background preloader

- Stop het Leenstelsel - IT's NOT over JET ! Malieveld 14nov2014

Facebook Twitter

Oproep tegen leenstelsel vanuit 39 landen. De European Students’ Union (ESU) heeft tijdens een vergadering twee resoluties van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) aangenomen tegen het leenstelsel.

Oproep tegen leenstelsel vanuit 39 landen

ESU roept hiermee de Eerste Kamer op om het leenstelsel tegen te houden. Opvallend is dat ESU, 47 studentenorganisaties uit 39 Europese landen, zich nu met het Nederlandse wetsvoorstel bemoeit. De voorstellen van de LSVb en het ISO krijgen dus voet aan de grond. Een klein signaal. Het is nog niet te laat om te demonstreren tegen het leenstelsel. Student hbo of universiteit - DUO - Student_hbo_of_universiteit. Met een schuld tot mijn pensioen. Katinka Slump sur Twitter : "Minister @Jet_Bussemaker, wilt u besturen corrigeren? Grond/stakingsrecht wegen zwaarder dan Leerplicht! #leenstelsel. Leenstelsel voor studenten, daar is niks sociaals aan. Juist gezinnen met een lager inkomen hangt nu hoge studieschuld boven het hoofd Nederland heeft de mogelijkheid om jonge generaties hoger op te leiden, maar de regering ziet er omwille van de kosten maar van af.

Leenstelsel voor studenten, daar is niks sociaals aan

Dat is penny wise, maar pound foolish. Jongerenorganisaties roepen op tegen het studentenleenstelsel te demonstreren. Studenten die volgend jaar beginnen met hun studie, krijgen het zwaar. De studieschuld gaat fors toenemen, tot circa 30.000 euro. Volgens het Kabinet is studeren een zaak van jezelf, dus mag je ook zelf gaan betalen. Voorstanders vinden dat je maar gewoon moet gaan lenen. Sinds kort moet er van de overheid op alle financiële producten de waarschuwing staan: 'geld lenen kost geld'.

In de haast om dit 'schuldenstelsel' in te voeren, wordt het kritische advies van de Raad van State gemakshalve terzijde geschoven. EM.Online: Detail. Pissed off, is Carola Schouten van de ChristenUnie.

EM.Online: Detail

Net als de andere partijen die tegen het leenstelsel zijn, is ze boos dat het wetsvoorstel versneld plenair wordt behandeld. Donderdag werden 61 pagina's aan vragen beantwoord en vroegen studentenorganisaties uitgebreid aandacht voor een landelijke demonstratie. Het wetsvoorstel dat de basisbeurs afschaft wordt zo snel mogelijk in de Tweede Kamer behandeld. Vijf vragen over het leenstelsel. Wie in september 2015 aan een nieuwe opleiding begint, heeft geen recht meer op een basisbeurs, maar valt onder het nieuwe leenstelsel.

Vijf vragen over het leenstelsel

Wat zijn de gevolgen hiervan als dit type student later een huis wil kopen? En krijgt een student uit een arm gezin nog extra geld? Vijf vragen en antwoorden over het leenstelsel. Huidige studenten behouden hun basisbeurs. Bijvoorbeeld: wie in september 2013 is begonnen aan een bacheloropleiding houdt voor de duur van de bachelor een basisbeurs. Niet zulke rijke ouders? Iedereen die in september 2015 aan een bachelor- of masteropleiding begint, verliest zijn basisbeurs, ook studenten uit armere gezinnen.

Informatie Leenstelsel. Scholieren luiden noodklok over voorlichting leenstelsel. De voorlichting over het leenstelsel aan studenten en scholieren loopt hopeloos achter.

Scholieren luiden noodklok over voorlichting leenstelsel

Dit blijkt uit de voorlopige inventarisatie van een enquête van de LSVb en Studentenvakbond AKKU onder 644 studenten. Hieruit blijkt dat 30% van de huidige bachelorstudenten niet weet dat ze ook onder het leenstelsel vallen wanneer ze een master gaan doen. Uit betogen geschreven door een klas vwo-6 scholieren blijkt dat ook hier de bekendheid met het leenstelsel ernstig achterloopt. ‘Door het invoeren van het “snelstudeersysteem” gaat de kwaliteit van het onderwijs omlaag’, aldus een vwo-6 scholier. Dit melden de LSVb en het LAKS. Esther Crabbendam sur Twitter : "Ik ben trouwens ondertussen aan het protesteren tegen afbreuk van hoger onderwijs dmv #leenstelsel en rendementsdrang. Meer inzicht in studieschuld. Minister Bussemaker van Onderwijs wil snel aflossen onder het sociaal leenstelsel stimuleren.

Meer inzicht in studieschuld

Om ervoor te zorgen dat studenten zo snel mogelijk hun studieschuld terugbetalen, wil de minister dat leningverstrekker DUO en Nibud een tool ontwikkelen om afgestudeerden direct inzicht te geven in de aflossingsscenario’s. Het hulpmiddel moet studenten tijdens de studie inzicht geven in de kosten van de lening en de daarbij behorende maandlasten, uitgesplitst naar verschillende inkomensniveaus.

De student ziet dan op voorhand wat een hogere lening later gaat kosten. Vox legt uit: het leenstelsel. Minister Jet Bussemaker van onderwijs beantwoordde dit weekend een berg Kamervragen over het leenstelsel, dat ze vanaf volgend jaar wil invoeren.

Vox legt uit: het leenstelsel

Studenten en scholieren gaan 14 november de barricaden op in Den Haag. Maar waar gaat het eigenlijk over? Vox zette alles wat je moet weten over het leenstelsel op een rij. Stop het leenstelsel – 14 november. Het mbo gaat staken, demonstratie tegen het leenstelsel Wat is het leenstelsel?

Stop het leenstelsel – 14 november

En waarom is JOB tegen het leenstelsel? Op het mbo krijg je als student geld van de overheid voor het dekken van een deel van je studiekosten (ook wel studiefinanciering). Als je binnen 10 jaar je opleiding afrond, dan hoef je dit niet terug te betalen(Basisbeurs). Fontys sponsort leenstelsel-demonstratie. De actiegroep ‘Stop het leenstelsel’ heeft een gift ontvangen van hogeschool Fontys.

Fontys sponsort leenstelsel-demonstratie

Van alle universiteiten en hogescholen is Fontys de eerste die het protest financieel ondersteunt. De hogeschool schenkt het symbolische bedrag van 3.350 euro, oftewel één jaar basisbeurs voor een uitwonende student. In de plannen van het kabinet wordt de basisbeurs immers afgeschaft, wat studeren duizenden euro’s duurder maakt. Hogeschool sponsort demonstratie tegen leenstelsel. De actiegroep ‘Stop het leenstelsel’ heeft een gift ontvangen van hogeschool Fontys.

Hogeschool sponsort demonstratie tegen leenstelsel

Van alle universiteiten en hogescholen is Fontys de eerste die het protest financieel ondersteunt. De hogeschool schenkt het symbolische bedrag van 3.350 euro, oftewel één jaar basisbeurs voor een uitwonende student. In de plannen van het kabinet wordt de basisbeurs immers afgeschaft, wat studeren duizenden euro’s duurder maakt. Op 14 november staat een landelijke manifestatie tegen het leenstelsel gepland. De gift wordt waarschijnlijk besteed aan bussen om studenten naar het Haagse Malieveld te brengen, zegt voorzitter Tom Hoven van de Landelijke Studenten Vakbond. Een woordvoerder van Fontys laat weten dat de actievoerders het geld kunnen gebruiken om de manifestatie in goede en veilige banen te leiden. MBO Stop het Leenstelsel!

Stop het Leenstelsel! Stop het Leenstelsel (stopleenstelsel) StufiRecht (StufiRecht) Fb: Stop het leenstelsel. Stop het Leenstelsel: Manifestatie tegen het leenstelsel (14 nov 2014) Promotiemateriaal. LAKS - Stop het Leenstelsel. Veertien landelijke organisaties hebben besloten hun krachten te bundelen in een landelijke actie tegen het leenstelsel. Op 14 november zal de landelijke manifestatie plaatsvinden op het Malieveld in Den Haag.

LSVb, ISO, LKvV, LAKS, JOB, NJR, AOb, FNV Jong, CNV jongeren, VCP Young Professionals, ROOD, CDJA, PerspectieF en PINK! Zullen onder de noemer ‘Stop Het Leenstelsel’ de manifestatie organiseren. Voor de bovenstaande partijen is het vandaag gepubliceerde wetsvoorstel geen optie. Tom Hoven, woordvoerder namens Stop Het Leenstelsel: “Dit leenstelsel zal de toegankelijkheid van het hoger onderwijs ongekend hard raken, daarom hebben de partijen besloten samen de manifestatie te organiseren.” De wijzigingen in de studiefinanciering zullen niet alleen merkbaar zijn voor de toegankelijkheid en de vrijheid van het hoger onderwijs, maar ook voor de gehele maatschappij. Het originele persbericht vind je hier. Klik hier om naar de website te gaan van de actiegroep.

Hoe hoog wordt mijn schuld? ISO sur Twitter : "Informatie over gevolgen wetsvoorstel leenstelsel van de minister + handige flowchart op. Wat betekent het nieuwe leenstelsel voor mij? Samenvatting advies wetsvoorstel studievoorschot hoger onderwijs. Datum publicatie: maandag 22 september 2014 - Datum advies: donderdag 18 september 2014 De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel studievoorschot hoger onderwijs. Het wetsvoorstel is op 22 september 2014 bij de Tweede Kamer ingediend.

Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden. Inhoud wetsvoorstel. StufiRecht "Raad van State kraakt #schuldenstelsel: spelregels huidige B-studenten worden tijdens het spel veranderd. RvS kritisch over leenstelsel. Studenten van de Universiteit Leiden ANP XTRA De Raad van State heeft kritiek op het leenstelsel voor studenten. Volgens de raad is het helemaal niet zeker dat de kwaliteit van het onderwijs beter wordt, zoals minister Bussemaker denkt. Ook zullen middengroepen relatief zwaar worden geraakt door een leenstelsel, denkt de raad. Verder zou er een overgangsregeling moeten komen voor studenten die er bij het begin van hun studie nog van uitgingen dat ze ook tijdens hun master nog recht zouden hebben op studiefinanciering. Petitie: Stop het leenstelsel. “Leenstelsel door de Kamer gejaagd” 23 september 2014 16.10 door HOP, Bas Belleman Aantal keer bekeken: 69 WEB ONLY In een stekelig overleg hekelen oppositiepartijen de snelheid waarmee VVD, PvdA, D66 en GroenLinks het leenstelsel door de Tweede Kamer willen loodsen.

“Daar komen brokken van.” Gisteren ging het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin de basisbeurs wordt afgeschaft, dus vandaag maakte de Tweede Kamer een planning. Hoe snel komt er een rondetafelgesprek met belanghebbenden en deskundigen, wanneer moeten de partijen schriftelijke vragen indienen, wanneer wordt de wet in de Tweede Kamer behandeld? Oppositiepartijen CDA, SP en ChristenUnie vinden dat de voorstanders van het leenstelsel de wet er te snel doorheen willen jagen. Demonstratie aangekondigd tegen het leenstelsel. UTnieuws: Stop het leenstelsel! 14 november landelijke manifestatie tegen leenstelsel. Veertien landelijke organisaties hebben besloten hun krachten te bundelen in een landelijke actie tegen het vandaag gepresenteerde leenstelsel wetsvoorstel.

Op 14 november zal de landelijke manifestatie plaatsvinden op het Malieveld in Den Haag. LSVb, ISO, LKvV, LAKS, JOB, NJR, AOb, FNV Jong, CNV jongeren, VCP Young Professionals, ROOD, CDJA, PerspectieF en PINK! Zullen onder de noemer ‘Stop Het Leenstelsel’ de manifestatie organiseren. Voor de bovenstaande partijen is het vandaag gepubliceerde wetsvoorstel geen optie. Tom Hoven, woordvoerder namens Stop Het Leenstelsel en voorzitter van de Landelijke Stduenten Vakbond (LSVb): “Dit leenstelsel zal de toegankelijkheid van het hoger onderwijs ongekend hard raken, daarom hebben de partijen besloten samen de manifestatie te organiseren.”

De wijzigingen in de studiefinanciering zullen niet alleen merkbaar zijn voor de toegankelijkheid en de vrijheid van het hoger onderwijs, maar ook voor de gehele maatschappij. . © Nationale Onderwijsgids. Univers: Demonstratie tegen leenstelsel. Studenten in de schulden. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) maakt zich zorgen: veel jongeren hebben schulden, bovenop een eventuele studieschuld. Uit onderzoek blijkt dat 15% van de ondervraagde 18plussers geld heeft geleend van anderen. Een kleine groep jongeren leende zelfs meer dan 25.000 euro (!). Het onderzoek is gedaan onder jongeren van 12 tot en met 24 jaar. 11 procent komt geld tekort. Den Haag FM Demonstratie tegen leenstelsel in Den Haag - Den Haag FM. 22 sep 2014, 14:30. Minister verandert voorstel leenstelsel niet. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Jongerenorganisaties maken vuist tegen leenstelsel; demonstratie op Malieveld. Protest tegen leenstelsel op 14 november. Telegraaf: Protest tegen sociaal leenstelsel. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies.

MSM coverage - PAYWALLED !!!

NOS: Studenten betogen op 14 november. Maandag 22 sep 2014, 14:55 (Update: 22-09-14, 17:16) NU.nl Demonstratie tegen leenstelsel op Malieveld aangekondigd. LSVb: Coalitie raffelt wetsvoorstel leenstelsel af. De Tweede Kamer wil de mogelijke invoering van een leenstelsel in sneltreinvaart behandelen. Gisteren werd al duidelijk dat de minister doof is voor het kritische advies van de Raad van State. Nu volgt de Tweede Kamer haar slechte voorbeeld door onvoldoende ruimte te laten voor een nauwkeurige en goede behandeling. Tom Hoven, voorzitter van de LSVb: “Het is onverantwoord hoe de Tweede Kamer de grootste bezuiniging op studenten in 20 jaar er nu haastig doorheen wil drukken.”

LSVb sur Twitter : "Bestuur Landelijke StudentenVakbond bezoekt vanavond @hansklokmagic Zou hij het #leenstelsel kunnen laten verdwijnen? ScienceGuide on Twitter: "@studentenbond Dan is ons bezoek aan Lohengrin van Wagner te meer noodzakelijk. Hij verdwijnt immers nadat hij verraden moest wie hij is" Bussemaker naar Malieveld. 2 oktober 2014 - Jet Bussemaker komt zelf naar het Malieveld. Zij zal daar graag de studenten demo trachten overtuigen van haar gelijk met het studievoorschot. CDA en PVV schrijft zij wat dit betreft nu af, zo blijkt uit haar opiniestuk op de OCW-site.

StufiRecht wil ‘fysieke actie’ De makers van StufiRecht Nijmegen brengen u naast een een enquête. MANIFESTATIE TEGEN HET LEENSTELSTEL. Pitch Top 5 Investeringen: Faciliteren persoonlijke ontwikkeling. Minister Bussemaker uitgefloten bij bezoek aan HAN (video) Yurre Wieken sur Twitter : ". @AKKUbestuur heeft een boodschap voor #Bussemaker. #leenstelsel #reddestufi #Nijmegen... AKKU hangt spandoek van 240m2 aan de Waalbrug. It’s not over, Jet. Drukke dagen voor tegenstanders leenstelsel. VoxNieuws on Twitter: ".@AKKUbestuur hing vanochtend dit anti-leenstelselspandoek aan de Waalbrug. Hij is verwijderd door de politie.

Politie laat AKKU-doek weghalen. AOb sur Twitter : "Mooi spandoek aan de Waalbrug van @AKKUbestuur . De AOb steunt studentenbonden in hun strijd tegen het #leenstelsel. Studenten voeren actie met groot spandoek op Waalbrug in Nijmegen tegen leenstelsel. ASVA studentenunie sur Twitter : "Op het Roeterseiland hangt ons spandoek om studenten op te roepen naar het Malieveld te gaan! #stophetleenstelsel. Asva op het roeterseiland hangt onze spandoek. VIDIUS studentenunie sur Twitter : "Spandoek op de Uithof. #stophetleenstelsel... Spandoek op IBB-flat: kom naar demonstratie tegen leenstelsel. GSb sur Twitter : "Groot spandoek opgehangen op Zernike; zeg NEE tegen het #leenstelsel... Voorstanders leenstelsel dulden nog één vragenronde. Doorwaakte nacht op het OCW-ministerie. 'Kloof groter tussen hoog- en laagopgeleiden' Oppositie woest over snel debat leenstelsel. 'Scharrelstudenten moeten meer ruimte krijgen'

Nieuws. Eind aan 'gratis geld' voor student. UU-studenten krijgen geen vrije dag voor leenstelseldemonstratie. Bussemaker: 'Basisbeurs heeft zijn werk gedaan' JW Navis sur Twitter : "De coalitie heeft 30 a 35 minuten nodig voor het afhandelen van de grootste lastenverzwaring in het onderwijs ooit. Fontys sponsort demonstratie tegen leenstelsel. JOB sur Twitter : "It's not over ...Jet! zelfs na vandaag kan het #leentstelsel nog alle kanten op! LKvV komt met stufi-petitie. Studentenverenigingen bieden petitie tegen leenstelsel aan. Een poppenkast met bordkartonnen figuurtjes. Nieuwe leenstelsel: de Staat als pinautomaat? - RTL NIEUWS.

‘Wij hebben altijd alle pijlen gericht op de Eerste Kamer’ Enschedese verenigingen tegen leenstelsel. De Algemene Onderwijsbond - Kamer verdeeld over leenstelsel, voorstanders houden poot stijf. Oppositie vreest 'afhakende' student. Ouders demonstreren ook tegen leenstelsel. Maarten vd Wetering sur Twitter : ""Een groepje corpsleden" bieden petitie aan. De @LKvV deed dit wel namens 96 studentenverenigingen. #leenstelsel. Nicole Krenning sur Twitter : "Ouders demonstreren ook tegen #leenstelsel.

Beter hoger onderwijs onzeker. Funs Elbersen on Twitter: "Piketty pleit uitgerekend vandaag voor echte investeringen in het hoger onderwijs. O ironie. #leenstelsel" Leenstelsel gaat rücksichtslos worden ingevoerd. Toch geen ellenlang Kamerdebat. Yurre Wieken on Twitter: ".@VoxNieuws noemt waarschuwingen over #leenstelsel 'doemscenario's', maar zegt er niet bij dat zij op diverse onderzoeken zijn gebaseerd." ScienceGuide - Paarden van Troje. Leenstelseldebat opent weinig enerverend. ScienceGuide - Pinnen in Den Haag. Negentien amendementen voor wetsvoorstel leenstelsel.

More - stop het leenstelsel -