background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat. Den vanligaste frågan jag får är; vilken extra anpassning är den bästa?

Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat.

För en tid sedan fick jag en klurig fråga på Twitter; vilken är den sämsta extra anpassningen? Lagändringen om extra anpassningar skulle underlätta för lärare och skolan vad gäller dokumentation. Man såg att antalet åtgärdsprogram hade skjutit i höjden. På vissa skolor var andelen elever med ÅP större än andelen utan ÅP. Om bloggen – Kooperativt lärande. Hej!

Om bloggen – Kooperativt lärande

Välkommen till denna blogg som riktar sig till utbildare av alla de slag som är intresserade av att göra människor aktiva i sin kunskapsinhämtning och samtidigt utveckla sociala förmågor! Denna blogg kommer varje vecka komma med nya övningar och tips på hur DU kan införa Kooperativt Lärande där du verkar. Kanske är du lärare? Då har du hittat rätt! Vad är Kooperativt Lärande? Kooperativt lärande är olika innehållslösa strukturer där du som lärare organiserar människor att lära sig i par och grupper där varje individs bidrag i olika övningar bidrar till att hela gruppen lär sig.

Läsförståelse i skolan - så mycket mer än att kunna svåra ord. Forskarna ville se om CALS kunde förklara variation i läsförståelseförmåga, efter det att man kontrollerat för ålder, om eleven hade engelska som modersmål eller inte, socioekonomisk status, avkodningsförmåga, och ordförråd.

Läsförståelse i skolan - så mycket mer än att kunna svåra ord

De gjorde detta genom en regressionsmodell där de adderade en av dessa faktorer i taget. Alla faktorer bidrog till att förklara variation i läsförståelse, och den slutliga modellen visade att 59% av variationen i läsförståelse kunde förklaras av modellen (vilket är ganska mycket, men också visar att 41% av variationen berodde på andra saker som inte testades i studien). Precis som forskarna förutsåg så var poängen på uppgifterna i CALS signifikant relaterad till läsförståelse resultat EFTER att alla andra faktorer lades till. Det bekräftar att den typ av språkliga kunskaper som CALS mäter är viktig för läsförståelsen. CALS var också generellt lägre hos de som kom från lägre socio-ekonomiska förhållanden (oavsett om de hade engelska som andraspråk eller inte).

17 Illustrations That Are Incredibly Real For Anyone With ADD. Visual Perception Worksheets. Please remember that the ABCJLM Curriculum and this website are free for the teaching of children in a individual family, home setting under the Terms of Use only.

Visual Perception Worksheets

Use of any idea or worksheet on this website and/or the curriculum with any child not in your individual family whether in a daycare, childcare, preschool, church, therapy, or other setting requires the purchase of a License first. 18 Coping Skills: Strategies for Children and Teens - The Helpful Counselor. Coping skills have been a pretty popular topic for discussion over on The Helpful Counselor Facebook Page.

18 Coping Skills: Strategies for Children and Teens - The Helpful Counselor

So many great ideas were shared that I thought it would be a good to write a coping skills blog post to have them in one place. 11 Alternatives to "Round Robin" (and "Popcorn") Reading. Round Robin Reading (RRR) has been a classroom staple for over 200 years and an activity that over half of K-8 teachers report using in one of its many forms, such as Popcorn Reading.

11 Alternatives to "Round Robin" (and "Popcorn") Reading

RRR's popularity endures, despite overwhelming criticism that the practice is ineffective for its stated purpose: enhancing fluency, word decoding, and comprehension. Cecile Somme echoes that perspective in Popcorn Reading: The Need to Encourage Reflective Practice: "Popcorn reading is one of the sure-fire ways to get kids who are already hesitant about reading to really hate reading. " Facts About Round Robin Reading In RRR, students read orally from a common text, one child after another, while the rest of the class follows along in their copies of the text.

Kvutis - Kvalitet och Utveckling i Svedala. Den 7:e januari möts vi på Malmö Live för en gemensam uppstart av det nya året.

Kvutis - Kvalitet och Utveckling i Svedala

Dagen börjar 8.30 och avslutas 17.00. Under dagen kommer det att serveras lunch och fika. Anmäl eventuell specialkost senast den 18/12. Fortsätt läsa En bra början Alla inlägg på Förstelärare bloggar är tänkta att kunna användas i kollegiala samtal och kan också användas som ”mini-lärmoduler”. Kollegialt arbete utifrån ett inlägg på Förstelärare bloggar: Välj ett blogginlägg som intresserar er eller som tar upp något som ni behöver förändra i undervisningen.Moment A: Samtliga lärare i lärlaget läser blogginläggetMoment B: Ni träffas i lärlaget och börjar med att diskutera frågorna längst ner.

Stödinsatser i skolan.

Kolla upp

Checklistor mm "Ordning&reda" Numera gäller det att inte bara ha ordning på sina saker som kläder, skor, gympapåsar, böcker, läxpapper, lappar till hemmet etc utan även på sina filer i datorn.

Checklistor mm "Ordning&reda"

Det här kan innebära krav som vida överstiger vissa elevers förmåga. De kan behöva tydligare rutiner, påminnelser och strukturer än sina klasskamrater. Vad har vi för förväntningar? Våra föreställningar om vad man ska kunna och inte kunna i en viss ålder krockar inte sällan med verkligheten. Elever som har svårt att organsiera behöver mer vuxenstöd. Uppmaningar som: ”Du får hålla bättre ordning på dina saker.” är för elever med svårigheter inte tillräckligt. Datorer och lärplattor När skolorna datoriseras uppstår behov av nya rutiner och regler.

Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans! Höstterminen går mot sitt slut, ännu ett läsår svischar förbi och det är dags att sammanfatta elevers prestationer och väga ihop allt man vet om hur förtrogna de är med allt det som har tränats och testats under terminen.

Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans!

Några elever får veta att de i princip är i hamn, några får veta att det saknas en del för att det ska kunna bli ett godkänt betyg, minst E, när det är dags att registrera betyget. En del elever har fått höra det förut och i värsta fall sitter de med flera gamla F och riskerar nu nya F. “It’s a Spectrum” Doesn’t Mean What You Think | The Aspergian | A Neurodivergent Collective.