background preloader

Bloggar

Facebook Twitter

Area och omkrets. Vanten - språkutvecklande arbete i svenska som andraspråk, åk 3. I min svenska som andraspråksgrupp i trean ville jag göra ett arbete som omfattade momenten tala, läsa, skriva, för att få ett varierat, språkutvecklande arbetssätt där eleven får öva på flera moment och med en många repetitioner.

Vanten - språkutvecklande arbete i svenska som andraspråk, åk 3

Ett annat mål var att börja arbeta mer aktivt med våra i - pads genom att renskriva arbeten på dem. Ett tredje mål var kunna berätta en saga med röd tråd, d v s med en början, en mitten och ett slut. Vi började med att jag högt läste en välkänd saga som heter Vanten. En av mina vinterfavoriter. Eleverna fick följa med i texten framför sig. Lektion två fick eleverna klippa ut bilder ur sagan. Jag försökte peppa dem till att skriva med egna ord det de kommer ihåg av sagan när de ser bilderna. Lektion tre. Nu har vi kommit till att redovisa sagan tillsammans för klassen.

I detta arbete har jag kikat på Checklistan för ett språkutvecklande arbete som jag skrivit om i mitt förra inlägg. Multiplikation och divison. Vi lär oss tillsammans!

Multiplikation och divison

Annas bildtips. W som i författare. Catharina Tjernberg. Annas bildtips. Om vikten av att som lärare visa hur man gör. Återigen har jag det utvidgade kollegiet på twitter att tacka för inspiration!

Om vikten av att som lärare visa hur man gör

Igår tipsade Anna Kaya om klippet ”I do, we do, you do” som jag även vill tipsa andra om i detta inlägg. Titeln på det korta programmet väckte för mig inte några omedelbara associationer till skola och pedagogik, så hade det inte varit för att just Anna Kaya delade detta hade jag nog inte tittat på det. När jag väl har sett programmet är ju titeln en mycket tydlig beskrivning av hur arbetet med att förbereda elever inför självständigt arbete kan läggas upp! I klippet möter vi läraren Lindsay Young, som undervisar grade 9-12 på Verdugo Hills High School. Den korta filmen handlar om vikten av att modellera och stötta i undervisningen, oavsett ämne. I do, we do, you do För den som inte har tid och möjlighet att läsa Pauline Gibbons böcker om genrepedagogik och cirkelmodellen, eller till exempel Barbro Westlunds böcker om aktiv läsundervisning, sammanfattar klippet kärnan i dessa böcker tycker jag.

Resonera kring meta-förmåga i åk 2. Arbetet kring vår PP Vårt samhälle fortsätter.

Resonera kring meta-förmåga i åk 2.

Vi har varit på studiebesök på kommunhuset och utifrån det besöket så har vi skrivit en återberättande text med en resonera-knorr. Vi började att återberätta med stöttning av vår Återgivandegenre-plansch. Så skrev vi texter mha våra bilder. Detta är eleverna ganska vana vid så idag utmanade vi lite med att resonera kring vårt studiebesök för första gången. Se länken för att titta på hur vi jobbat kring att tränat för att förklara. Alltid till stöd för att komma ihåg vad resonera är så ska de förklara varför? Montessoriinspirerad matematik. Ullis skolsida. Förstelärare i Svedala - Inspiration och tips. 2014 är året då Svedala kommuns Förstelärare bloggar publicerades på nätet.

Förstelärare i Svedala - Inspiration och tips

Sedan dess har det gjorts 110 inlägg av kommunens 10 första förstelärare. Sammantaget har bloggarna genererat mer än 145.000 träffar. Första inlägget, den 20 januari, skrevs av Hanna Claesson och handlade om Förväntan inför BETT och sista inlägget Aktivera eleverna under högläsning publicerades den 18 december av Joakim Nilsson. Där emellan har ni bland annat kunnat läsa om nationella prov av Richard Linde, kamratbedömning av Lisbeth Bern, VÖL av Annica Eld till arbetet med att vända en klass av Malin Sjöberg och didaktiska kontrakt av Björn Persson. Det populäraste inlägget hittills är Cristian Abrahamssons Kims matteprov som haft över 19.000 visningar. Sedan slutet av november så finns det möjlighet att via e-post prenumerera på nya inlägg, vilket anammats av läsare från 36 olika kommuner, se kartan.

Jag arbetar med en liten grupp i matematik. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks. Ett click är när läsaren förstår handlingen eller de centrala idéerna i texten och ett clunk är när läsaren inte förstår. Lärarens modellering skedde under högläsningsstunderna. Strategier för självövervakning och självkorrigering modelleras och lärs ut under lärarens modellering och i minilektioner. Läraren modellerar hur denne med sina självövervaknings-frågor skapar mening av texten.

Läsförståelsestrategier i praktiken. Cirkelmodellen i berättelseskrivande. Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons), som jag just nu läser tillsammans med mina kollegor i en studiecirkel.

Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Modellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp. För andraspråkselever är det ett utmärkt sätt att arbeta språkutvecklande med hjälp av cirkelmodellen. Eleverna får en struktur och trygghet i sitt skrivande. Det som mer och mer kommit fram är att detta arbetssätt gynnar alla elever och just nu ligger cirkelmodellen verkligen i tiden. Eleverna får verktyg som kan hjälpa dem att nå målen och lära sig att skriva olika slags texter och vi pedagoger får chansen att strukturera om vårt arbetssätt. Tack vare mitt utvidgade kollegium inspireras jag ständigt. I det exempel som jag beskriver nedan har vi i åk 3 arbetat med berättelseskrivande (narrativ text). Fas 1: Bygga upp kunskap inom ämnesområdet Vi läste några sagor tillsammans, bl.a. Utvärdering.