background preloader

Specialpedagog

Facebook Twitter

Arbetsminne och långtidsminne - Studiepaket språkstörning.

Stödstrukturer

Språkstörning. Specialpedagog – ett yrke vars arbetsuppgifter det finns många tankar och idé... Vad specialpedagogen gör och bör göra är en fråga som ofta diskuteras såväl ute på skolor som i olika sociala forum.

Specialpedagog – ett yrke vars arbetsuppgifter det finns många tankar och idé...

När jag träffar specialpedagoger i olika sammanhang så är detta en fråga som ofta lyfts. Det är inte helt ovanligt att rektorer har en annan bild av vad specialpedagogen bör göra än vad som exempelvis står i examensförordningen. När jag sökte jobb som specialpedagog så var det inte bara jag som blev intervjuad. För mig var det lika viktigt att intervjua, min eventuella blivande rektor, för att se om vi hade samma bilder av vilka arbetsuppgifter specialpedagogen bör ha. När jag senast bytte arbetsplats hade jag privilegiet att kunna välja mellan å ena sidan en stor gymnasieskola med drygt 1500 elever och å andra sidan en relativt liten gymnasieskola med drygt 400 elever.

Läsning

Få en bra start på höstterminen 2019 genom kollegialt lärande – Specialpedago... Sommarlovet börjar närma sig sitt slut och om några veckor kommer skolorna vara fyllda av elever. Men innan eleverna kommer har vi som arbetar inom skolan några dagar för uppstart. Levla skola och fritidshem - Umeå. Lektionsobservationer. Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare.

Lektionsobservationer

Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning. Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Schemat utgår från forskning om vad som är bra undervisning. Ladda ner schemat PDF-formatObservationsschema (PDF-fil, nytt fönster) Word-formatObservationsschema (Word-fil, nytt fönster) Här nedan presenteras exempel på observationspunkter som gäller särskilt för individanpassning, stöd och utmaningar. Läraren ser till att arbetet under lektionen är tankemässigt utvecklande Läraren anpassar undervisning till eleverna i gruppen.

En enkel läs- och skrivutredning – som en del av den pedagogiska utredningen ... Många elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi har när de börjar på gymnasiet redan blivit upptäckta och har sina utredningar klara. Men även på gymnasiet upptäcks elever som har svårt att läsa och skriva. För att tidigt fånga upp elever som kan vara i behov av stöd genomför vi på min gymnasieskola den digitala screeningen Kartläggaren i svenska och engelska i årskurs 1. Hur vi arbetar med Kartläggaren kan du läsa i ett tidigare inlägg här. Elever som vi ser ligger lågt på Kartläggaren följer vi upp och ibland gör vi en läs- och skrivutredning. Vilka tester som ska användas råder det delade meningar om och när jag skulle bestämma vilka tester jag ville använda mig av undersökte jag olika alternativ.

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar. Nytt läsår, nya möjligheter – Tillgängliga mallar i alla klassrum – Specialpe... Varje år när vi startar upp våra skolor i augusti så innebär det nya möjligheter att prova något nytt, tänka om, justera och höja ribban ytterligare till en ny nivå.

Nytt läsår, nya möjligheter – Tillgängliga mallar i alla klassrum – Specialpe...

För mig som specialpedagog upplever jag uppstarten som mycket viktigt, under uppstartsdagarna har jag mycket tid med lärarna och därmed möjlighet att lyfta frågor utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Pausaktiviteter. Appar för talsyntes och ordprediktion. Få en bra start på höstterminen 2019 genom kollegialt lärande – Specialpedago... Orsaker till brister i läsförståelse. Skolkompassen_checklista. Stodmaterial-atgardsprogram. Sju specialpedagogiska åtgärder gav bättre fritids. Det är eftermiddag på Heleneborgsskolans fritidshem i Svalöv.

Sju specialpedagogiska åtgärder gav bättre fritids

Eleverna är utomhus och gården fylls av diverse lekar på fotbollsplan, i klätterställningar, på gungor och i buskage. Plötsligt uppstår en situation där en pojke i sjuårsåldern blir verbalt uppläxad av ett annat barn. Pojken blir väldigt upprörd, men saknar ord för att riktigt kunna förklara vad det är som händer i honom. Han springer gråtande och skrikande därifrån. Men i stället för att rymma i väg någonstans utanför skolans område, vilket kunde hända i höstas, klampar han med resoluta steg i väg till en av sina ”arg-zoner” . – Nu behöver han få vara i fred ett tag. . – Att behöva leta utanför skolans område ledde förstås till stor oro och mycket stress. Emma Gustafsson och hennes kollegor Nanna Nilsson och Linus Nilsson har jobbat ihop på samma avdelning sedan 2018.

. – Men vi är lösningsfokuserade. Kollegorna nickar instämmande. . – Vi är inte mer personal här än någon annanstans. Linus Nilsson talar lugnt och tydligt. Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero. Jag har tidigare skrivit ett långt inlägg om hur man kan använda bildstöd för att stötta kring struktur och rutiner.

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero

Idag blir det ett lite kortare inlägg om ”De sju frågorna” vilka är bra att ha i åtanke när man t.ex. planerar för en aktivitet och ger instruktioner. Som jag skrivit tidigare är det ofta skönt för de flesta att veta de grundläggande ramarna för en aktivitet men för en del personer är det extra viktigt att veta detta. Detta för att minska stressnivå och därmed frigöra energi till att fokusera på att arbeta med målet med aktiviteten istället för att sitta och oroa sig över och tänka på till exempel hur lång tid man har på sig eller vilket material man behöver och vad som kommer att hända efter aktiviteten är slut. Exit Ticket - att utvärdera undervisningen.

– För att möta alla elevers behov är det av stor vikt att vi lärare differentierar undervisningen.

Exit Ticket - att utvärdera undervisningen

Detta gäller även formativa metoder så som Exit Ticket. Att designa lektioner och differentiera undervisningen är ett av våra fokusområden på Eiraskolan som vi arbetar med kollegialt. Elever har behov av särskilt professionella pedagoger. Det säger Helena Bergsmark som har arbetat med metoden Exit Ticket sedan 2014. Formativa metoder och formativ bedömning En Exit Ticket är en fråga som eleverna svarar på innan de lämnar lektionen. I de klasser Helena undervisar erbjuds olika metoder för Exit Ticket. Helena har NO-lektion med klass 4. . – Jag har alltid ett tydligt mål med lektionen som jag skriver på tavlan så alla kan se vad vi ska arbeta med. Helena formulerar lektionens Exit Ticket utifrån lektionens mål. – När jag använder Exit Tickets är de oftast anonyma.

Efter den här lektionen fick eleverna fem minuter på sig att skriva sin Exit Ticket.

Kooperativt lärande