterdam bij geesteswetenschappen heeft de impuls gegeven voor een sociale beweging die afgelopen maandag culmineerde in een grote, om verschillende redenen opmerkelijke demonstratie. Het middel boven het doel. Haldane principle. In British research policy, the Haldane principle is the idea that decisions about what to spend research funds on should be made by researchers rather than politicians.

Haldane principle

Conflict of interest - Objectivity - Independence. The presence of a conflict of interest is independent of the occurrence of impropriety.

Conflict of interest - Objectivity - Independence

Therefore, a conflict of interest can be discovered and voluntarily defused before any corruption occurs. A widely used definition is: "A conflict of interest is a set of circumstances that creates a risk that professional judgement or actions regarding a primary interest will be unduly influenced by a secondary interest. "[1] Primary interest refers to the principal goals of the profession or activity, such as the protection of clients, the health of patients, the integrity of research, and the duties of public office. Secondary interest includes not only financial gain but also such motives as the desire for professional advancement and the wish to do favours for family and friends, but conflict of interest rules usually focus on financial relationships because they are relatively more objective, fungible, and quantifiable.

Geldstroom (wetenschap) The Netherlands. De Nederlandse universiteiten onderscheiden drie geldstromen: de eerste geldstroom is direct afkomstig van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.de tweede geldstroom is afkomstig van zelfstandige publieke organisaties als de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)de derde geldstroom is projectgebonden financiering, vaak van private instellingen maar ook van Ministeries.Uitleg van de Universiteit Leiden.

Geldstroom (wetenschap) The Netherlands

"Weghalen FES-gelden is een fout geweest"  5 september 2012 De eerste vraag waar de politici mee aan slag konden was of het sociaal leenstelsel niet erg a-sociaal is.

"Weghalen FES-gelden is een fout geweest" 

Hierbij vervalt de basisbeurs en moeten studenten alles lenen en later terug betalen. Van Dam van de PvdA is voorstander. Volgens hem behoren studenten straks tot de bevolkingsgroep die het best gaat verdienen. Het is dan niet meer dan redelijk om het geld dat de overheid, en dus eigenlijk de belastingbetaler, daarvoor gefourneerd heeft, terug te betalen. Over meer investeren in het hoger onderwijs kwamen niet echt rechtstreekse antwoorden. Vox legt het uit: de onderzoeksmiljarden. Nu de formatiebesprekingen in volle gang zijn, is er nog kans om de kabinetsbeslissingen te beïnvloeden.

Vox legt het uit: de onderzoeksmiljarden

Verschillende onderwijsorganisaties pleiten voor meer investeringen in onderzoek. Eigenlijk willen ze gewoon de FES-gelden terug. Vox legt uit. ScienceGuide: 'Eerste geldstroom verdwijnt' 4 juli 2013 - De overheid zal zich meer gaan terugtrekken uit de financiering van het HO, en dat heeft gevolgen voor studenten en instellingen. Dat stelt UvT-econoom Sylvester Eijffinger in gesprek met Univers. De eerste geldstroom zal verdwijnen, de afhankelijkheid van tweede, derde en vierde geldstromen stijgt. In een interview met het Tilburgse Universiteitsblad Univers gaat Sylvester Eijffinger in op de veranderingen die hij ziet in het Nederlandse onderwijslandschap. Een verandering die volgens hem in de VS al langer aan de gang is. De Tilburgse econoom kijkt daarbij nadrukkelijk naar Harvard, waar hij recent geruime tijd voor een ‘sabbatical’ zat. ScienceGuide: kabinet herijkt onderzoeksgeld.

3 juli 2013 - De financiering van het universitair onderzoek gaat fundamenteel op de schop. Het kabinet gaat instituties als NWO, KNAW, Onderzoekscholen en dergelijke evalueren en het onderzoekbestel en de sturing daarvan scherp uitkammen. Minister Bussemaker wil dit laten uitmonden in een ‘Visie op de Wetenschapsbeoefening’ die zij halverwege 2014 wil uitbrengen. Daarin komen de vragen naar de aansturing, inrichting, bekostiging en financieringsarrangementen van het onderzoek ten principale aan de orde. Ook hoe binnen universiteiten en interuniversitair dit georganiseerd en verdeeld wordt moet daarbij aan de orde komen. Wie gaat over het strategisch geld? Wie is nu eigenlijk de baas van de universiteit? De universiteitsraad omdat ze op belangrijke (financiële) punten instemming moet verlenen, de decanen omdat de twee belangrijkste taken (onderwijs en onderzoek) bij de faculteiten liggen of het CvB? En wie heeft waar zeggenschap over? Deze discussie over de zogenoemde Governance komt pas in het najaar in de Uraad, maar de machtsdiscussie lijkt tot die tijd steeds terug te komen bij de raadsvergaderingen.

Bij de commissie Dagelijks Bestuur werd vorige week lang gesproken over een plan om de decanen 12,4 miljoen euro te geven om de doelstellingen uit het strategische plan te realiseren. Het gaat bij die doelen onder meer om verhoging van het aantal studenten dat in Tilburg gaat studeren en om het verhogen van het aantal promoties. Univers: Eijffinger over financiële toekomst hoger onderwijs. Studenten in Nederland zullen uiteindelijk geheel voor hun eigen studie gaan betalen. De overheid zal geleidelijk terugtreden.

Ook zullen universiteiten andere inkomstenbronnen moeten zoeken, zoals giften en subsidies. De eerste geldstroom zal verdwijnen, de afhankelijkheid van de tweede, derde en vierde geldstromen stijgt. Dat zegt Sylvester Eijffinger, hoogleraar Economie, in een interview met Univers. UK: ‘Haagse geldkraan gaat dicht’ #oaj2013. Wetenschappers moeten steeds meer zelf voor de bekostiging van hun onderzoek zorgen, waarschuwde rector magnificus Elmer Sterken maandagmiddag tijdens de opening van het academisch jaar. Door Peter Keizer. Rede Rector Magnificus opening Academisch Jaar 2013-2014 < Rijksuniversiteit Groningen. Leden van het College van Bestuur, Dames en Heren, Gaarne heet ik U allen van harte welkom bij de zitting ter gelegenheid van de Opening van het Academische Jaar 2013/2014.

Het is vandaag een heel bijzondere dag, want dit is de eerste dag van het academische jaar waarin op 23 augustus 2014 de 400ste Dies Natalis van de Rijksuniversiteit Groningen valt. Daarvoor, in het bijzonder in de maanden mei en juni van 2014, zullen wij gezamenlijk het 80ste lustrum van de Rijksuniversiteit Groningen uitgebreid vieren. Omdat wij de hoop en stellige verwachting hebben dat onze universiteit een voorspoedige toekomst heeft, is de naam For Infinity aan het lustrum gegeven. Aan het einde van deze rede kom ik heel graag kort terug op de festiviteiten die in het kader van het lustrum georganiseerd worden. Mediasite Player.

OCW / VSNU - Wetenschapsvisie 2025 - wetenschapsagenda

HBO 2025 - visiedocument HBO in de maak. Charity ? philanthro- capitalsm ! Matching. Infogr: wat kost het hoger onderwijs ? Stop Destroying Public Education! Lawyer & CTC Fired Whistleblower Carroll Speaks Out On 3/5/12. ScienceGuide: Wientjes hard en duidelijk. 20 september 2013 - Bernard Wientjes riep in de eerste topontmoeting van De Haagse Hogeschool HBO en WO op meer te innoveren. ScienceGuide: Kabinet herijkt wetenschap. 6 september 2013 - Op Prinsjesdag maakt het kabinet bekend, dat en hoe de uitgaven voor R&D fundamenteel herijkt en waar nodig herzien worden.

ScienceGuide: VVD antw: Akademie. BNR Nieuwsradio - Pauline van der Meer Mohr. Ingrid Robeyns 'Minister Bussemaker, beperk wetenschap niet tot economisch nut' EM: EUR-hoogleraar verwijt Bussemaker ‘economistische’ visie. Minister Bussemaker beperkt wetenschap tot economisch nut, vindt Ingrid Robeyns, EUR-hoogleraar Ethiek en Politieke filosofie. ScienceGuide: Universiteiten woest op Brussel. LERU : League of European Research Universities. ScienceGuide: Kabinet doorvorst wetenschap.

IBO - Wetenschappelijk onderzoek. Ibo-wetenschappelijk-onderzoek. ScienceGuide: geld voor wetenschap onder de loep. De botte bijl in het academische onderzoek? ScienceGuide: Topsectoren zijn verzuild. ScienceGuide: De kaasschaaf houdt een keer op - Hans Chang. De economische vinger in de academische pap - ewald engelen.

Horizon 2020

Media about. Crowdfunded science: harnessing the wisdom of the crowd, or selling out? Alarmwekker voor R&D van bedrijfsleven en indirect voor uni's ScienceGuide. Macro-economische waarde van wetenschap moeilijk kwantificeerbaar. Macro-economische waarde van wetenschap moeilijk kwantificeerbaar. CPB heeft geen idee wat wetenschap oplevert. Nobelprijzen. Bedrijfsleven gispt VVD en PvdA. Crowdfunding. More (not yet) More pearls.