background preloader

29 jan 2019

Facebook Twitter

Dinsdag 29 januari 2019, plenaire vergadering. Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer Hoofdstuk XIIa (Reglement van Orde): Integriteit. Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 29 januari 2019 - ongecorrigeerd. Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.

Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 29 januari 2019 - ongecorrigeerd

Aan de orde is het debat over . De voorzitter: Aan de orde is de behandeling van hoofdstuk XIIa van het Reglement van Orde: Integriteit. Geachte leden, collega's. Vandaag behandelen wij plenair het belangrijke thema integriteit. Ik breng in herinnering dat we ten aanzien van het thema integriteit tijdens de vergaderingen van het College van Senioren al een aantal conclusies hebben getrokken en afspraken hebben gemaakt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dit alles gezegd hebbend, open ik de beraadslaging en geef ik het woord aan mevrouw Faber. Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV): Dank u, voorzitter. In dit licht is het senatorschap te zien als een hoofdfunctie.

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 29 januari 2019 - ongecorrigeerd. Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 29 januari 2019 - ongecorrigeerd

Aan de orde is het debat over . De voorzitter: Eerste Kamer sur Twitter : "Plenair debat fractievoorzitters #EersteKamer over eigen regels integriteit klaar. Drie moties en diverse voorstellen ingediend. Moties senatoren @Tineke_Strik (E) @engels_hans (F) en @roel_ku (G) over o.m. nieuwe gedragsregels. Eerste Kamer on Twitter: "Plenair debat fractievoorzitters #EersteKamer over eigen regels integriteit klaar. Drie moties en diverse voorstellen ingediend. Moties senatoren @Tineke_Strik (E) @engels_hans (F) en @roel_ku (G) over o.m. nieuwe gedragsregels. Welcome home!

Eerste Kamer on Twitter: "Plenair debat fractievoorzitters #EersteKamer over eigen regels integriteit klaar. Drie moties en diverse voorstellen ingediend. Moties senatoren @Tineke_Strik (E) @engels_hans (F) en @roel_ku (G) over o.m. nieuwe gedragsregels.

This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you. Tweets not working for you? Hover over the profile pic and click the Following button to unfollow any account. Say a lot with a little When you see a Tweet you love, tap the heart — it lets the person who wrote it know you shared the love.

Spread the word The fastest way to share someone else’s Tweet with your followers is with a Retweet. Join the conversation Add your thoughts about any Tweet with a Reply. Learn the latest Get instant insight into what people are talking about now. Get more of what you love Follow more accounts to get instant updates about topics you care about. Find what's happening. Eerste Kamer on Twitter: "Plenair debat fractievoorzitters #EersteKamer over eigen regels integriteit klaar. Drie moties en diverse voorstellen ingediend. Moties senatoren @Tineke_Strik (E) @engels_hans (F) en @roel_ku (G) over o.m. nieuwe gedragsregels. Debat @EersteKamer over #integriteit is afgelopen. @roel_kuiper diende met steun van veel partijen motie in om gedragscode te ontwikkelen.…

Bijdrage Roel Kuiper aan debat over integriteit Eerste Kamer. "Voorzitter, het is goed dat wij ons in een openbaar debat hardop bezinnen op onze taakopvatting als leden van de Eerste Kamer.

Bijdrage Roel Kuiper aan debat over integriteit Eerste Kamer

Het aanzien van de Eerste Kamer als onderdeel van de Staten-Generaal hangt samen met een integere en professionele invulling van het ambt van volksvertegenwoordiger, die immers uit, namens en voor het Nederlandse volk spreekt en handelt. " Zo begon ik mijn bijdrage aan het integriteitsdebat in de Eerste Kamer. Onderstaand kunt u het vervolg van mijn bijdrage lezen, waarin ik onder andere heb gepleit voor een gedragscode voor de Eerste Kamer en haar leden. Voor ons geldt de bijzondere omstandigheid dat wij een deeltijdparlement zijn en leden allerhande betrekkingen, werkzaamheden en dus belangen hebben naast het werk als parlementariër. Die omstandigheid vraagt om helderheid, onder meer ook omdat leden vanuit die andere betrekkingen soms relaties onderhouden met de overheid. Voorzitter, dat wat wij tot nu toe gedaan hebben was een goede eerste stap. SP Eerste Kamer sur Twitter : "Fractievoorzitter Tiny Kox riep vandaag in het debat over #integriteit op om alle aanbevelingen van #GRECO over te nemen: afspraken over omgang met lobbyisten, publicatie van alle inkomsten uit nevenfucties, een vertrouwensp.

@traumabeertje, een mijlpaal: we worden genoemd in de handelingen van de Senaat. Al heb je wel een andere naam gekregen en ben je een jongetje geworden □.… FD - 'Ik was niet voorbereid op de intensiteit van het bevingsdossier' Engels - Over de rol van ‘zijn’ Eerste Kamer is Engels duidelijk: opheffen. ‘Het is primair een politieke Kamer. Dat “chambre de reflexion” is vooral bij de behoudende partijen een fr. Bonusquote: D66-fractievoorzitter Eerste Kamer wil Eerste Kamer opheffen. “We zijn nog niet in een situatie van anarchie.

Bonusquote: D66-fractievoorzitter Eerste Kamer wil Eerste Kamer opheffen

Daarvoor is het niet breed en structureel genoeg. Maar als we zo doorgaan wordt het er niet beter op, zeg ik dan maar heel voorzichtig.’ Voor verandering van het stelsel en democratische vernieuwing zoals een correctief referendum, moet de Grondwet op de schop en is een twee derde meerderheid nodig. ‘En die krijg je niet, want je hebt maar een derde minderheid in de Eerste Kamer nodig om dat te blokkeren. Bescherm senator tegen verstrengelde belangen door @Tineke_Strik. Bescherm senator tegen verstrengelde belangen - NRC. Vandaag debatteert de Eerste Kamer over eigen integriteitsregels. Hierbij mijn pleidooi voor een gezamenlijke gedragscode met toezicht en handhaving.

De senaat wil voor zichzelf vooral niet te streng zijn. door @rik_rutten. De senaat wil voor zichzelf vooral niet te streng zijn - NRC. De senaat wil voor zichzelf vooral niet te streng zijn - NRC. Ja, allemaal vinden ze integriteit van groot belang, daarover zijn de leden van de Eerste Kamer het roerend eens.

De senaat wil voor zichzelf vooral niet te streng zijn - NRC

Maar regels, een toezichthouder, sancties, allemaal om belangenverstrengeling te voorkomen? Dat vinden de meesten ook weer niet nodig, bleek dinsdag, toen de senaat de eigen integriteit besprak. Tot onvrede van anderen, zoals Tiny Kox (SP), tijdens het debat: „Het is tijd dat we in deze kamer van reflectie aan zelfreflectie doen.” Het is de crux van de Eerste Kamer: de ervaring die het instituut haar legitimiteit verleent, maakt de leden ook kwetsbaar voor vermenging van politieke en persoonlijke belangen – of de schijn daarvan.

De 75 senatoren delen samen 439 nevenfuncties, becijferde het journalistieke onderzoeksplatformFollow the Money vorig jaar. Van buitenaf klinkt daarop al langer kritiek. Lees ook: Mag een senator Shell-commissaris zijn? Vorige maand stelde de commissie-Remkes voor het toezicht op nevenfuncties, inkomsten en geschenken te verbeteren. Rik Rutten (@rik_rutten) Eerste Kamer gaat beter letten op integriteit. Trouw.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Eerste Kamer gaat beter letten op integriteit

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op Trouw.nl die aansluiten op uw interesses. Derden kunnen uw internetgedrag volgen en kan gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement. Trouw.nl deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel van Buymedia Nederland met Sanoma en Telegraaf Media Groep om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen.

LinkedIn - Ivo Barends Journalist at Trouw The Hague Area, Netherlands Newspapers Current Raad voor de Journalistiek, Trouw Previous Trouw, Staatscourant, de Volkskrant Education Rijksuniversiteit Groningen.