background preloader

11 Alternatives to "Round Robin" (and "Popcorn") Reading

11 Alternatives to "Round Robin" (and "Popcorn") Reading
Round Robin Reading (RRR) has been a classroom staple for over 200 years and an activity that over half of K-8 teachers report using in one of its many forms, such as Popcorn Reading. RRR's popularity endures, despite overwhelming criticism that the practice is ineffective for its stated purpose: enhancing fluency, word decoding, and comprehension. Cecile Somme echoes that perspective in Popcorn Reading: The Need to Encourage Reflective Practice: "Popcorn reading is one of the sure-fire ways to get kids who are already hesitant about reading to really hate reading." Facts About Round Robin Reading In RRR, students read orally from a common text, one child after another, while the rest of the class follows along in their copies of the text. Several spinoffs of the technique offer negligible advantages over RRR, if any. Popcorn Reading: A student reads orally for a time, and then calls out "popcorn" before selecting another student in class to read. Why all the harshitude? 1. 2. 4. 5. 6. Related:  ReadSpecialpedagogik

Reading Comprehension Worksheets "Your reading comprehension materials are the best I've found on the web. They are so thorough and comprehensive! My students and I have learned a lot from them. Like these materials? On this page you will find our complete list of high quality reading comprehension worksheets created specially by our team for students in grade levels K-12. READTHEORYWorkbooks Visit our online store here! Our reading comprehension worksheets teach students to think critically, draw inferences, understand scope and global concepts, find or recall details, and infer the meaning of useful vocabulary words. © COPYRIGHT NOTICE: The below publications contain copyrighted work to be used by teachers in school or at home. Grade 1 - Find more here! Phew! You really really like reading comprehension. Critical Thinking Reading Comprehension Worksheets Short Story Reading Comprehension Worksheets © COPYRIGHT NOTICE: The below publications contain copyrighted work to be used by teachers in school or at home.

Kvutis - Kvalitet och Utveckling i Svedala Den 7:e januari möts vi på Malmö Live för en gemensam uppstart av det nya året. Dagen börjar 8.30 och avslutas 17.00. Under dagen kommer det att serveras lunch och fika. Fortsätt läsa En bra början Alla inlägg på Förstelärare bloggar är tänkta att kunna användas i kollegiala samtal och kan också användas som ”mini-lärmoduler”. Kollegialt arbete utifrån ett inlägg på Förstelärare bloggar: Välj ett blogginlägg som intresserar er eller som tar upp något som ni behöver förändra i undervisningen.Moment A: Samtliga lärare i lärlaget läser blogginläggetMoment B: Ni träffas i lärlaget och börjar med att diskutera frågorna längst ner. Fortsätt läsa Förstelärare bloggar som stöd för det kollegiala lärandet Svedala medverkar i SKL:s satsning med fokus på styrning och ledning inom området matematik. Utbildning i Svedala har nu arbetat med PISA 2015 SKL i tre år. Fortsätt läsa SKL:S MATEMATIKSATSNING MED FOKUS PÅ STYRNING OCH LEDNING – PISA 2015 Fortsätt läsa Ett stort tack till alla besökare

Where Children Sleep photographs from around the world | Daily Mail Online Photographer James Mollison travelled around the world to capture children's bedrooms The project, Where Children Sleep is set to highlight children's rights across the globeChildren, and their bedrooms, come from all over the world, from China to the U.S. to Brazil By Sara Malm Published: 10:30 GMT, 3 April 2014 | Updated: 14:43 GMT, 3 April 2014 The difference between east and west, rich and poor becomes stark when looking at how our children sleep at night. Where Children Sleep, a project by photographer James Mollison, is set to highlight children’s rights by contrasting the different living situations for young people across the globe. We meet nine-year-old Dong from China who sleeps underneath a poster of Chairman Mao with his parents and sister; Roathy, eight, from Cambodia who lives on a rubbish tip; Kaya, four, from Tokyo, whose mother makes her at least three new dresses a month; and Indira from Nepal who has worked in the local granite quarry since the age of three.

Dipsticks: Efficient Ways to Check for Understanding What strategy can double student learning gains? According to 250 empirical studies, the answer is formative assessment, defined by Bill Younglove as "the frequent, interactive checking of student progress and understanding in order to identify learning needs and adjust teaching appropriately." Unlike summative assessment, which evaluates student learning according to a benchmark, formative assessment monitors student understanding so that kids are always aware of their academic strengths and learning gaps. Meanwhile, teachers can improve the effectiveness of their instruction, re-teaching if necessary. "When the cook tastes the soup," writes Robert E. Stake, "that's formative; when the guests taste the soup, that's summative." Alternative formative assessment (AFA) strategies can be as simple (and important) as checking the oil in your car -- hence the name "dipsticks." In the sections below, we'll discuss things to consider when implementing AFAs. 53 Ways to Check for Understanding

Bright Ideas for Kinesthetic Learning Here we are again - another month of AMAZING bloggers getting together to share some Bright Ideas. This time I'd like to share some ideas for those wiggly, bouncy, chatty, energetic, wonderful, kinesthetic learners. We all know 'em. We all have 'em. I think kinesthetic learners would pretty much describe almost every child in my class in 1st grade. All of the ideas I'm going to share are ones I use in my classroom. I hope you will see something that inspires you and you can try out in your own classroom. So let's start with some ELA ideas: Whole Body Spelling is using your whole body to form letters to spell a word. Write in the air is just a quick way to practice spelling. Listen and Jump is something we do when reviewing sight words, rhyming words, or vocabulary words. Sometimes I will give them other words and say if your word rhymes with "cat" then jump up or if your word starts with a "b" sound jump up. Lifesize Making Words - We use letter cards to spell words.

ReadAnyBook.com – online reading for free. Checklistor mm "Ordning&reda" Numera gäller det att inte bara ha ordning på sina saker som kläder, skor, gympapåsar, böcker, läxpapper, lappar till hemmet etc utan även på sina filer i datorn. Det här kan innebära krav som vida överstiger vissa elevers förmåga. De kan behöva tydligare rutiner, påminnelser och strukturer än sina klasskamrater. Vad har vi för förväntningar? Våra föreställningar om vad man ska kunna och inte kunna i en viss ålder krockar inte sällan med verkligheten. Uppmaningar som: ”Du får hålla bättre ordning på dina saker.” är för elever med svårigheter inte tillräckligt. Datorer och lärplattor När skolorna datoriseras uppstår behov av nya rutiner och regler. För föräldrar som har barn med stora svårigheter att hålla reda på saker kan det här leda till oro då ju barnet har ansvaret för dyra saker för vilka föräldrarna kan bli ersättningsskyldiga.

Online Reading Activities | Read Theory Flipped-Learning Toolkit: Let's Talk Tech Editor's Note:This post was co-authored by Aaron Sams, Managing Director of FlippedClass.com and founding member of the Flipped Learning Network. The greatest benefit of flipped learning is the restructuring of class time, which is more of a pedagogical solution than a technological solution. However, the in-class benefit is dependent upon the utilization of technology tools. Content Creation Tools One of the most difficult challenges for some teachers to overcome is the mastery of a content creation tool. Screencasting A popular software category for flipped learning is screencasting tools. Tablet Software Many teachers seek a tablet solution. Document Camera-Based Solutions Many teachers have document cameras in their rooms. Camera-Based Solutions Some teachers choose to forego software-based solutions and opt for the video camera. Regardless of which techniques you utilize, here are some simple guidelines to follow for creating great content: Distribution Tools

CÓMO ENSEÑAR A LEER. MÉTODOS DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA El aprendizaje de la lectura es un proceso largo, para el cual hay varios métodos que podemos llevar a cabo en el aula de infantil. Concretamente son tres las clases de métodos. Estos son: sintéticos, analíticos y eclécticos. A continuación explicaremos brevemente en que consiste cada uno de ellos. Parten del conocimiento de las letras aisladas, luego la formación de las sílabas y poco a poco la lectura y escritura de palabras, frases y oraciones, empleando las letras y combinaciones silábicas que ya conocen. Entre las modalidades de este tipo de métodos encontramos: ™ El Alfabético: en le que primero se aprende el nombre de las letras, usando las mayúsculas y las minúsculas y siguiendo el orden alfabético durante su aprendizaje. ™ El método Fonético se basa en la enseñanza de las letras por su sonido y no por su nombre. Con base fonética se encuentran el método gestual de Borel-Maisonny y el método mímico-gestual de Lémaire. También denominados globales.

Rewordify.com: Understand what you read Visual Perception Worksheets Please remember that the ABCJLM Curriculum and this website are free for the teaching of children in a individual family, home setting under the Terms of Use only. Use of any idea or worksheet on this website and/or the curriculum with any child not in your individual family whether in a daycare, childcare, preschool, church, therapy, or other setting requires the purchase of a License first. Along with fine and gross motor activities, each lesson plan in the 4 and 5 Year Curriculum contains visual perception activities. Visual perception is the translation between the eyes and the brain. Correct translation is imperative to reading and writing. While one activity may be difficult for your child, another activity may be simple. All worksheets are in PDF format. Color Matching The Color Matching worksheets ask the child to color certain shapes, certain colors. Color Matching 1-1 Color Matching 1-2Color Matching 1-3 Color Matching 2-1Color Matching 2-2Color Matching 2-3 Connect the Dots Copy

Home | LearnEnglishTeens untitled

Related: